S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı ifade eder?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığı ifade eder? sorunun cevabı "inekler" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinin sesteşi vardır? “Daha önceleri kendisini sevenlerin, sevgisini saygısını, güvenini yitirmek.” Anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Kur’an-ı Kerim’de israf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi buyrulmuştur? Osmanlı Devleti’nde Hicaz Demir Yolu hangi şehirler arasında inşa edilmiştir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir? Rauf Orbay'ın, Osmanlı Devleti adına imzaladığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? Korykos Antik kenti hangi ilimizdedir? Eyvah( ) Süt ( ) peynir ( ) yumurta( ) birbirine karıştı.Verilen cümlede eksik olan noktalama işretlerinden biri hangisi değildir? (I) Çocukluğumun ramazanlarını  özlememe hiç kimse engel olamaz! (II) Kim ne derse desin, eski ramazanlar şimdikilerden çok daha güzel ve lezzetliydi! (III) O ramazanlar da her duygu, her an dolu dolu yaşanırdı. (IV) Ramazanı kış mevsiminde tanıdım, oruç tutmaya başladığım yıllarda muhteşem kışlar yaşanırdı.(V) Bir yağdı mı bir daha kalkmayan, yol kenarlarına dağlar gibi yığılmış karlar, saçaklardan sarkan sivri uzun buzlar ve tahta kızakları- mız…Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar? Engelliler Haftası ne zaman kutlanır? Makarna + su karışımı hangi yöntem ile ayrılır? Ahmet, babasının doğum günü hediyesi olarak aldığı cep telefonunu anne-baba- sının tüm uyarılarına rağmen elinden hiç düşürmüyordu. Bir süre sonra Ahmet tahtadaki yazıları okuyamadığını başının da sürekli olarak ağrıdığını söylemeye başladı. Artık sınıfın en başarılı öğrencilerinden de değildi.Yukarıdaki metinde teknolojinin günlük yaşamımıza olan etkilerinden hangisi anlatılmaktadır? Volvox kolonisi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurluğunu sona erdiren hâllerden değildir? Aşağıda verilen sayılar önce onluğa sonra da yüzlüğe yuvarlanmıştır. Hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özelliklerinden biri değildir? 3 metre kumaştan 2 takım elbise diken bir terzi, 15 metre kumaştan kaç takım elbise diker? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen tam sayılardan hangilerinin arasında en az sayıda tam sayı bulunur?  Aşağıdakilerden hangisi kurallı ve anlamlı bir cümledir?  2015 yılında faaliyete geçen Alo Terör Hattının numarası aşağıdakilerden hangisidir? “Derin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “İçinde ona karşı derin bir sevgi besliyordu.” Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Enes b. Malik, Hz. Muhammed’i (sav.) şu şekilde anlatmıştır: “Resulullah bütün ashabı ile yakından ilgilenirdi. O’nun yanında herkes ken- dini kıymetli hissederdi. Hediyeleşmeyi severdi. Hasta olanları ziyaret ederdi. Çocuklar ile oynardı. Kimsenin sözünü kesmez, konuşanın sözü bitmeden başını o kişiden çevirmezdi.”Bu metinde Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır? Kütlesi  50000 gram olan bir çuval un kaç kg ’dır ?  Felsefe ve din için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Türk - İslam kültürünün en önemli eserle- rinden biri olarak kabul edilen ve tasavvuf düşüncesinin ana konularının ele alındığı “Mesnevi” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Necati : Who won the game?Elroy : Unfortunately, Ahmet. He was very lucky. I played better but he won.Necati: - - - - Next time you may win. It’s just a game. We should eat more fruit and - - - - to have a healthy life. Dün akşam teyzemlere ……………….Sözcük grubunun anlamlı ve kurallı bir cümle olması için hangisi aşağıdakilerden yazılmalıdır?  Hangi kelime hatalı yazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi sözlü tarih araştırmasında kullanılmaz ?  Aşağıdaki altı çizili hangisinde gerçek anlam vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü zamir olarak kullanılmıştır? Meyve yüklü bir kamyonun ağırlığı 40 tondur. Meyvenin kütlesi 34 ton olduğuna göre kamyonun kütlesi kaç kg' dır ? Aşağıdakilerden hangisi İslam alimlerinin inançla ilgili yaptıkları yorumların temel amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi M.Kemal’in düzenli ordu kurma nedenlerinden biri değildir?   I. Eve gidiş yolunu sık sıkdeğiştirirdi.II. Bazı konularda bize anlayış göstermedi.III.Onu her sabah parkta spor yaparken görüyorduk.IV.Çoğu zaman yemeğini yemeden uyurdu.V. Kimi arkadaşlarıyla çok iyi anlaşırdı.Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri yakın anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir