S:1

Aşağıdakilerden hangisi kalın kelimesinin zıt anlamlısıdır?

Aşağıdakilerden hangisi kalın kelimesinin zıt anlamlısıdır? sorunun cevabı "ince" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden değildir? Kahvaltıda çay ............. süt içebilirsin. cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 65 - 62 - 59 - 56 - ... Yukarıdaki örüntü devam ettirildiğinde 6. terim kaç olur? Bir işin olmasını istediğimizde aşağıdaki ifadelerden hangisini söyleriz? I. Telefonları meşgul etmemekII. Deprem sigortası yaptırmakIII. Aile afet planı hazırlamak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri deprem sonrası yapmamız gerekenlerdendir? Hz. Muhammed (sav.) bir topluma girdiğinde kendisi için ayağa kalkılmasını istememiştir.Bu davranışıyla Hz. Muhammed (sav.) aşağıda- kilerden hangisini anlatmıştır? Gelir ve giderlerin dengelemek için yapılan planlamaya................ denir. Noktalı yere gelmesi gereken uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Günde 2 TL biriktirirsem, 3 haftada kaç TL param olur? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerde hangisinde özelden genele doğru gidilmiştir? Diş fırçası, tarak ve havlu birer ...,..,..,.. bakım malzemesidir. Cümledeki boşluğa hangi sözcük getirilmelidir? Saat 05.12 iken akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı kaç derecedir? Aşağıdakilerden hangisi bilişim teknolojilerinin beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerinden birisi değildir? Bir çıkarma işleminde eksilen 3216, fark 458 ise çıkan kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Başka yere uzanmam / Kendi önümden yerim Allaha şükrederek / ............... derim.Şiirdeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetinin olumsuz yönlerinden biri değildir? Alacak kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Doğu Cephesi nde Ermenilere karşı mücadele eden Türk ordusunun başında bulunan komutan kimdir? 1982 Anayasısı'nda "Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir." ibaresi bulunmasına ve başta Medeni Kanun olmak üzere pek çok yasada buna uygun düzenlemeler yapılmasına rağmen töreler kadın ve erkek arasında gerçek bir eşitlik kurulmasını engellemektedir.Verilen durum insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan öncelikle hangisine örnek olabilir? Uygur Devletinde Manihaizm dinini kabul eden Böğü Kağan, Karabalgasun şehrinde bir tapınak yaptırmıştır. Onun zamanında Mani dini devletin resmi dini haline gelmiştir.Buna göre Uygurlarda;I- Dini mimari örnekleri verildiği,II- Şehirleşme kültürünün tamamlandığı,III-Halkın din arayışıiçinde olduğu çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(.....) İlk inen ayette oku emri verilmiştir.(.....) Kuran-ı Kerimin hiçbir ayeti değişmemiştir.(.....) Peygamber efendimiz 10 yaşındayken annesini kaybetmiştir.(.....) Peygamberimiz güvenilir olduğu için Ona Muhammedül Emin denmiştir.(.....) Peygamberimiz doğduğunda Mekke halkı putlara tapıyordu. Senin korku ve endişe duymana hiç bir sebep yok. Hem sen,sakın üzülme. Ben, Allaha yemin ederim ki O, senin gibi bir kulunu asla utandırmaz. Çünkü,sen sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin. Akrabalarına yakın alaka gösterirsin. Komşularına nazik ve şefkatli davranırsın. Fakirlere yardım elini uzatırsın. Evinin kapılarını gariplere açar,onları misafir edersin. Uğradıkları felaket ve musibetlerde halka sürekli yardım edersin. ( Hz.Hatice )Bu metinde Peygamberimizin hangi özelliğine değinilmemiştir? Aşağıdaki isimlerden hangisi diğerlerine göre farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi islam düşüncesinde inançla (itikadî) ilgili olarak oluşan yorum farklılıklarından biridir? Bir aile 2 günde 3 L süt tüketiyor. Bu aile 10 günde kaç L süt tüketir? Aşağıdakilerden hangisi alternatif enerji kaynaklarındandeğildir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda, Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. şeklinde açıklanan temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? Kuran-ı Kerim için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? - - - - does Travis live? Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Akşam saat 20:45 de uyuyan Tolga, sabah 07.35 te uyanıyor. Tolga kaç saat uyumuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin du- rumunu belirten bir sözcük kullanılmıştır? İnsanlarda bulunan 23. çift kromozom XY şeklin- de olursa birey erkek, XX şeklinde olursa birey dişidir.Yukarıda verilen bilgiye göre bir anne ile bir babanın doğacak ilk çocuklarının dişi olma olasılığı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizilikelimenin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi meridyenler için söylenemez? 45 + 23 = 59 + A eşitliğinde A yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Çiftçi İsmail Amca, tohumunu tarlaya ekmiştir.Toprağa ekilen tohumların filizlenmesi için aşağıdakilerden hangisi beklenmez? Ağaca iki kuş kondu. Cümlesinde varlığın sayısını bildiren sözcük hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir