S:1

doğru kelimesinin karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?

doğru kelimesinin karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? sorunun cevabı "Ödevini yanlış yapmışsın." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl ( zamir ) vardır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne ve yüklemden oluşmuştur? Peygamberimiz Hz.Muhammed'e farz, biz ümmetine sünnet olan ve geceleyin kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembollerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin hayatımıza sağladığı olumlu etkilerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzü oluşturan unsurlar arasında yer almaz? Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi düzenleyici görevde değildir? Su kaynaklarının fazla ve yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda dağınık yerleşmeler görülür.Buna göre aşağıda verilen illerin hangisinde dağınık yerleşmeler yaygındır? Aşağıdakiler hangisi Amasya Genelgesi'nin bir özelliği değildir? Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız üretim malı niteliği? Aşağıdaki kelimelerden hangisi iri kelimesinin eş anlamlısıdır? "Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır. anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? "İçerisinde birden çok Yerel Alan Ağı barındıran, bir üniversite kampüsü, büyük bir işyeri, şehri veya bölgeyi kapsayan ağ türüdür. Tanımı verilen bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisidir? Mg3 N2 bileşiğinin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?( 7N, 12Mg ) İçinde az miktarda çözünen madde bulunduran çözeltilere - - - - çözelti denir.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Isparta denilince aklımıza gelen çiçektir. Bu çiçeğin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Karadeniz ikliminin yurdumuzun iç kesimlerine ulaşamamasının sebebi nedir? Bandrolsüz ve korsan ürün kullanmak aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? Büyükler de zaman zaman masal dinlemekten hoşlanır; ama masalın asıl sevenleri çocuklardır. Çocuk, küçük yaşta anadilinin bütün özelliklerini, ayrıntılarını ancak masal dilinden öğrenebilir. Masal, çocuğa dilini öğreten bir öğretmendir.Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Bir sınıftaki 22 öğrenciden x tanesi kahverengi gözlü ise, kahverengi gözlü olmayan öğrenci sayısını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Küçük önemsiz olayların birbiri ardına bağlanmasıyla oluşturulan masal türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? "Açık" kelimesinin eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir. Hangi seçenekte verilen namazların her ikisi de yalnızca cemaatle kılınabilir? İlk Müslüman olan kadın aşağıdakilerden hangisidir? Teknolojik ürünlerin hem doğaya hem de insanlara zarar verebilirler.Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Yöneticilerin seçilmesinde kullanılan oy hakkına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşen büyük olay hangisidir? 185 cm 2 mden kaç cm eksiktir? Açın karnı doyar .............doymaz. atasözünde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? Hangi seçenekte yüz sözcüğü varlığı nitelememiştir? Aşağıdakilerden hangisi, grup halinde yürürken uyulması gereken kurallardan biridir? Türkiyenin iklimi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? Pirinç ve su karışımını .....................................yöntemi ile ayırırızCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? XVII. yüzyılın sonunda Macaristanın iç işlerine karışan Avusturyaya savaş açılıp açılmaması meselesi Osmanlı bürokrasisi içinde fikir ayrılıklarına neden olmuştur. Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa otoritesini arttırmak için 1683te Avusturya üzerine sefere çıkmış, ancak iç çekişmelerin de etkisiyle sefer başarısızlıkla sonuçlanmıştır.Buna göre, XVII. yüzyıl Osmanlı bürokrasisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır? Aşağıdakilerden hangisi Rasûlüs-sakaleyntanımıdır? Uygun iklim ve verimli topraklara sahip, sulama olanakları olan yerlerde yapılan ekonomik faaliyetlere ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir