S:1

sulh sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

sulh sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "barış" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ürünlerin tükеtіcіyе ulaşması іçіn üretildiği уerden alınıр satılacağı yere taşınması olayına ne ad verilir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadiTeşebbüslerinin özelliklerinden biri değildir? İlahi kitaplarla ilgili hangisi söylenemez? Dört basamaklı rakamları birbirinden farklı 2k5m sayısı 9'a kalansız bölünebildiğine göre k+m toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ördek ile kurbağanınüreme ve gelişimlerindeki ortak özelliklerdendir? "sa - ma - ra - ka"Yukarıdaki hecelerle aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşturulmaz? Hz. Peygambere dua niyetiyle okunan salavatı kim bestelemiştir? Peygamberimiz (s.a.v.), Yolları ve gölgelikleri kirletmekten sakının. buyurmuştur. Hadis aşağıdaki hangi temizlikle ilgilidir? Beygir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bir elektrik devresinde devreyi açıp kapamaya yarayan eleman aşağıdakilerden hangisidir? Felsefe evren, insan ve doğa üzerine insanı ilgilendiren tüm sorunlarla ilgilenir, onlar üzerine tartışır. Ancak hiçbir konuda mutlak sona ulaşmaz. Her felsefi bilgi aynı zamanda üzerinde tartışılacak bir felsefe konusudur.Felsefi bilginin aynı zamanda felsefi sorgulamanın nesnesi olabilmesi, onun hangi niteliğine dayanır? I. Ayın üç türlü hareketi vardır. II. Ay Güneşten aldığı ışığı yansıtır. III. Güneş Dünyaya Aydan yakındır. IV. Ay bir ışık kaynağıdır. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? ( on, yirmi, otuz, elli, altmış) sayı dizisinde hangi sayı eksiktir? Hangi zamirin türü farklıdır? 1899 yılında İstanbulda dünyaya gelen yazar, Servetifünun Dönemi yazarlarından İsmail Safanın oğludur. Bir dönem köşe yazarlığı yapan yazar bu süreçte ‘Server Bedi mahlasını kullanmıştır. Yazar Cumhuriyet Dönemi Türk romanında, bireyin iç dünyasını ele alan roman türünün başarılı örneklerini vermiştir.Bu parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir müzik dosyasıdır? Karıştığına pişman olduğu bir işten kendini kurtaramamak. anlamındaki deyim hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bileşik kelimedir? Aşağıdakilerden hangisi topluluk adıdır? Gamze - - - - earn a lot of money in the future. Beşgen prizmanın kaç tane ayrıtı vardır? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik.Bu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Aşağıda verilen uygulamaların hangisinde çukur ayna kullanılmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmamıştır? Dünyamızın katmanları hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde mıknatısların çekme özelliğinden yararlanılmaz? "Öğretmen sınıfa yeni öyküler aldı." cümlesinin öznesi hangisidir? Bir insan birlikteliğinin toplum olabilmesi için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen koşullardan değildir? Aşağıdakilerden hangisini görme duyumuzla ayırt ederiz? Aşağıda verilen yön bulma metotlarından hangisi yanlıştır? Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus artışını teşvik eden görüş ve uygulamaların desteklenmesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hz.Muhammed (sav)in söz, fiil ve takrirlerine ................denir.Boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir. Atatürkçülük; taklitçilikten uzak, Türk milletinin ihtiyaçlarından ve gerçeklerinden ortaya çıkmış bir düşünce sistemidir.Verilen bilgide Atatürkçülüğün hangi niteliği vurgulanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, güzel iş ve davranışların karşılığında Allah (cc) tarafından verileceğine inanılan ödülü ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dönem Tanzimat Edebiyatı sanatçılarındandır? Maaşı %30 artırıldığında 3600 TL alan Alinin artıştan önceki maaşı kaç TL'dir? 43 023 sayısının onlar ve yüzler basamağındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz? Memurların giriş kademe ve derecelerinden hangisi yanlıştır? Tarihin ilk yazılı antlaşmasını yapan Hititler bu antlaşmayı hangi devletle imzalamışlardır ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir