S:1

Bu sene mektebe başladım. cümlesinde mektep sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu sene mektebe başladım. cümlesinde mektep sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "okul " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarakNe her akşam içinde bir yara göz göz açarNe efkâr basar seni akşamları ansızınNe uykuların kaçarBu dörtlükte aşağıdakilerin hangisi yoktur? 7 902 317 sayısındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? Kardeşim sokakta koşarken düştü cümlesinde hangi kelime sesli uyumuna uymayan bir ek almıştır? Üzüntüsünden hiçbir şey söylememek anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yerleşme ve seyahat özgürünün kısıtlanması durumunda karşılaşılan sorunlardan birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğada yönümüzü bulmada yararlanabileceğimiz beşerÎ unsurlardandır? Aşağıdakilerden hangisi tekil isimdir? Azgın köpek çocuğun ayağını ısırdı." cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? Takdir edilen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ne denir? Asitlerin az etki ettiği yada etmediği metallerle (altın ve platin gibi) tepkimeye girebilen kuvvetli asit çözeltisinin adı aşağıdakilerden hangisidir? İnanç-İbadet ilişkisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen üslü ifadelerden hangisini değeri yanlıştır? Lucy : Hello, this is Lucy.Emma : Hi, Lucy. - - - - ?Lucy : Fine, thanks. "Toplumu oluşturan bireyler arasında görü­len farklılıklar ,......... ........................." cüm­lesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı ta­mamlar? İyonyalılar'da ilk kez güneş tutulması hesaplanmış ve dünyanın yuvarlak olduğu ileri sürülmüştürAçıklamaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 50 cm kumaş 4 liradır. Bu kumaştan 5 m alan bir kişi, satıcıya kaç lira vermelidir? İslamdan önce Arabistanda yaşanan hayata verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşsesli sözcük kullanılmamıştır? Hangi cümlede yazım yanlışı yapılmıştır? I dont like horror films. They are - - - -. Dengeli beslenmeyen biriysek aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? A: .........................................B: She is fat. Yukarıdaki konuşmaya aşağıdaki sorulardan hangisi gelmelidir? Kara yolu üzerinde, bir ya da daha çok aracın karıştığı, ölüm ve maddi zararla sonuçlanan olaylara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi dinleme kurallarından biri değildir? I. Tokat Niksarda Anadolunun ilk tıp okulu kabul edilen Yağıbasan Medresesini açtılar.II. Diyarbakır Silvanda Anadolunun ilk taş köprüsü olan Malabadi Körüsünü yaptılar.Buna göre sözü edilen ilk Türk beylikleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Herhangi bir trafik kazası sonrası veya tehlike anında aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramamalıyız? Hakan and Selim are playing in the school garden - - - - . Hz. Muhammede verilen El-Emin lakabının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Sabah ezanında diğer ezanlardan farklı olarak ne söylenir? İktisat eden fakirlik çekmez.Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmiştir? Hz. Muhammedin (sav.) farzlardan ayrı olarak yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği ibadetlere, iş ve davranışlara ne ad verilir? Hava kararıyordu. Önünde uzanan orman git- tikçe yoğunlaşan sis içinde görünmez oluyordu. Pek de uzak olmayan yerlerden çakal ve kurt ulumaları duyuluyordu. At, yabani hay- vanların ulumalarını her duyuşunda ürküyor; başını huysuzca sallıyordu. Sonra da dört ayağı üzerine durarak bir adım bile atmamak için direniyordu. O zaman atının yelesini okşuyor, kulağına sevgi dolu sözler fısıldıyordu.Bu metnin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki ortak yönlerin başında gelir? Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin yaşamını sürdürmesine yönelik bir hedef olamaz? Aşağıdaki maddelerden hangisinin tadı ekşidir ? Gezegenleri Güneş etrafında tutan kuvvet kütle çekim kuvvetidir.Kepler Kanunlarına göre;I. Her gezegen Güneşin odak nok- talarından birinde olduğu elips biçiminde bir yörüngede hareket eder.II. Güneşten herhangi bir gezegene doğru çizilmiş yarıçap vektörü eşit zamanda farklı alanlar tarar.III. Gezegenlerin periyotları büyük eksen uzunluğunun karesi ile orantılıdır.verilenlerden hangileri doğrudur? 75 - A = 25 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Sakın deme güzel yavrum,Bu kadarcık hayır mı olur?Demiş güzel peygamberim,Bir hurmayla dahi hayır olur.Bu dizelerin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? Berna, sayma çubuklarıyla üçgen, kare ve dikdörtgen yaptı. Toplam kaç sayma çubuğu kullandı? Trafik kazası geçiren kişiler;I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir