S:1

Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş anlamlı bir sözcük değildir?

Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş anlamlı bir sözcük değildir? sorunun cevabı "Kaplumbağa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
İslamın ilk yıllarında Hz. Muhammedin Medineli 12 Müslümanla görüşmesine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde güzel sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır? Çevreyi kirletmeyen yakıtlar .......................... enerji kaynaklarıdır.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mondros Ateşkes Anlaşması ile düşmanlar hızla yurdumuzu işgale başlamıştı.Aşağıdakilerden hangisi Fransızların işgal ettiği yerlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili davranış ve tavsiyelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi anne babaya saygı sevgiyi gösteren bir davranış değildir? Çevresi 120 m olan üçgen şeklindeki bir bahçenin etrafına iki sıra tel çekilecektir. Kaç metre tel gereklidir? Hz. Muhammed, Medineye hicret edince ilk olarak kendisi için bir ev, evin yanına fakir öğrencilerin barınacağı odalar ve bir de cami yaptırmıştır.Buna göre Hz. Muhammed, aşağıdakilerden hangisine öncelik vermemiştir? Laboratuvarlarda çok hassas sıcaklık öiçümlerinde hangi termometreler kullanılır? Aşağıdaki uyarılardan hangisine uymazsak göz sağlığımız bozabilir? Dil münazaralarda bilgi vermek için - - - - sorular sormak için - - - - işlevle-rinde kullanılır.Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki dilin işlevlerinden uygun olan hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi adreste bulunmaz ? Açmak kelimesi aşağıdakilerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır? Peygamberimizin Medine'de bulunan mezarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ? -ar, -er aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde fiilden fiil yapma eki olarak kullanılmıştır? Antalya- Malatya arasını aşağıdakilerden hangisi ile ölçeriz? I. Belediye başkanıII. MuhtarIII. Emniyet müdürüIV. Belediye EncümeniYukarıdakilerden hangisi atama yolu ile göreve başlar? Su kaynaklarının az ve düzlüklerin geniş yer tuttuğu yörelerde toplu yerleşmeler görülür.Buna göre aşağıdaki illerin hangisinde toplu yerleşmeler daha yaygındır? Mehmetin boyu 158 cm, Alinin boyu Mehmetin boyundan 15 cm daha uzundur. İkisinin boyları toplamı kaç cmdir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına girme nedenlerinden biridir? Yön bulmak için kullanılan yöntem ve araçlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Tanzimat dönemi tiyatrosuyla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? Mary :I want to lose weight. What should I do, sir?Doctor :Firstly, you should eat healthy foods. Do you eat junk food?Mary :Yes, sometimes.Doctor :- - - - Babası Dacat Beyin ecza deposu vardır, gayet varlıklı bir ailede büyür Ara Güler. Pan- galtı Lisesi, Galatasaray Lisesi, ardından da Ermeni Lisesine gider. Ancak babası kendisinin hayal ettiği gibi onun doktor ya da eczacı olmayacağını anlamıştır. Çünkü Ara Güler en çok sinemaya ilgi duyar. Babasının yılbaşında hediye ettiği film gösterme makinesiyle yazlık evlerinin alt katını sinema salonuna dönüştürür. Arkadaşlarını toplar, onlara bedava film izletir. Tek sorunu makinesinin, filmleri sessiz oynatmasıdır.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlam ilişkisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem sözcüktür? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda geçen iyilikle ilgili kavramlardan değildir? 80tl parası olan Özlem %20 si ile kalem , %35 i ile defter aldığına göre geriye kaç parası kaldı? Ülkemizde tarım faaliyetinin yoğunlaştığı yerde aşağıda verilen mesleklerden hangisine daha çok ihtiyaç duyar? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Kuranı açıklamasına örnek değildir? Türkiyenin boğazlara sahip olması aşağıdaki konulardan hangisinde önemini artırmıştır? Dünya genelini etkileyen kuraklık,iklim değişiklikleri, bulaşıcı hastalıklar, savaşlar gibi olaylar küresel sorun olarak adlandırılır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi küresel sorun oluşturur? Allaha ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikramda bulunsun. İyi bir komşu, rahat bir binek ve geniş bir ev insanı mutlu eden şeylerdendir. Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde takdim et!Yukarıdaki hadisi şeriflerde vurgulanan temel konu aşağıdakilerden hangisidir? Aliye 35 kilogramdır. Serkanın kilosu Aliyeden 7000 gram fazla, Emel' in kilosu Serkandan 5000 gram eksiktir. Üçünün kütleleri toplamı kaç kgdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf olarak kullanılmamıştır? 3 yüz binlik +8 binlik + 2 yüzlük + 1 onluk Yukarıda çözümlenişi verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Göreme milli parkı ve Kapodokya hangi ilimizdedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır? Bahar geldi mi bu adada kuşlar neşeyle uçuşur. cümlesindeki öğe dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir