Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıda hayvanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıda hayvanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Hayvanların sadece ormanda yaşamaktadır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin doğal bir sonucu olan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen hormon çiftlerinden hangisi birbirine zıt (antogonist) etki gösterir? İngiltere ile Fransa arasında gerçekleşen Yüzyıl Savaşları üzerine çalışan bir tarihçi, çalışması sırasında sadece İngiliz kaynaklarını incelemiş, Fransız kaynaklarını dikkate almamıştır.Buna göre bu tarihçi, araştırma sırasında dikkat etmesi gereken aşağıdaki hususlardan hangisini göz ardı etmiştir? • Hafif ve parlak yüzeydir.• Küçük süs eşyaları yapımında kullanılır.• Dünya’da en kaliteli olanlar Eskişehir’de çıkarılmaktadır.Bu özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki metin, yanındaayraç içinde verilen türe örnek değildir? Enes b. Malik, Hz. Muhammed’i (sav.) şu şekilde anlatmıştır: “Resulullah bütün ashabı ile yakından ilgilenirdi. O’nun yanında herkes ken- dini kıymetli hissederdi. Hediyeleşmeyi severdi. Hasta olanları ziyaret ederdi. Çocuklar ile oynardı. Kimsenin sözünü kesmez, konuşanın sözü bitmeden başını o kişiden çevirmezdi.”Bu metinde Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır? 1- Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar.2- En kısa süren ay şubat ayıdır. 28 gün çeker. 4 yılda bir 29 gün çeker.3- Dünya güneşin etrafındaki dönüşünü 1 yılda tamamlar.4- Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüşü sonucunda 2 mevsim oluşur.Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayına ne ad verilir? - - - -, I travelled to France. Aşağıda çeşitli özelliklerine göre oluşturulan bölge türlerinden hangisinin sınırlarının değişmesi daha kolaydır? Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır? Islak kelimesinin eş anlamlısı nedir?