S:1

Bir hafta kaç gündür?

Bir hafta kaç gündür? sorunun cevabı "7" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
250 : 10 =... bölme işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarfı kullanılmamıştır? Tek başlarına bir anlam ifade etmeyen; cümlede anlam ilgisi kuran sözcüklere edat denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir edak yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat kullanıldığı cümlede miktar anlam ilgisi kurmuştur? Peygamberimiz Hz. Muhammed kaç yılında ölmüştür? Besinler yutulduktan sonra ...................ile mideye iletilir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır? Herhangi bir işi yapmada kişinin üzerine düşen göreve ne adı verilir? Kuranı Kerim; cömertliği, sabırlı olmayı, adaletli olmayı, alçakgönüllü davranmayı emreder. İki yüzlülük, yalan söylemek, emanete ihanet gibi davranışları yapmamızı da yasaklar.Metinde verilen bu örnekler Kuran-ı Kerimin konularından hangisiyle ilgilidir? Bir cismin hızını arttırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Fiziki haritada yükseltiler renkle gösterilir.Yukarıdaki açıklamaya göre kahverengi renkle aşağıdakilerden hangisi gösterilir? "508 963 234" sayısının yüz milyonlar ve yüz binler basamaklarındaki rakamlar yer değiştirdiğinde, hangi sayıyı elde ederiz? Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki -dan, -den yerine tamlama eki getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi doğru yazılmış bir e-posta adresidir? Kırk Yıl adlı anı kitabı aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(...) Büyük cisimler sadece kendinden küçük cisimlere kütle çekim kuvveti uygular.(...) Kütle çekim kuvveti büyük olan cisimlerin kütleleri de büyüktür.(...) Dünyada 6 kg olan bir kişi Ayda 1 kgdır. Ağırlık bir kuvvettir.(...) Hızlı trenler hava direncini azaltacak şekilde tasarlanmıştır. Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine ne ad verilir? Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi diğerlerine göre teknolojiye daha az muhtaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yerleşme coğrafyasının incelediği konulardan biridir? ANLAŞMAZLIKAşağıdakilerden hangisi bu kavramla ilişkilendirilemez? If you were in İstanbul, - - - - ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yalın durumda ad vardır? Dil, gündelik yaşamın şekillenmesinde etkili olan bütün unsurların başında yer alır. İnsanın sürekli olarak kullanmak zorunda olduğu bu araç, eksiksiz olarak bütün insanlığın yararlandığı temel bir yetenektir. Ne denli ilkel olursa olsun, hiçbir top- lum yoktur ki bu araca ihtiyaç duymamış, bu aracı kullanmamış, geliştirmemiş olsun. Dil denilen araçtan yoksun bir kültür yoktur. Bu yüzden de dil, toplum bilimi ile doğrudan ilişkilidir; gündelik yaşamdaki her türlü değişiklik dile yansır. İşte bu yakın ilişki bizi, dili bir araç olarak düşünmekten öteye, kültürel bir kurum olarak ele almaya iter.Bu parçadan aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Ülkemizin akarsu ve nehir varlıkları düşünüldüğünde hidroelektrik enerjisi üretiminin en fazla hangi bölgemizde olması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yapılan hatalardan biridir? Yönetici zümresinin Museviliği benimsediği Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilanının sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi başlıca Anadolu uygarlıklarından (M.Ö. 2000-M.Ö. 600 yılları arasındaki) değildir? Bayram namazıyla ilgili aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır? Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Cihannüma adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir? Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. (Nisâ suresi, 36. ayet)Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Urartuların madencilik, tarım ve hayvancılığa önem vermeleri aşağıdakilerden hangisi ile daha iyi açıklanabilir? İbraniler yaradılış yılını, Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı, Müslümanlar Hicret yılını, Hristiyanlar ise Hz. İsanın doğduğu yılı takvimlerinebaşlangıç olarak seçmişlerdir.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hangi seçenekteki sözcük, sözlükte diğerlerinden önce gelir? Edebîmetinlerde anlam zenginliği dikkatimizi çeker. Günlük hayatta pek fazla kullanmadığımız bir kelime, edebîmetinde çok farklı bir şekilde karşımıza çıkabilir.- - - -Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülmelidir? Çevre uzunluğu 80 cm, uzun kenarı 25 cm olan dikdörtgen kasanın kısa kenarı kaç cm' dir? Birbirine yakın mesafedeki; aynı binada veya aynı oda içerisinde bulunan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşturulan ağlara ne ad verilir? Ulusların en eski dönemlerinde yer alan ve toplumların üzerinde derin izler bırakan, tarihsel toplumsal olayları anlatan yazılara ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir