S:1

Atatürk' ün babasının adı nedir?

Atatürk' ün babasının adı nedir? sorunun cevabı "Ali Rıza Bey" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Allah pek çok canlı ve cansız varlık yaratmıştır. Yarattığı varlıklar içerisinde insana farklı ve üstün özellikler vermiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biridir? Aşağıdaki atasözlerin hangisinde sıfat-fiil yoktur? Yapım ekleri eklendikleri sözcüklerin anlamlarını değiştirip yeni sözcükler türetirler.Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır? Teravih namazı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? o Yaprak damarları, genellikle paralel damarlar şeklindedir.o Kökleri, saçak kök şeklindedir.o İletim demetleri, gövde içinde dağınık olarak dizilmiştir.Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki bitkilerin hangisinde gözlenir? Bilgi türleri söz konusu olduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 5 mavi, 6 beyaz, 3 turuncu ve 5 sarı bilyenin bulunduğu torbadan rastgele bir bilye çekilecektir.Buna göre hangi renk bilyenin çekilme olasılığı en azdır? Sağlıklı bir insanın idrarında aşağıdaki maddelerden hangisinin bulunması beklenmez? 8 işçinin 12 saatte yaptığı boya işini 6 işçi kaç saatte yapar? I. Anadolunun fethini ve bu fethi gerçekleştiren kahramanların anlatıldığı bir destandır.II. 12.yy.da sözlü olarak şekillenmiş 13.yy.da yazıya geçirilmiştir.III. Anadolu coğrafyası, destanda gerçek isimleriyle yer alır.IV. Destanda adı geçen kahramanlar, gerçek Türk beyleridir.V. Bu destan uzun süre bir tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir.VI. Eser ilk defa Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavusun emriyle İbn-i Ala tarafından derlenmiştir.Yukarıda özellikleri sıralanan eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.(.......) Peygamberimiz (s.a.v.) dünyaya gelince dedesi Abdulmuttalib Mekkelileri toplayarak bir ziyafet verdi ve torununa Muhammed adını verdiğini duyurdu.(.......) Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), Kureyş kabilesinin Haşimoğulları koluna mensuptur.(.......) İnsanların çoğu Hz. İbrahim (a.s.) peygamberin getirdiği Haniflik dinini unutarak kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başlamışlardı.(.......) Cahiliye döneminde okuma-yazma bilen sayısı çok fazlaydı.(.......) Peygamberimiz İslamı açıktan yaymaya başladığında ona ilk inanan eşi Hz. Hatice olmuştur. A: Would you like some coke? B: No, thanks. - - - - coke. Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerde hızlı nüfus artışına bağlı olarak yaşanan sorunlardan biri değildir? Çiçek tozları aşağıda verilen yollardan hangisi ile tepeciğe taşınmaz? Birinci Dünya Savaşının en önemli nedeninin aşağıdakilerden hangisinin sonuçlarında aramak gerekir? Bir hava gözlem grafiği ile aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Allaha ortak koşarak başka varlıkları tanrı kabul etmeye ............ denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Allahın üçbin melekle peygamberine yardım ettiği savaş hangisidir? I. Aktör: Tiyatro oyunundaki kadın oyuncu.II. Jest: Rol gereği yapılan el, kol ve vücut hareketleri.III. Perde: Oyunun bölümleri.IV. Adaptasyon: Dekora yardımcı olan küçük eşyalar.Numaralanmış tiyatro terimlerinden hangileri yanlış açıklanmıştır? Osmanlı Devleti, ilk defa hangi antlaşma ile savaş tazminatı ödemiştir? ‘Etkili iletişim için en önemli etken iletişimi başlatan cümlelerdir Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişimi başlatma ifadelerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaşma, beğenme ifadesi vardır? Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir? Öğretmen dersin başında öğrencilere hangi konuda kaldıklarını sordu. Sonra önündeki kitapları karıştırıp içlerinde konu ile ilgili örnekleri bulmaya çalıştı. Çözülen örneklerden sonra öğretmen tekrar konu hakkında örnekler aramaya koyuldu. Bu sırada öğrenciler dersten kopmaya ve kendi aralarında konuşmaya başladılar. Öğretmen öğrencileri susturmaya çalışırken zil çaldı ve bir ders süresi, çözülen bir-iki örnek ile sonlandı.Öğrenme-öğretme ortamlarında yaşanan bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Ana fikri Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. olan metnin başlığı hangisi olabilir? Akşemseddin, Turkish scientist discovered the microscope before the germAkşemseddin, Turkish scientist, discovered germ before microscope was invented. Isı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, il ve ilçelerde bölge ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe Milli Eğitim Müdürünün Başkanlığında teşekkül edecek komisyonda aşağıdaki görevlilerden hangisi bulunmaz? Realizmin etkisindeki - - - - aile hayatının bazı acıları nedeniyle giderek duygusallaşmıştır. Piraye, Emced, Nijad adındaki üç çocuğunun ölümü ona içli şiirler yazdırmıştır. Yine bu nedenle ölüm teması üzerinde fazlaca durmuştur. Düzyazı türündeki eseleri ve şiirleri yanında edebi eleştiri alanında da adından söz ettiren sanatçının bu alanda yapmış olduğu ʻʻZemzemeʼʼ ve ʻʻTakdir-i Elhanʼʼ adlı çalışmaları ve ʻʻTalim-i Edebiyatʼʼ adıyla hazırladığı ders kitabı önemlidir.Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangileri için Cuma namazı farzdır? Aşağıdaki maddelerin hangisinin pürüzlü değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan gelen haklarımızdan değildir? Aşağıdakilerden hangileri hava direncinden en az etkilenecek şekilde yapılır?I- UçakII- ParaşütIII- Otomobil Öyle bir yerdeyim ki ( )Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Hal değişim olayları ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir? Onlar basamağında 1, birler basamağında 7 olan doğal sayının romen rakamıyla yazılışı hangisidir? Pastaneden dondurma............pasta alacağımBoş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini yazmamız doğru olur? İnsanda kan doku;I. Vücut savunmasında görev almaII. Artık ürünleri boşaltım organlarına taşımaIII. Hormonları hedef organlara taşımaIV. Besin ve O2 taşımaverilen görevlerden hangilerini yapabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir