S:1

İlçenin yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?

İlçenin yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Kaymakam" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Whenever I need help for my homework, Emin always helps me. He is my buddy because he is - - - - . 357 559 sayıda tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisini yaparsak kaynakları tasarruflu kullanmış oluruz? * Çevresine göre yüksekte kalmış, derin akarsu vadileriyle yarılmış düzlüklere denir.* Karaların içindeki geniş çukurları dolduran durgun su birikintilerine denir.* Deniz ve okyanusun kara içerisine sokulmuş bölümüne denir. Yukarıda ,bazı yeryüzü şekilleri tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin tanımı yoktur ? Aşağıdaki örneklerden hangisi İslamda bulunan kolaylıklara örnek olamaz? Peygamberimizi torunlarını sever- ken gören birisi :Benim on çocu- ğum var. Ama onların hiçbirini öp- medim. demiştir. Bunun üzerine Peygamberimiz: Allah kalbinden merhameti almışsa ben ne yapa- bilirim. buyurmuştur.Bu olay Peygamber Efendimizin aşağıdaki yönlerinden hangisini ortaya koymaktadır? Sözcük ikililerinden hangisi karşıt anlamlıdır? Mum : Could you give milk to the cat?Boy : Mum, I am sorry. We dont have - - - - milk to feed the cat. Aşağıdakilerden hangisi kara yolu ulaşımı aracı değildir? Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat ( kıyamet ) mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. ( Hicr suresi, 85.ayet) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. ( Araf suresi, 199.ayet)Bu ayetlerde ortak olarak vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Çakıl taşı + kum karışımı hangi yöntem ile ayrılır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız. (.... ) Haklarımız devlet tarafından güvence altına alınır.(.... ) Çocukların eğitim hakları büyükler tarafından engellenebilir.(.... ) Öğrencilerin söz almadan konuşma hakkı vardır.(.... ) Çocukların ücretsiz eğitim hakkı vardır.(.... ) Hak ve özgürlüklerimiz sınırsızdır. Annem 1 saatin 24 dakikasında kek, kalan sürede börek yapmıştır. Annem böreği kaç dakikada yapmıştır? O ki birbiri ile ahenkli yedi göğü yaratmıştır. Çok merhametli olan Allahın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin...(Mülk suresi, 3. ayet)Bu ayet aşağıdaki delillerden daha çokhangisine örnek oluşturur? "İcatlar niçin yapılır?" Sorusuna aşağıdakilerden hangisi doğru yanıt vermiştir? Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.(Enbiya suresi, 4. ayet) Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.(Bakarasuresi, 110. ayet)Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? İslam tarihinde, aşağıdaki hangi yıllar arası Hülafa-i Raşidin Dönemi olarak adlandırılır? Cam Şişe- Kâğıt- Kolonya- Yemek Artıkları- Plastik ŞişeYukarıda verilen maddelerden kaç tanesinin geri dönüşümü ile tekrar kullanımı sağlanabilir? Her şeyin bir yapanı ve ortaya çıkaranı varsa evrendeki canlı ve cansız tüm varlıkları kim yaratmıştır? Şu köşe yaz köşesi, Şu köşe kış köşesi, ortada şişe su şişesiYukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseridir? Aşağıdakilerden hangisinde üreme tipi diğerlerinden farklıdır? Hangi cümlede "ki" nin yazımıyla ilgili yazım yanlışı vardır? Ay tutulması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? I used to - - - - bed early when I was a child. Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan manevi unsurlardan biridir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" ile ilgili bir yazım yanlışı vardır? Jane : I have a toothache.Sam : - - - -. Dişlerimizin sağlığı için hangisini yapmamalıyız? Yayalar, karanlıkta yürürken kolay görülebilmeleri için aşağıdaki önlemlerden hangisini almalıdırlar? Bir anne okulun rehber öğretmenine gider ve İkinci sınıfa giden bir çocuğum var. Akşam ödevlerini yaparken her soruda beni çağırıp ya yardım istiyor ya da yaptığının doğru olup olmadığını soruyor. der.Yukarıda verilen durumda annenin şikâyet ettiği öğrenci tipi aşağıdakilerden hangisidir? İstanbuldan havalanan uçak Ankaraya indi. Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Adı, soyadıAçılır parantezDoğduğu yer,yıl, çizgi, öldüğü yıl, bittiKapanır parantezParantezin içindeki çizgi,Ne varsa orda.Ümidi, korkusu, gözyaşı,sevinciNe varsa orda.O şimdi kitaplardaBir çizgilik yerde hapis. Yukarıdaki şiirde hangisinden söz edilmektedir? 250 : 10 =... bölme işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti ( ‘ ) yanlış kullanılmıştır? Karşıdan karşıya geçerken önce ......... sonra ..........sonra tekrar...........bakarız.İzelin cümlesinde boş yerlere sıra ile hangileri gelmelidir? Türkiye kaç yarımadadan oluşmaktadır? ‘ dık , dik ekinin eklendiği kelime aşağıdakilerden hangisinde sözcük türü yönüyle faklıdır? I. Kaynama noktası yükselmesiII. Donma noktası düşmesiIII. ÇözünürlükVerilenlerden hangileri çözeltilerin koligatif özelliklerindendir? Perde açılınca izleyiciler öyle bir alkış kopardılar ki salon inledi. cümlesinde hangi kelime terim anlamlıdır? Gazın iyonlaşmış haline plazma denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi plazmalara örnek verilemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir