Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir manav her birinde 29 kg elma olan 58 kasa elma alıyor. Manav kaç kilo elma almıştır ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir manav her birinde 29 kg elma olan 58 kasa elma alıyor. Manav kaç kilo elma almıştır ? sorunun cevabı "1.682‬" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“1-horoz, 2-her, 3-çöplüğünde, 4-kendi, 5-öter”Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? Aşağıdaki besin maddelerinden hangisi hem ağızda hem de ince bağırsakta kimyasal sindirime uğramaktadır? Aşağıdakilerden hangisi sermayeyi oluşturan öğelerden biri değildir?  Hz. Muhammed’in (sav.) Medine’ye hicreti sırasındaki yol arkadaşı aşağıdakilerden hangisidir? Para, altın, gümüş ve menkul değerler ile ticaret mallarından verilecek zekât miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru belirtilmiştir? • İtalya’da yaşamıştır• Resim, heykel, mimari gibi alanlarda çalışmaları vardır.• Ünlü Mona Lisa resmini çizmiştir.özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? What’s theweatherlikein Ankara in autumn? Tüm ototrof canlılarda;I. CO2 özümlemesiII. Klorofil bulundurmaIII. Işık enerjisini kullanmaIV. Kimyasal bağ enerjisini kullanmaverilenlerden hangileri ortak olarak gerçekleşir? “ Buzlu yollarda araçların kaza yapma şansı artar.” Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi ünsüz benzeşmesi kuralına uygundur?  Kanuni Dönemi’nde Avrupa’da kurulacak olan Haçlı ittifaklarından koparmak için aşağıdaki devletlerden hangisine kapitülasyonlar verilmiştir? Aşağıda verilen sayıların en küçüğü hangisidir?