Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıfa giden Azru nun yapabileceği bir iş olamaz?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi birinci sınıfa giden Azru nun yapabileceği bir iş olamaz? sorunun cevabı "Ütü yapmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

I. Ege denizi kıyılarında tarımsal ürün çeşitliliğinin fazla olmasıII. Akdeniz kıyılarında turizm faaliyetlerinin yaygın olmasıIII. Karadeniz kıyılarında heyelan riskinin fazla olmasıTürkiye’nin ekonomik yapısı üzerinde coğrafi konumunun olumlu etkisine örnek olarak yukarıdakilerden hangileri gösterilemez? “Aç kuşları doyurmak için pencereyi açtı.” Cümlesinde “aç” sözcüğünün anlam özelliği nedir?     Aşağıdakilerden hangisi ilk insan ve ilk peygamberdir? “Seyretmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine “beklenmedik bir şey olacağı” anlamını katmıştır?  Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberimizin kişilik özelliklerinden bir değildir? Yer kabuğunun kırılmasıyla oluşan sarsıntıya...............denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Dünya kendi ekseni etrafındaki bir turunu ne kadar sürede bitirir? 3 basamaklı en küçük sayı ile 2 basamaklı en büyük sayının toplamı kaçtır? Rıfat Kirpi kendine bir hesap açmıştır. Şifresini hangisi gibi koyarsa kırılması zor olur? “Ali altı yaşında okula başladı”. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?    Komşuluk ilişkileri özellikle sosyal yardımlaşma açısından önemli olduğu gibi ailelerin huzur ve güven içinde yaşamaları açısından da önemlidir. İyi komşuluk ilişkileri mutluluk ve sevincin paylaşılmasında, sıkıntı ve kederin göğüslenmesinde ayrı bir öneme sahip olduğundan kişi ve ailelere toplum içinde destek olur. Bundan dolayı iyi komşuluk sosyal bünyeyi güçlendirir.       Aşağıdaki sözlerden hangisi bu paragrafta anlatılanları destekler? "sun_las_es"Boş bırakılan yere hangi harfler gelmelidir ?