S:1

Yeliz' in matematik dersi vardır. Yeliz bu derste hangi aracı kullanmaz?

Yeliz' in matematik dersi vardır. Yeliz bu derste hangi aracı kullanmaz? sorunun cevabı "flüt" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Cemre tatilde ilk gün 12 soru çözüyor. Sonrakiher gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısından8 soru fazla çözdüğüne göre 5. gün çözdüğü sorusayısı kaçtır? Yediğimiz besinlerin tadını almamızı sağlayan duyu organı nedir? YazlarI sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi e-devlete giriş yapabildiğimiz resmi web sitesidir? Arabasıyla 90 kmlik yolu 1 saatte giden sürücünün hızı kaç km/saattir? (I) Çevremizde birçok ağaç var. (II) Dişbudak, meşe, yalancı akasya, ıhlamur, elma, erik, kiraz bunlardan bazıları. (III) Bu ağaçları özellikle sonbaharda incelemek ilginç olabilir. (IV) Sonbaharda ağaçlar rengârenktir çünkü. (V) Bu renk cümbüşü, doğayı keşfetmesi için insanı kendisine çeker.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisi kendisinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır? Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda bulunan tarihî eserlere örnek gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biri değildir? İran ile aramızdaki sınır kapılarıhangi illerimizden geçmemektedir? Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin ilkelerinden değildir? Litresi 2 TL olan suyun 150 litresi kaç TL dır? Zeynep was walking - - - - inside the room. So the baby didnt wake up. Hasta sinirlerim için tavsiye ettikleri bu kimsesiz ve gürültüsüz yerlerde, uzun bir akşam gezintisinden dönüyordum. Sıcak bir sonbahar gününün sonuydu.Gecenin yaklaştığını gören tabiat, serin bir nefes almak için kımıldanıyordu. Biçilmiş tarlaların ortasında ıslak bir halat gibi parlayarak giderken karşı tepelerin birinde yüksek bir taş bina gözüme çarptı. Perdesiz pencerelerine vuran güneş, ona kırmızı gözlü bir canavar şekli veriyordu.Yıkık duvarlı bir bahçenin ortasında, harap bir kaleyi veya boş bırakılmış bir konağı andıran hazin bir ihtişamı vardı bu taş binanın.Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde kullanılan hammaddenin üretim miktarı iklim koşullarına bağlı olarak değişmez? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eşsesli değildir? Aşağıdaki olaylardan hangisinde basıncı azaltmak amaçlanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durumunu düzeltmek anlamında bir deyim kullanılmıştır? Şiirler işlediklere konulara çeşitli isimler alırlar. ....... şiirde duygular, coşkunluk, akıcılık; ............ şiirde öğreticilik esastır. ........... şiirde kahramanlık konuları, ......... şiirde ise dağlar, çobanlık ve kır hayatı işlenir. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır? Bir koşucu 6.000 m uzunluğundaki bir pistin çevresini 8 kez koşmuştur.Atletin koştuğu yol toplam kaç kmdir ? 2 m 75 cm + 1 m 25 cm =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Hangisi, alınan bir ürünün iadesi için gerekli belgelerden biridir? Nokta nerede kullanılmaz? Bir kütüphanedeki aynı kalınlıktaki 2 354 ansiklopedi, eşit ölçüdeki her biri en fazla 23 ansiklopedi alabilen raflara yerleştirilecektir. Buna göre tüm ansiklopedileri yerleştirebilmek için en az kaç rafa ihtiyaç vardır? ÇANAKKALE kelimesinin harflerinin yazılı olduğu kağıtlar torbaya atılıyor, hangi harfin gelme olasılığı diğerlerinden fazladır? Bir yıl kaç aydır? Suyun içinde çözünmüş tuz aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ayrıştırılabilir? Sen ..., iyiliği emret ve kendini bilmezlere aldırış etme. (Arâf suresi, 199. ayet)Bu ayette Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisine yönlendirilmiştir? 1. Tarih boyunca Mezopotamyada büyük şehirlerin kurulmasının sebebi de budur.2. Eskiden büyük kentler, önemli uygarlık- lar hep su kıyısına kurulurdu.3. İçmek, bitkileri sulamak veya ulaşım için kullanılırdı.4. Böylece kent halkı, gereksinim duyduğu suya kolayca erişirdi.Numaralanmış cümlelerle mantık akışına göre bir metin oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Demokratik bir vatandaş olarak, demokratik davranış biçimini içselleştirmiş olmamız gerekiyor. Öğretmenin öğrencilerden beklentisinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenemez? Tahtadan yapılmış heykellerin tanrı olamayacağını anlayan ve gerçek yaratıcının kim olduğunu araştıran, yıldızlardan, ay ve güneşten yola çıkarak Allahı bulan peygamber kimdir? Alış veriş merkezinde .................. gördün? cümlesindeki boşluğa aşağıdaki soru adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi İslamın anlaşılmasındaHz. Muhammed (s.a.v)in rolüne işaret etmez? Aşağıdakilerden hangisi atmosferin insan yaşamı- na sağladığı faydalar arasında gösterilemez? Parka gidemedi ......................... dışarıda kar yağıyordu. Cümlesinde sebep-sonuç ilişkisi katmak için boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Ondalık Kesirler 7,8 - 8,200 - 6,276 - 8,30 Yukarıda verilen ondalık kesirlerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi gazelin bir özelliğidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir