S:1

İstiklal Marşımızı okurken hangi davranışı yapmalıyız?

İstiklal Marşımızı okurken hangi davranışı yapmalıyız? sorunun cevabı "Hazır olda beklerim" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bulutsuz bir gecede yön bulmamızı sağlayan yıldız hangisidir? Abecemizin harf sayısı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? I. Doğal kaynakların farklı alanlarda kullanılması, önemini arttıran etkenlerden biridir.II. Kanada, ABD ve Rusya gibi gelişmiş ülkeler doğal kaynaklarını verimli kullanmaktadırlar.III. Teknolojik gelişmeler doğal kaynak israfını artırmıştır.Doğal kaynaklarla ilgili olarak yukarıdaki açıklamalardan hangileri yanlıştır? Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde; develer tellal iken, pireler berber iken; ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallarken Kafdağının ardında yaşayan fakir bir aile varmış. Yoksul olmalarına yoksullarmış ama çok da mutlularmış. Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Gönüllü çalışanlardan oluşan yardım kuruluşlarında hangisi bulunmaz? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir kökten türemiştir? Aşağıdaki bölgelerden hangisinde heyelan olayı sık görülür? I. 1. Dönem Tanzimat romanlarında tesadüflere yer verilmiştir.II. Kahramanlar tek yönlü ele alınmıştır.III. Yazar kişiliğini gizlememiş, olaylar okuyucuyla konuşa konuşa yürütüldüğünden toplumu ve bireyi eğitme amacı güdülmüştür. IV. Sırası geldikçe olayın akışı durdurulmuş, okuyucu bilgilendirilmiştir.Yukarıda verilen bilgilere göre 1. Dönem Tanzimat romanı aşağıdaki edebîakımların hangisinden etkilenmiştir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğine neden olur? Ülkemize hizmet edecek bilim insanlarının yetişmesi için aşağıdakilerden hangisine daha çok önem verilmelidir? Bir bölme işleminde bölen 11, bölüm 8, kalan ise 5tir. Buna göre, bölünen sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme duygusu vardır? Hava direnci aşağıdaki araçlardan hangisinin hareketini kolaylaştırır? Hiçbir şeyden çekmedi dünyadaNasırdan çektiği kadar;Hatta çirkin yaratıldığından bileO kadar müteessir değildiKundurası vurmadığı zamanlardaAnmazdı ama Allahın adını,Günahkâr da sayılmazdı.Yazık oldu Süleyman Efendiye. Orhan Veli KanıkYukarıda bir bölümü verilen Kitabe-i Seng-i Mezar adlı şiirin yayınlandığında büyük bir yankı uyandırmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi ünsüz yumuşamasına örnek olabilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem isim hem de fiil kökü özelliği taşımamaktadır? Dini bayramlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılan davranışlardan değildir? Ölümsüz ve daima diri olan Allaha güvenip dayan... (Furkan suresi, 58. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz? 189-27 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölen 19 bölüm 6 ise bölünen sayı en fazla kaç olabilir? Aşağıdakilerden hangisi bir dönem Anadoluda hüküm süren medeniyetlerden biridir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte daha önce gelir? Aşağıdaki önermelerden hangisi basit önermeyi ifade eder? Aşağıdakilerden hangisi karışımların özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi farz bir namaz değildir? Aşağıdakilerden hangisi danışarak iş yapmanın faydalarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin özelliğidir? Aşağıdaki coğrafi faktörler ile sebep olduğu doğal afet eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? My son is - - - - about online games. Aşağıdakilerden hangisi varlıklara verilişlerine göre isim çeşitlerinden birisidir? I. En uygun seçeneğin belirlenmesiII. Probleme ait alt bilgilerin toplanmasıIII. DeğerlendirmeIV.Seçeneklerin oluşturulması ve değerlendirilmesiV. Kararın uygulanmasıVI. Problemin anlaşılmasıVII.Bilgilerin çözümlenmesi ve yorumuYukarıda karışık olarak verilen yönetimde karar sürecine ait işlem basamakları işlem sırasına göre sıralandığında son üç basamağını aşağıdakilerden hangisi oluşturur? Minnet Hudâya devlet-i dünyâ fenâ bulur Bâkî kalur sahife-i âlemde adımız Bu dizeler hangi edebîgeleneğe aittir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler.Bu isteğin yerine getirilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? Aşağıdakilerin hangisinde alışılmamış bağdaştırma vardır? İnekler beş balya saman yedi. cümlesindeki eş sesli kelime hangisidir? Maddenin pürüzlü veya pürüzsüz olduğunu anlamamızı sağlayan duyu organımız nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir