S:1

Engin her gün 12 lira biriktiriyor. Engin 1 ayda kaç lira biriktirir? (1 ay 30 gün)

Engin her gün 12 lira biriktiriyor. Engin 1 ayda kaç lira biriktirir? (1 ay 30 gün) sorunun cevabı "360" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre, Yazılı sınav sonuçları, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavından itibaren kaç yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir? Aşağıdakilerden hangisi yapma destandır? 600 cm kaç metredir? 1. Futbolcu, ağır hareketlerle sahayı terk etti.2. Bazı işçiler ağır koşullarda çalışıyor.3. Ağır kolileri, dairesine merdivenlerden çıkardı.4. Bu ağır havalar insanın ruhunu bunaltıyor.Aşağıdakilerden hangisi ağır sözcüğünün numaralanmış cümlelerde kazandığı anlam- lardan biri değildir? Estetik yargılar evrensel olamaz. Matematik ve fizikteki yargılara benzemezler.Buna dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Mustafa 40 sorudan 32'sini doğru çözmüştür.Buna göre Mustafa soruların % kaçını yanlış çözmüştür? Toprakta bulunan besin maddeleri ne aracılığı ile besin maddelerini gövdesine alır? Abbasiler döneminde, Araplar ile diğer Müslümanlar eşit görülmüştür. Zamanın eğitim kurumları olan medreselerin de açılması ile İslam uygarlığı başka kültür- lerlerden yararlanmış ve gelişmiştir.Yukarıdaki bilgilere dayanarak;I. Yönetimde Arap üstünlüğü ön plana çıkarılmıştır.II. Düzenli bir eğitim sisteminin temelleri atılmıştır.III. Müslümanlar arasında ayrım yapılmamıştır.Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Araba kullanmak isteyen Cemil aşağıdaki belgelerden hangisine sahip olması gerekir? Aşağıdaki açılardan hangisi geniş açıdır? Şiir okunurken sesin alçalıp yükselmesine ne ad verilir? Isabella :- - - - ?Tim : I usually surf on the Net and play computer games. 10/20 kesrinin en sadeleştirilmiş şekli hangisidir? Professor : What will your thesis be about?Student : It may be about Middle Ages.Professor : Do not rush. Your - - - - may change as time goes by. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir? Aşağıdaki açıklamaların hangisinde bir emek vardır? Dünyanın şeklinin küreye benzediğini ispatlamak için yolculuğa çıkan denizci kimdir? Ekim, çiçeklerini sulamak için haftada 3 sürahi su kullanıyor. Bir sürahi 7 litre su almaktadır. Çiçekleri sulamak için Ekim, 4 haftada kaç litre su kullanır? Müsned adlı hadis kitabı aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir? Aşağıda verilen organellerden hangisinde dehidrasyon tepkimesi gerçekleşmez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir