Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Engin her gün 12 lira biriktiriyor. Engin 1 ayda kaç lira biriktirir? (1 ay 30 gün)

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Engin her gün 12 lira biriktiriyor. Engin 1 ayda kaç lira biriktirir? (1 ay 30 gün) sorunun cevabı "360" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?               54 den başlayarak geriye doğru altışar sayarken 7. sırada hangi sayıyı söyleriz? Hıyanetivataniye Kanunu’nun 10. maddesinde;“İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar, iddia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılır.” ibaresi yer almaktadır.Kanunun bu maddesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak” görev, yetki ve sorumluluğu kime verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri yoktur?   ”kebapçılardan” kelimesini tekil yapmak istersek hangi eki atmalıyız? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde sanayi alanında yapılan inkilaplardan biri değildir? Hz. Muhammed (sav.) Medine’de yaşayan dinî gruplarla vatandaşlık esasına dayalı “Medine Sözleşmesi” adıyla bilinen bir anlaşma yapmıştır.Buna göre Hz. Muhammed (sav.) bu sözleşme ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? T = {0, 2, 4, 6, 8} kümesinin ortak özellik yöntemiyle gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bir ev ya da işyeri bulabilmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? “mosque” kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Put the words in order.like1 – my2 – come3 – you4 – party5 – would6 – to7  ?