Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Simitçi 5 simiti 500 Kr ‘ ye alıyor. Tanesini 150 Kr ‘ ye satıyor.
Simitçi bir simitten kaçKr kar eder ?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Simitçi 5 simiti 500 Kr ‘ ye alıyor. Tanesini 150 Kr ‘ ye satıyor.Simitçi bir simitten kaçKr kar eder ? sorunun cevabı "50 Kr" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Bir gün Hz. Muhammed’e (sav.) torunlarından birinin hastalığının ağırlaştığı bildirildi. Kızı Zeynep’in evine gitti. Torununu kucağına aldı. Torununu bu durumda görünce Hz. Peygamber’in gözünden yaşlar süzülmeye başladı. Kendisine niçin ağladığı sorulduğunda “Bu gözyaşı, Allah’ın insanların gönüllerine koyduğu bir rahmettir.” dedi.Bu parçadan Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru,nesneyi buldurmaya yöneliktir?   Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından kentin içinden geçen nehrin, kenarlarına setler çekildi. Ev ve iş yerlerinin girişlerine kum çuvalları konuldu. Atık su kanalları temizlendi.Buna göre kentte hangi afete karşı önlem alınmıştır? Abdest, namaz veya diğer ibadetleri yerine getirebilmek için yapılan bir manevi temizliktir. Abdestin farzı dört tanedir.Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun eserlerinde işlediği konularından biridir?  Bilimlerin ortaya koyduğu genel-geçer bilgilere dünyanın değişik bölgelerinden filozofların bakış açıları farklı farklıdır.Bu durumun nedeni aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru ifade edilmiştir? Bilginin kaynağını duyu, akıl, nazar olarak açıklayan, sezgi- yi doğru bilgiye ulaşma aracı olarak gören, Aristoteles’in gö- rüşlerinden yararlanarak İslam felsefesinin kurucularından olan filozof aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Karnımız ne zaman zil çalar? Dergide genç öykücülerin metinlerine yer veriliyor. Bu metinleri öykü denemesi olarak gördüğümü belirtmek isterim. Genç öykücülerin üstünde usta öykücülerin gölgesi olduğunu da... Bence bu, hoşgörülebilecek bir durum çünkü daha yolun başındalar. Onların da kendi yataklarında aktıkları günler gelecek, yeter ki onlara sabredelim.Bu parçadaki altı çizili sözle “genç öykücüler” hakkında anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? “4 binlik + 3 birlik + 8 yüzlük + 5 onluk” şeklinde çözümlenmiş doğal sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali hangisidir? İskandinav Yarımadası üzerinde bulunan ülkelerde mayıs ayının son haftasında 24 saate yakın gündüz süresi yaşanır. Ağustos ayının sonlarına doğru ise geceler yarı aydınlık geçer. Beyaz gecelerde İskandinav ülkelerini, günü doyasıya yaşamanın coşkusu sarar. Buna bağlı olarak bu ülkelerde şölenler, festivaller düzenlenir.Bu durum turizm faaliyetleri üzerinde etkili olan faktörlerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?