S:1

396 TL olan bir televizyonu 6 eşit taksitte aldım. Her taksidim kaç TL olur ?

396 TL olan bir televizyonu 6 eşit taksitte aldım. Her taksidim kaç TL olur ? sorunun cevabı "66 TL" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Ahmetin yaşının 4 eksiğinin 2 katı 18dir. Buna göre Ahmet kaç yaşındadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte hece düşmesi vardır? ..............................kullanıcının izniyle veya izni dışında bilgisayara yüklenen ve kullanıcı, (örneğin webde gezdiği sayfalar, vb.) ya da bilgisayar hakkında bilgi toplayıp bunları uzaktaki bir kullanıcıya gönderen bir program türüdür.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1 kg leblebi aldık. Bakkal leblebiyi tarttığında 250 gr fazla geldiğini söyledi.Tarttığı leblebi ne kadardır? Fecriatinin Kuruluş BildirisininTürk edebiyatındaki önemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili durum yönünden etkileyen bir zarf kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de da nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bill : Lets choose a fun ride. Which one is more enjoyable? Do you like riding on a carrousel?Mike : I dont like carrousel. I think wave swinger is more enjoyable.Mary : I dont agree. Wave swinger is more dangerous than carrousel. It is thrilling.Lilly : Dont worry! We have enough token, so we can get on all of them.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Hangi cümlede kır kelimesinin sesteş anlamda kullanımına örnek bir cümle yoktur? Aşağıdakilerden hangisi kıssaların amaçlarından değildir? Şehirlerde yerleşik hayat süren Araplara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi E-Posta servisi değildir? İçinde bulunan nikotin ile bağımlılığa neden olan ve sağlığımıza zararlı olan madde aşağıdakilerden hangisidir? İnsan ne durumda ve hangi koşullar altında bulunursa bulunsun, sadece insan olduğu için değerlidir.Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu düşünceyi desteklemez? "Çocuklar nereye gittiler" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre merkez ilçede görevli memurlar hakkında soruşturma izni vermeye yetkili olan aşağıdakilerden hangisidir? Sübhaneke duasında sadece cenaze namazlarında okuduğumuz bölüm hangi şıkta doğru verilmiştir? 82 - A = 34 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerin günümüzde de devam ettiğine ait bir örnektir? Taşıt yolunda bisiklet kullanabilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir? People - - - - fish, rice and soup in the Chinese New Year. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ne zaman kutlanır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri(Eş sesli) kullanılmıştır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzün bir parçası değildir? Bir simit 50 kuruştur. 4 yarım simit kaç kuruş eder? Aşağıdakilerden hangisi bir karışım değildir? Aşağıdakilerden hangisi işlenmiş maddedir? A: ____________?B: You take the bus.Yukarıdaki cümleyi tamamlayan doğru seçenek hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek yoktur? Murat Hoca, öğrencilerine sınavda: Imagine that you are a dermatogolist, what would you advice to teenegers who are suffering from acne ? sorusunu sormuştur. Öğrenciler hangi cümleyi kurarlarsa doğrucevabı vermiş olurlar? .......................her gün beş vakit namazda Müslümanlara selamlaşmanın önemini hatırlatmaktadır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? O sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir türde kullanılmıştır? Özkan bilyelerini dörder, beşer ve altışar saydığında her seferinde 3 bilyesi artmaktadır.Buna göre Özkanın bilye sayısı en az kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Bir yerin kuş bakışı taslak çizimine ne denir? İsmail Öğretmen, bir ders saati içinde işlenecek olan konunun ana hatlarını, konunun işlenmesine yönelik yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme kriterlerini, dersin nerede ve hangi araç-gereçlerle yapılacağını, konunun amaçlarını belirten bir plan hazırlamıştır. Derse girdiğinde konuyu, öncedenhazırladığı bu plan doğrultusunda işlemiştir.İsmail Öğretmenin hazırladığı ve işe koştuğu bu plan, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde ön ad (sıfat) vardır? Yapay çevre ile ilgili olarak;1. İnsanlar tarafından oluşturulur.2. İnsan ve araçlara sık rastlanır.3. Dere ve göller örnektir.yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir