Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir araç Antalyadan yola çıkarak 1410 km sonra Siirte gelmiştir. Daha sonra Siirtten yola çıkarak 1651 km sonra Edirneye gelmiştir. Bu araç toplam kaç km yol gitmiştir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir araç Antalyadan yola çıkarak 1410 km sonra Siirte gelmiştir. Daha sonra Siirtten yola çıkarak 1651 km sonra Edirneye gelmiştir. Bu araç toplam kaç km yol gitmiştir? sorunun cevabı "3.061‬" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

• Mutüalizm• Kommensalizm• Parazit yaşamVerilen simbiyotik beslenme şekillerini oluşturan canlıların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? Davet edildiği konakta iftarını yapmış olan misafire, ev sahibinin sevap işlemesine vesile olduğu için teşekküren verilen bir hediye aşağıdakilerden hangisidir? Mete Han Asya Hun devletinin başında iken, Çin’deki iç karışıklıklardan da yararlanarak yaptığı seferlerde Çin’i mağlup edip vergiye bağlamış, İpek Yolu’nun denetimini ele geçirmiştir.Bu bilgiden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Lozan’da çözüme kavuşmayan daha sonra tekrar görüşülen bir konudur?  Edebiyata bulaşmamış kişilerin çevirileri tatsız, biçimsiz oluyor.Sanatçı yönleri olmadığı için güzellik ve şekil kaygıları da gelişmemiştir.Voltaire’nin , Goethe’nin söylemek istediklerine aldırdıkları yok.Unutmamalı ki bu sanatçıların eserleri , birer sanat yapıtıdır.Düşünce doludur; ama düşünce zevkle okunacak biçimde işlenmelidir.     Yukarıdaki paragrafta altı çizili cümle aşağıdakilerden hangisiyle anlam bakımından çelişmektedir?    Alfabemizin ilk ve son harfi hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi insanların aynı konu hakkında farklı yorumlarda bulunmasının sebeplerinden biri değildir? Umut okul kantininden 14 liralık alışveriş yapmış ve kantinciye 20 TL vermiştir. Umut kantinciden kaç lira para üstü alacaktır? PowerPoint’de kaydedilmiş dosyanın adı nedir? İki sayının farkı 43’tür. Büyük sayı 676 ise küçük sayı kaçtır? MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’e göre “memur” unvanına atanabilmek için Devlet memurluğunda en az kaç yıl görev yapmış olma şartı aranır? Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem, İstanbul’a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan’la artık Dadaruh’un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu, babamın seyisi, yaşlı bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dadaruh’la birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek, ne doyulmaz bir zevkti.II. Ağaları, Gündüz ve Savcı övülürdü. Onları herkesten çok da Osmancık beğenirdi. Beğenmek bir yana, hayrandı onlara, bilgilerine ve akıllarına hayrandı. Dengeli davranışlarına, görev şuurlarına, çekip çevirme yeteneklerine ve evliliklerine hayrandı. Bütün başarılarında ve mutluluklarında kendi başarısını ve mutluluğunu görür gibi olurdu; içine bir kerecik olsun kıskançlığın pası düşmemişti. Her şeyden öte, yeğenleri, Bânu Çiçek -ve hele- Bay Koca ve yengeleri Burla Hatun ile Ayna Melek onun gönül ışıklarıydı; uğurlarında yapmayacağı şey yoktu.Yukarıdaki metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?