S:1

Bir bahçeden toplanan portakalların 2588 kgı meyve suyu fabrikasına, 2474 kgı pazara gönderilmiştir. Geriye 309 kg portakal kaldığına göre bu bahçeden kaç kilogram portakal toplanmıştır?

Bir bahçeden toplanan portakalların 2588 kgı meyve suyu fabrikasına, 2474 kgı pazara gönderilmiştir. Geriye 309 kg portakal kaldığına göre bu bahçeden kaç kilogram portakal toplanmıştır? sorunun cevabı "5.371" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Her yıl karlar eriyip de bahar gözünü açınca, Ağrı Dağında bir ulu tazelik patlayınca gölün kıyıları, ince kar çizgisinin üstü keskin, kısa, küt çiçeklerle dolar. Çiçeklerin rengi alabildiğine parlaktır. En küçük çiçek bile mavi, kırmızı, sarı, mor, kendi renginde çok uzaklardan bir renk pırıltısı olarak bakır ve keskin kokar. Gölün mavi suyu, bakır rengi toprağı baş döndürücü keskin kokularla kokar. Bu kokular, çok uzaklardan duyulur.Yazar bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Aşağıdaki besin gruplarından kahvaltıda yenilebilir? Peygamberimizin İslamiyet'i yaymak için yaptığı savaşların doğru sıralaması ile hangi seçenekte verilmiştir? Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdemin çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Arapın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü yoktur. (Veda Hutbesinden)Hz. Muhammedin bu sözlerinde vurguladığı temel husus aşağıdakilerden hangisidir? Yazım hatası yapılmamış seçeneği işaretleyiniz? İnsanlar arasındaki eşitlik, bir devlette hangi araçla/yöntemle sağlanır? Dünya'nın Güneş etrafında dolanması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.ATATÜRKAşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilgili yapılan çalışmalar, Atatürkün bu sözünü destekler niteliktedir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Bir Müslümanın bir Müslümana üç günden fazla küs kalması helal değildir.Sözüne uygun olmayan bir davranıştır? Veda hutbesi ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir? Aşağıdaki yeniliklerden hangisi vatandaşlık kimliğinin kazanılmasıyla ilgildir? Her türlü veriyi (özellikle sayısal verileri) tablolar ya da listeler halinde tutma ve bu verilerle ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hesaplamaları ve analizleri yapma imkanı sunan uygulama programı aşağıdakilerden hangisidir. Kaplumbağa ile tavşan yarışa başladılar. Yarışın sonunda sevinen yarışı kazanan kaplumbağa oldu. Çünkü yarışı kazanacağından emin olan tavşan biraz koştuktan sonra bir ağacın gölgesinde uyuyup kalmıştı.Yukarıda anlatılanlara göre hangisi doğrudur? I- Çoban Yıldızı II- Kuyruklu Yıldız III - Güneş Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri yıldızdır? Aşağıda verilen toplama işlemlerinden hangisinin sonucu 20 değildir? İslamın ilk şehitleri kimlerdir? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Güzelliğin on paretmez Bu bendeki aşk olmasa Eğlenecek yer bulaman Gönlümdeki köşk olmasaBu şiirde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir? D Vitamini eksikliğinde meydana gelen hastalığın adı nedir ? Fabl türünün Doğu edebiyatındaki ünlü eserlerinden olan Gülistan aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? ‘‘... Kararını verdiğin zaman da artık Allaha dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet) Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadı? Aşağıdakilerden hangisi belirtili isim tamlamasına örnek olarak verilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi grubu cümlenin öznesi görevindedir? Aşağıdakilerden Hz. Muhammedin amcasından birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir? Sevgili Kardeşim, Sana uzun zamandır yazamadım. Burada işlerim çok yoğundu. Bir de oturduğum evden taşınmam gerekti. Tüm bunlar çok vaktimi aldı. Şimdi daha büyük bir ev buldum.Yukarıda verilen parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen Cumhuriyetin özelliklerinden değildir? Max Webere göre, kaynağını yazılı hukuk kurallarından aldığı ve bu kuralların yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağladığı otorite biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl sevindim bilemezsin, çünkü ....................... boşluğu hangisi ile tamamlarsak yanlış olur? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur? Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Kamu idarelerinde stratejik plan hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre stratejik planlar en az kaç yıl uygulandıktan sonra güncelleştirilebilir? Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerdenhangisidir Dağların kıyı çizgisine paralel uzandığı bölgelerde boyuna kıyı tipi oluşmuştur.I. Orografik yağışların görülme ihtimali yüksektir. II. Kıyının gerisinde yüksek dağ sıraları uzanmaktadır.III. Kıyı ile iç kesimler arasında iklim özellikleri benzerdir.Yukarıdakilerden hangileri boyuna tipi kıyı özelliği gösteren yerlerin ortak özelliği olarak gösterilebilir? Osmanlıda ilk matbaayı kuran kişi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi metallerin korozyonuna örnek verilemez? Aşağıdaki devletlerden hangisinin toprakları, Karahanlılarla Gazneliler arasında Ceyhun Nehri sınır kabul edilerek paylaşılmıştır? "Özgür günde üç kez dişlerini fırçalar." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? Çok güzel, çok başarılı hatta olağanüstü şiirler yazan şairler vardır. Ama bunlar, her zaman kendilerine has bir dünya yaratmayı başaramamış olabilirler.Bu parçadaki altı çizili ifadeyle şairlerin hangi özelliği yakalayamadıkları vurgulanmıştır?(Çıkmış TEOG Sorusu) Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir