Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Zeynepe bayramda babası 3 TL 50 Kr, annesi 2 TL, ağabeyi ise 4 TL 20 Kr para vermiştir. Zeynep parasının 5 TL sini harcayınca geriye kaç Kr parası kalır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Zeynepe bayramda babası 3 TL 50 Kr, annesi 2 TL, ağabeyi ise 4 TL 20 Kr para vermiştir. Zeynep parasının 5 TL sini harcayınca geriye kaç Kr parası kalır? sorunun cevabı "470" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

İlk Müslümanlar, "Ensar" ve "Muhacir" adlarını, aşağıdakilerin hangisinden sonra almışlardır?  Aşağıdaki kelimelerin hangisinin kökü fiil köküdür? Aşağıdakilerden hangisi birleşik değildir? Aşağıdakilerden hangisi dolaşımda görevli yapılardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Artık Yıl kaç gündür? Aşağıdaki kutsal kitaplardan hangisi değiştirilmemiş, bozulmamış, günümüze kadar aslını koruyarak ulaşmıştır? Aşağıdakilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfi yazınız.( ) Sakarya Savaşı sonunda Mustafa Kemal’e “Gazi” unvanı ve “Mareşal” rütbesi verildi.( ) Pusulanın renkli ucu kuzey batıyı gösterir.( ) Atatük’ün katıldığı ilk savaş Trablusgarp’tır.( ) Barajlar, yollar, tüneller, köprüler beşeri unsurlardır.( ) “Şerife Bacı” İstiklal Savaş’ımızın kadın kahramanlarındandır. Bir dış açısı 36 olan çokgen kaç kenarlıdır? En fazla ihracat yaptığımız komşumuz aşağıdakilerden hangisidir? Demokrasi, halkın kendi kendisini yönetecek kişileri kendi iradesiyle seçtiği yönetim biçimidir. Demokratik bir yönetimde aşağıdaki özelliklerden hangisi söz konusu olamaz?    1- Üretim  2- Hammadde  3- Tüketim     4- DağıtımBir ürünün, üretim aşamalarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir ?