S:1

20 -23 – 21 – 24 – 22 – 25 - ?

20 -23 – 21 – 24 – 22 – 25 - ? sorunun cevabı "23 " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? I. Asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplumun sorunlarını tanımalarını sağlamakII. Yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmakIII. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda hayata ve iş alanlarına hazırlamakVerilenler, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? Mehmet’in yaşadığı çevrede aşağıdaki doğal olaylar meydana gelmektedir.•   Sel - su baskını•   Erozyon•   Çığ düşmesiBuna göre aşağıdaki projelerden hangisi gerçekleştirilirse Mehmet’in yaşadığı çevredeki bu olumsuzluklar azaltılabilir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden hangisi "ikileme" değildir? Aşağıdakilerden hangisi Türk kadınının toplumda hakettiği yeri alması için Atatürk'ün hukuki alanda yaptığı düzenlemelerden biridir? Ali amca ormandan, cumartesi günü  2176 kilogram , pazar günü ise 2987 kilogram mantar toplamıştır. Ali amca 2 günde kaç kilogram mantar toplamıştır ? Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin kapalı formülü C5 H12 değildir? Beyza, 9 saat uyuyor ve sabah 09:00 da uyanıyor.Buna göre Beyza akşam kaçta uyumuştur? Ülkemizde dağların genellikle doğu-batı doğrultuda uzanış göstermeleri üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? "-dan" eki aşağıdaki sözcüklerden hangisine eklendiğinde ünsüz benzeşmesi gerçekleşmez?  Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (....) Avrupa Hun devleti en parlak dönemini hükümdar Attila zamanında yaşadı. (....) Kavimler Göçü sonucunda Avrupa uzun süre siyasi açıdan karışıklıklar içinde kaldı(....) İslamiyet gelmeden önce de Arap Yarımadası’nda siyasi birlik vardı.(....) İslamiyet’in gelmesiyle beraber kölelik yasaklandı ve kadına verilen değer artt “El” kelimesi hangi cümlede bir deyimin içerisinde kullanılmıştır? Mesajın alıcıya iletildiği yola ne ad verilir? “İçinde kendinden başka madde bulunmayan maddelere saf madde denir.”Seçeneklerden hangisi tanıma uygun bir maddedir? Aşağıdakilerden hangisi bir eylemin adı (mastar) değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez? “hızlı” kelimesinin anlamdaşı nedir? Kâbe’nin etrafında yedi kere dönüldüğü zaman bir ________ gerçekleşmiş olur.Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? İkinci sûra üflenmesinden sonra yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına ………………, diriltilen insanların hesap vermek üzere toplanacakları büyük alana……………………… denir. Boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? İnsanların mutlulukları için Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen emir ve  yasakların tümüne ne denir? Uzaktan seçilmiyorGönüldür geçilmiyorGönül bir top ibrişimDolaşmış açılmıyorAşağıdakilerin hangisi bu dörtlüğün özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” soru eki yanlış yazılmıştır? Boyacı bize doğru geliyordu. O yaklaşadursun, adamın gözleri yüzümde arandı durdu. Gözlerini kısıyor, açıyor, yine kısıyor, yine açıyordu. Buruşuk yüzünde, kazma dişli ağzında, seyrek bıyıklarında neşeli bir şeyler de yok değildi.Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, ilçe idare kurulunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Thomas : How about playing volleyball?Betty     : That’s a good idea. - - - -. Bir çocuğun odasını toplaması aşağıdakilerden hangisi ile alakalıdır? İki sayının toplamı 57’dir. Büyük sayı küçük sayıdan 23 fazladır, büyük sayı kaçtır? TBMM kendisine karşı çıkan ayaklanmalar sonucunda; 1- Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarmak2- İstiklal Mahkemelerini kurmak3- Osmanlı Hükümetinin fetvalarına karşı Ankara müftüsünden karşı fetva almakgibi önlemlerden hangilerini almıştır? “Kur’an-ı Kerim’in yöntemi sadece bilgi vermek değil, doğruyu ve güzeli yaşatmaktır. Bunu yaparken eğitir ve düşündürür.” Yukarıda Kur’an-ı Kerim’in hangi temel eğitici niteliğine vurgu yapılmaktadır?A) Kur’an öğüt verir ve hatırlatır.B) Kur’an-ı Kerim iyiye ve güzele yönlendirir.C) Kur’an insanın evrenle ilişkisi konusunda yol gösterir.D) Kur’an insanın insanla ilişkisi konusunda yol gösterir. Aşağıdakilerden hangisi maddenin özelliklerden birisi değildir?   Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslar hakkında yanlış bir bilgidir ? Aşağıdaki şehirlerden hangisinde yaşanan geçici nüfus artışının diğerlerinden farklı bir nedene bağlı olduğu söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi 1739 tarihli Belgrat Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir? Yağmur ve kar sularının sebep olduğu doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi diğerlerinden daha büyüktür? Eşeyli üreme ile oluşan iki kardeşin tek yumurta ikizleri dışında genetik yapıları aynı olmaz.Bu duruma neden olarak;I. Sperm ve yumurtanın aynı sayıda kromozom taşımasıII. Sperm ve yumurtanın sitoplazma miktarının farklı olmasıIII. Bir spermin rastgele bir yumurtayı döllemesiIV. Homolog kromozomların farklı kutuplara bağımsız olarak taşınmasıverilenlerden hangileri söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi kurulabilecek sivil toplum kuruluşu alanlarından biri değildir? Asıl ………….. Hz. Musa’nın hayat hikayesinin içine serptirilmiş bulunan ayetlerden oluşur. * Rabbiniz Allah diyor ki * dediği yerde asıl …………. başlar, hayat hikayesi yeniden başladığında ………….’ın o bölümü biter. Boşluğa Aşağıdakilerden Hangisi Gelmelidir.  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir