S:1

Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür?

Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? sorunun cevabı "6 m" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Soda içmek isteyen Seher evde açacak aramış fakat bulamamıştır. Sodayı açmak için çeşitli yollar düşünmüş fakat çözüm üretememiştir. Seher eğer yemek kaşığının yemek yeme işlevi dışında soda açmaya yarayacağını da görebilseydi sodayı açar ve problemi çözmüş olurdu.Parçada anlatılan yaratıcı düşünmeyi engelleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından (özelliklerinden) değildir? İsa 237 TL biriktirmiştir. Ablasının biriktirdiği para İsadan 89 lira fazla ise ikisinin parası toplam kaç TLdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük vardır? Tevfik Fikretin sade bir dille çocuklar için yazdığı şiir kitabı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti Balta Limanı Ticaret Anlaşmasını hangi devlet ile imzalamıştır? İnsanda bağımlılık oluşturur, bırakılması için uzman kişilerin desteğine ihtiyaç duyar. Bahsedilen ürün hangi seçenektedir? Mona Lisa adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Bana nazar değdi.'' cümlesinde kullanılan deyimin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? "Bir ayağı çukurda olmak." deyiminin anlamı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hem suda batar, hem de mıknatısla çekilebilir? I. Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hâl ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar.II. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.III. Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz.657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Yıllardır sorgulanır. Yazar veya şair ne için yazmalıdır? Toplumsal duyarlıklardan uzak, kendi içine kapanmış Ahmet Haşim gibi nice sanatçı eleştirilmiştir edebî çevrelerce. Sanatçı, tabi ki içinden çıktığı toplumun duygularını şiirinde, romanında, hikâyesinde işleyebilir. Ancak hiçbir sanatçı bu şekilde bir zorlamaya tabii tutulmamalıdır. Kendisi olmalı edebiyatçı; takip eden değil, edilendir sanatçı dediğimiz kimse. Ayrıca sanatçı üslup kaygısından taviz vermemelidir. Sokak dili, edebiyatımızı canlı kılmamış; tersine sığlaştırmıştır. Şiiri, romanı, tiyatroyu doğallık adıyla basitliğe indirgeyemez sanatçı. Eseriyle bin türlü çiçek bahçesinden bir demet derlemesini bilmeli elbette. Yoksa sanatı kuru kalabalığa kurban etmiş olur.Böyle düşünen bir eleştirmenin sanatçılar için aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenmez? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin Büyük Ünlü Uyumu Kuralına uymasının nedeni farklıdır? İnsanın hem neliği hem de gerçekliği vardır fakat, kaf dağının neliği vardır ama gerçekliği yokturKavramların gerçeklik olarak belirlenmesinin ölçütü aşağıda-kilerden hangisidir? Aşağıda çığ hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırır? Aşağıdakilerden hangisi elektrik kullanımında güvenli bir davranıştır? Aşağıdakilerin hangisinde -den (-dan) hal eki farklı bir görevde kullanılmıştır? İl Özel İdaresi meclis üyeliğinin sona ermesi için özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya kaç birleşim gününe katılmayanların üyeliği sona erer? Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisi değildir? Kuran-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kıssaların özelliklerinden değildir? Bin aydan daha hayırlı olan ve Kuranın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin insan üzerindeki olumsuz etkilerden biri değildir? Farkı 3596 olan çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi sadece mal ile yapılan bir ibadettir? I. Tuz ruhuII. Yağmur suyuIII. Sud kostikYukarıda verilen maddelerin pH değerleri büyükten küçüğe sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Nasreddin Hoca bir gün Timuru ziyarete karar verir. Giderken yanına hediye olarak bir sepet ayva alır. Fakat hoca yolda ayva yerine incirin daha iyi hediye olacağına karar verir ve dönüp ayvaları boşaltır onların yerine sepete incir doldurur. Padi- şah Timur 'a hocanın kendisine hediye getirdiği ve huzura kabul edilmesini istediği bildirilir. Hoca huzura alınır. Hediye olarak çok değerli eşyalar bekleyen padişah incirleri görünce çok kızar ve incirleri tek tek hocanın kafasına vurur. Fakat hoca acıdan bağıracağına Allaha şükreder. Şaşıran Padişah sebebini sorar, Hoca :-Padişahım ya ayvaları getirseydim halim ne olurdu der...Timur hocadan nasıl hediyeler bekliyormuş? Bir kazaya tanık olduğumuzda ya da bir kaza geçirdiğimizde öncelikle kimlerden yardım istemeliyiz? Aşağıdakilerden hangisi haccın yapılış amaçlarından biri değildir? Sağlıklı büyümek için süt içmeliyim Verilen cümlede aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir? İşbirliği, yardımlaşma, birbirinden güç alma anlamlarına gelen sözcük hangisidir? Ceyda 3186 TLye televizyon, 1590 TLye klima satın aldı.Ceyda mağazaya kaç TL öder? 500'ün %20 fazlası kaçtır? Kasidelerde asıl konuya giriş bölümüne - - - - , kasidenin sunuldu-ğu kişinin övüldüğü bölüme - - - -, şairin kendisini övdüğü bölüme - - - - adı verilir.Bu cümlede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası ve dedesi hangi şıkta doğru verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir