S:1

20 kg leblebi 250 gramlık poşetlere doldurularak paketleniyor. Kaç poşet leblebi olur?

20 kg leblebi 250 gramlık poşetlere doldurularak paketleniyor. Kaç poşet leblebi olur? sorunun cevabı "80" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi internet kullanımıyla ilgili doğru bir ifadedir? Kur’an Hz. …………….’e indirildi.  Peygamberimizin vefatından sonra Hz ……………… tarafından kitap haline getirildi. Hz. ……….. tarafından da coğaltıldı.”  Boşlukları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlayabiliriz? "-i " durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir? 23 yıllık zaman diliminde olaylara binaen parça parça inen Kuran-ı Kerimin indirilmesine aracılık eden melek hangisidir. Atatürk, II. Dünya Savaşı’nın belirtilerini ölmeden önce fark etmiş ve Türkiye’nin bu savaşta tarafsız kalması gerektiğini söylemiştir.Bu açıklamada Atatürk’ün hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır? II. Abdülhamit aşağıdakilerden hangisine dayanarak Mebusan Meclisini kapatmıştır? She feels- - - - on big wheel.  Hidrojen bağı sayısı ve toplam Guanin nükleotit sayısı bilinen bir DNA molekülünde Pürin / Pirimidin oranı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinde farklı bir ses olayı vardır?   Mustafa Kemal Sofya ateşemiliterlik görevine atandıktan sonra Bulgaristan’daki genel durumu tespit etmek için bir geziye çıkmıştır.Bu gezinin amaçları arasında;I- Bulgaristan Türklerinin morallerini güçlendirmek,II- Türklerin Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını daha da artırmak,III- Bulgar ordusunun durumunu yakından incelemekdurumlarından hangileri yer alır? Hz. Muhammed hayatta iken Müslümanlar dini konulardaki sorularını O'na arz ediyorlardı. Kuran'ı en iyi şekilde anlayıp yaşayan Hz. Peygamber'de insanların sorunlarına uygun çözümler getiriyordu. Hz. Peygamberin vefatından sonraki süreçte İslam geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Müslümanlar  günlük hayatta karşılaştıkları sorunları en yakınlarındaki din âlimlerine danışmışlardır. Onlarda sorunlara Kuran, sünnet ve akıl çerçevesinde farklı çözümler üretmişlerdir.Yukarıda verilen paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verildiği söylenebilir? 21 - 28 - 35 - 42 - 50 - 56 - 63 kurallı sayı dizisinde kuralı bozan sayı hangisidir? Peygamberimiz “İslam beş temel esas üzerine kurulmuştur; bunlar Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed (sav.)’in O’nun elçisi olduğuna inanmak, namaz kılmak ,zekat vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır.” Hadis-i Şerif’te verilen temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir? 6c72 doğal sayısı 9 ile tam bölünüyorsa c kaç olmalıdır? Aşağıda verilen adlandırmalardan hangisi yanlıştır?  “Annemle cumartesi günü sinemaya gittik.” Cümlesinde büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır? Bir ürünü satarken %15 kar uygulayan bir satıcı  230₺ sattığı bir ürünü kaç liraya mal etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin bir sonucu olamaz? Dil sağlığımızı korumak için hangisini yapmamalıyız?  “Okumak, uyumak, uzamak” fiilleri anlam özelliklerine göre hangi şıkta doğru sırayla verilmiştir?  Mescid-i Nebi’nin bitişiğine yoksul ve kimsesiz Müslümanların barınmaları ve eğitim öğretim görmeleri için yapılan odalara ne ad verilir? “Şâirlerin ilk şiirleri, gelecekteki şiir yaşamlarının ipuçlarıdır.” cümlesinin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?   Aşağıda verilen besinleri bitkisel-hayvansal olarak sınıflandırdığımızda hangi besin diğerlerinden farklı olur? Yüce Allah’a ibadet amacıyla yapılmış ilk mescit hangisidir? Osmanlı devletinde alınan kararları dine uygunluğunu kim denetlerdi? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre unsurlarından değildir ? Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde şarkılarıyla tanınmış bir şairdir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudan anlatım cümlesidir? Bir litre su 5 bardak doldurursa 5 litre su kaç bardak doldurur? Türkler yerleşik hayata geçtikten sonra pek çok mimari eserler yapmışlardır.Aşağıdaki simgelerden hangisi Türklerin göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geçtiklerine kanıt olarak gösterilemez? Aşağıdaki yüzeylerden hangisinde kayganlık en azdır? İşyerindeki kamu görevli sayısı 750 ise kaç işyeri sendika temsilcisi seçilebilir? Aşağıdaki devletlerden hangileri, ülkemize sınırı olankomşu devletlerdir? Aşağıdaki örneklerden hangisi İslam’da bulunan kolaylıklara örnek olamaz?  Aşağıdaki maddelerden hangisi işlenmiş madde değildir? Dinimizce yiyilip içilmesi, yapılması yasaklanmış olan şeylere ne ad verilir? Sahip olduğumuz bisikletimiz için dikkate   alınması gereken en önemli husus hangisidir?   •  Allah rızası için yapılan her türlü yardımdır.•  Miktar sınırlaması yoktur.•  Verenin zengin olması gerekmez.•  Her zaman verilebilir.Verilen bu özelliklerin hepsini kapsayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye’de yargı organı hangi kurumdur?  2 yarım elma kaç bütün eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir