S:1

İbrahim kışa hazırlık için tenekesi 16 kg olan salçalardan 5 teneke aldı. Bunu 4 kilogramlık kavanozlara boşaltmıştır. Kaç kavanoz gerekir?

İbrahim kışa hazırlık için tenekesi 16 kg olan salçalardan 5 teneke aldı. Bunu 4 kilogramlık kavanozlara boşaltmıştır. Kaç kavanoz gerekir? sorunun cevabı "20" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Bu sene mektebe başladım. cümlesinde mektep sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölen 11, bölüm 8, kalan ise 5tir. Buna göre, bölünen sayı kaçtır? Aşağıdaki hayvanlardan hangisi otla beslenir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde varlığın özelliği bildirilmiştir? Bir düşünceye ve inanışa körü körüne bağlanmak, taraf olmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A:................. milk do you need for cake?B: I have ........... milk for cake. Aşağıdaki Cümlelerde Doğru Olanın Başına (D), Yanlış Olanın Başına (Y) Yazınız(....) Hz. Muhammed komşunun cenazesine katılmanın dini bir görev olduğunu vurgulamıştır.​(....) Hz. Muhammed, Hirada almış olduğu ilk vahyi eve giderek eşi Hz. Aişe ile paylaşmıştır.​(....) Peygamberimiz komşu ziyaretlerinin kişinin dinine ve milliyetine bakılarak yapılmasını istemiştir.​(....) Peygamberimiz Mescid-i Nebi inşa edilinceye kadar Halid bin Velidin evinde kalmıştır.​(....) Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zin-Nureyn ünvanı verilen kişi Hz.Osmandır. Aşağıdakilerden hangisi divan şiiri geleneğinin özelliklerinden değildir? 1. Konuşmaya başlaması2. Kilo alması3. Yürümeye başlamasıYukarıdakilerden hangileri bir insanın büyüdüğünü gösterir? Aşağıdakilerden hangisinin kirlenmesi çevre kirliliği sayılmaz? Türk milletinin, sınırları belli bir coğrafyada bağımsız bir devlet olarak yaşama hakkını dünya devletlerine kabul ettirmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir? Yüce Allah (c.c.) Kuranda, Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik., Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Ayetler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Mevlana Haftası ne zaman kutlanır? 347, 345, 251, 257 sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı nasıldır? Aşağıdaki adlardan hangisi biçim olarak tekil olmasına rağmen anlamca birden fazla varlığı bildirmemektedir? İlgi ,ihtiyaç ve yeteneklerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır ? Bir fırına 50 kg gelen un çuvallarından 18 tane indirildi. Bu fırına kaç kg un indirilmiştir? I. Bitkilerden parfüm esansı eldesiII. Şeker pancarından şeker eldesiIII. Söğüt ağacından aspirin hammaddesi eldesiYukarıda verilen olaylardan hangileri ekstraksiyon (özütleme) işlemine örnektir? İslam dünyasında kimya biliminin temelini atan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ekonomik bağımsızlığını sağlamaya yönelik yaptığı çalışmalardan biri değildir? Kokmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘D yanlış olanların başına ‘Y harfi koyunuz.( ) Allahın Cemil ismi Onun mutlak güzel ve evrendeki tüm güzelliklerin kaynağı olduğunu ifade eder. ( ) İnsanın evinin önü, avlusu başta olmak üzere yaşadığı fiziki çevreyi temiz tutması, Hz. Peygamberin sünnetidir. ( ) Tabiatta, insanların yaptığı yanlışlar nedeniyle bozulmayacak bir denge ve düzen vardır.( ) Dinimiz, israfı yasaklamakla ekolojik düzenin korunmasına katkıda bulunmaktadır. ( ) Kişinin diktiği bir ağaç, ona öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam eder. Birinci Dünya savaşından sonra yenilen devletlerin durumunu görüşmek ve hangi antlaşmaların yapılacağını belirlemek üzere hangi konferans toplanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi dünyamızın şekli ile ilgili araştırma yapan bilim İnsanlarından birisi değildir? ... Onlardan (anne-babandan) biri veya her ikisi sana sığınır da senin yanında yaşlanırlarsa kendilerine .......... bile deme... (İsra Suresi, 23. ayet)Ayetteki tırnak işareti içindeki noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? Ey melek-sîmâ ki senden özge hayrândur sana Hak bilür insan demez her kim ki insandur sanaVermeyen canın sana bulmaz hayât-ı câvidan Zinde-i câvid ana derler ki kurbandur sanaBu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisiyle yazılmış olabilir? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Etiket fiyatı 312 lira olan bir ayakkabı indirimli satışlarda 299 liraya satıldığında maliyet fiyatına göre % 5 daha az kâr edilmiştir.Buna göre ayakkabının indirim yapılmadan önceki fiyatı maliyetine göre yüzde kaç kârla belirlenmiş- tir? Aşağıdaki hammaddesi ve ürünü verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? - Yerin derinliklerindeki kırılma sonucu oluşur- Önceden tahmin edilemez- Büyüklüğü Richter ölçeği ile ölçülür.Özellikleri verilen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? Tatlı dillim, güler yüzlüm Ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen?Bu dizelerdeki altı çizili kelime cümlenin hangi ögesidir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı doğrudur? Bir davranışın ortaya çıkmasında kişinin biyolojik özelliklerinin, geçmişinin, içinde bulunduğu içsel ve toplumsal çevrenin etkisi vardır. Her hangi bir uyarıcı karşı-sında kişinin nasıl davranacağını kestirebilmek için bu etkenlerin tümü hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.Bu paragrafta verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçünün sosyal ve kültürel sonuçlarından biri değildir? '' Wardrobe '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Şiir; ulaşılamayan, erişilemeyen, özlemin gittikçe büyüdüğü, büyüdükçe bir muammanın ve esrarın oluştuğu bir ses, ritim ve imgeden oluşan bir sacayaktır. Aslında şiir hayatın bizatihi kendisidir. O nedenle hayatı savunur. Şiir, savaşlar çıkardığı kadar savaşları durduracak güce de sahiptir. Kimi zaman bulunduğu ortamın en içli ve sessiz olanıdır. Kimi zaman gürül gürül akan bir ırmak... Gerektiğinde şiir en gümrah ve devrimci bir coşkuyla, mazlumun yanında yer alır. Hayatın daraldığı noktalarda şiir bir duygu patlamasıyla bütün yeryüzüne hakikati haykırır. Şiir, sözcüklerden örüldüğü hâlde onlardan kaçınandır. Az laf, çok iş...Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Birer ileri doğru sayarken 19dan önce söylediğimiz sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Peygamber Efendimiz hangi tarihte hicret etmiştir? Peygamberimize ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir