S:1

Mine marketten 2 kg 150 gram tavuk eti, 3 kg 450 gram kırmızı et ve 1 kg 250 gram balık eti almıştır. Toplam kaç kilo kaç gram et almıştır?

Mine marketten 2 kg 150 gram tavuk eti, 3 kg 450 gram kırmızı et ve 1 kg 250 gram balık eti almıştır. Toplam kaç kilo kaç gram et almıştır? sorunun cevabı "6 kg 850 gram" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından biri değildir? Gözlerim yollarda, yolum uzakta Sen gül sularıyla yunmuş, kucaktaBen yapayalnızım buz kesmiş sokakta Bazen gurbette bazen sıladaBu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sahip oldukları kayıtlarda yer alan her türlü veriyi ifade eder?  Hangi kelime tek bir varlığı ifade eder? İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti neresidir? Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan “Baştan Aşağı Kontrol” basamağında yer alır? Hayatımı deneme kitabı yazarak kazanıyorum.Son kitabıma da yeni başladım. Hem ilerisi için de “Ne yazacağım?” diye bir endişem yok doğrusu. Çünkü dövülecek nice demirlerim var ocakta. İçim çok rahat. Bu parçanın tamamı dikkate alındığında yazar, altı çizili cümleyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Canlılarda enerji ihtiyacının karşılanmasında aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılır? “-cik” eki aşağıdaki cümlelerin hangisine “acıma”  anlamı katmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması yoktur?   Mine  is  good  -  -  -  -  playing  chess. Eski çağlardaki insanların aydınlanma sorununu çözen buluş aşağıdakilerden hangisidir? Bir fidanlıktaki ağaçların 4/7' sini kesince  geriye 144  ağaç  kalıyor. Ağaçların tümü kaç tanedir? 6, 12, 24, 48,  ?  örüntüsünde ? işareti yerine  hangi sayı yazılmalıdır? Atatürk’ün “Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük” sözünde O’nun en çok hangi yönü vurgulanmıştır?  Güneybatı yönünün tam karşısında hangi yön bulunmaktadır? Köprülü Mehmet Paşa’nın sadrazam olmak için öne sürmüş olduğu bazı şartlar şunlardır; • Hakkında şikayet olması durumunda savunmasının alınmadan işlem yapılmaması• Atama yaptığı kişilere karışılmaması,• Yönetimle ilgili padişaha sunacağı önerilerin kabul edilmesi.Buna göre Köprülü’nün;I. Can güvenliğini sağlamaII. Uygun çalışma ortamı oluşturmaIII. Yönetim şeklini değiştirmeYukarıda verilen hedeflerden hangilerini amaçladığı söylenebilir? “Kim bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını alırsa Allah’ ta o kişinin ahiret sıkıntılarından birisini alır”Yukarıda verilen hadise göre başkalarına yaptığımız iyiliklere göre Allah ahirette günahlarımızı bağışlayacaktır. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah’ın günahlarımızı bağışlaması için bir sebep olamaz?   “Kulu Muhammed’i (as) bir gece Mescid-i Haram’dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir.” âyetindeaşağıda verilen hangi olay anlatılmıştır? “...Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir.” ( Fâtır suresi, 24. ayet)“Her ümmetin bir peygamberi vardır...” (Yunus suresi, 47. ayet)Bu ayetler birlikte değerlendirildiğinde vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Kısa kenarının uzunluğu 4 m, uzun kenarının uzunluğu 7 m olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi kaç metredir? Our teacher - - - - English for more than ten years. 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan ve “Benim Adım Kırmızı”, “Kar”, “Cevdet Bey ve Oğulları” gibi eserleri bulunan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?  Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır? I. Eşlenmiş sentrozomlarII. Homolog olmayan kromozomların kardeş kromatitleriIII. Homolog kromozomların kardeş kromatitleriIV. Homolog olmayan kromozomların kardeş olmayan kromatitleriV. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleriCross-over olayı yukarıda verilenlerin hangisinde gerçekleşir? Her gün 4 saat ders çalışan bir öğrenci, 5 haftada kaç saat ders çalışmış olur? Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur? Kur’ân-ı Kerîm ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki zaman dilimlerinin hangisinde gölge boyu en kısadır? Kaplumbağa Terbiyecisi adlı resim tablosu aşağıdaki ressamlarımızdan hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi, müteşebbisliğin işlevlerinden birini gösterir? I like jumping, running and skipping. My favouritelesson is - - - - . Aşağıdakilerden hangisi boşanmanın nedenlerinden birisi değildir?  Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir? Bebeklikten çocukluğa kadarki sürede olmamız gereken aşıları hangi kurumda ücretsiz olarak yaptırırız? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.(.......) 1. İnsanların yemekleri ve beslenme şekilleri ülkelere göre farklılıklar gösterebilir.(.......) 2. Türkmenistan, Türkiye’nin komşularından biridir.(.......) 3. Finlandiya, Avrupa kıtasında yer alan bir ülkedir.(.......) 4. Hazar petrolleri, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile Akdeniz’e taşınmaktadır.(.......)  5. Kimono, Hintlilere özgü geleneksel bir giysidir. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.Atatürk’ün bu sözünden din hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 1.maddesine göre insanlar kaç yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir?  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yazım yanlışı vardır.  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir