S:1

5146 sayısında yer alan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

5146 sayısında yer alan rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? sorunun cevabı "16" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Varlıkları mümkün varlık ve zorunlu varlık olarak ikiye ayırır. Zorunlu varlık Allahtır, mümkün varlık ise varlığı Allaha bağlı olan tüm varlıklardır.Görüşleri verilen filozof aşağıdakilerden hangisidir? Endonezya, İtalya, İzlanda ve Japonya levha sınırında yer alan ülkelerden bazılarıİ. Deprem riskinin yüksek olmasıİİ. Volkanik faaliyetlerin fazla ol-masıİİİ. Gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasıBu ülkelerin levha sınırında yer alması yukarıdaki özelliklerden hangileri üzerinde etkilidir? Peygamberimiz(sas) torunu Hasanı öpüp severken onu gören bir adam 10 tane çocuğum olduğu halde hiçbirini öpüp sevmedim dedi, bunun üzerine Peygamberimiz(sas) adama hayretle baktı ve ................................ dedi.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tolga, 6 farklı pantolon, 4 farklı gömlek ve 3 farklı süveteri kaç farklı şekilde giyebilir? Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allaha ortak koşanlara aldırış etme. (Hicr suresi, 94. ayet)Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? 297 684 doğal sayısındaki 9 ve 8 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? Dini bayramlarımızda aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur? Ve böylece bu ömür, bu ömür her dakikaBir buz parçası gibi kendinden eriyecekSemada yıldızlardan yerde kurtlardan başkaYaşayıp öldüğümü kimseler bilmeyecek Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Türk kavimlerinden Kıpçakların X. yüzyılda Oğuzlarla yaptıkları savaşlar, aşağıdakilerden hangisinin konusunu oluşturur? I. Kıyamet günü, kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır.II. Namaz dinin direğidirAşağıdakilerden hangisi bu Hadislerden çıkarılamaz. Cerenin 24 tane tokası vardır. Ceren' e annesi 12 tane daha toka veriyor. Buna göre Cerenin kaç tokası olacaktır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır? I. İran (Fars) edebiyatından alınmıştır, aruz ölçüsüyle yazılır. II. Tek dörtlükten oluşur, uyak düzeni aaxa şeklindedir. Bu yönüyle tuyuğ ve mâniye benzer. III. Dünya görüşü, felsefi ve tasavvufi düşünceler, maddi ve manevi aşk gibi çeşitli konular özlü biçimde işlenir. IV. Rubai nazım şeklinin en tanınmış şairi İranlı Ömer Hayyamdır. V. Türk edebiyatında Fuzuli, Hoca Dehhani rubaileriyle tanınmış şairlerdir.Numaralanmış cümlelerden hangisi rubai için söylenemez? My mother - - - - the dishes as my father - - - - the newspaper. Aşağıdakilerden özel günlerden hangisi dünya üzerindeki tüm ülkeler tarafından kutlanan ortak günlerden biri değildir? Saf(öz) şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mıknatısla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Haritalardaki küçültme oranına ne ad verilir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır? DNA molekülü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Modern periyodik tablo ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Psikodinamik kurama göre, aşağıdakilerden hangisi kişilik oluşumunu oluşturan ana etmenlerdendir? Yüce Allahın doksan dokuz isminden biri olan ‘El-Kerimin anlamı nedir? Topkapı Sarayı; Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında kalan yarımadanın ucundaki Sarayburnuʼnda yer alır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1478ʼde yaptırılmıştır. Kuruluş yıllarında700.000 m2 lik bir alanda yer alan sarayın bugünkü ala- nı 80.000 m2 dir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecitʼin Dolmabahçe Sarayıʼnı yaptırdığı tarihe kadar yani yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Devletiʼnin idare merkezi ve padişah- ların konutu olarak kullanılmıştır. Dolmabahçe Sarayı yapıldıktan sonra padişahlar tarafından terk edilen sa- ray, hiçbir zaman önemini kaybetmemiştir.Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecit döneminde bir müze olarak yabancı elçilerin ziyaretine açılmıştır. Sultan Abdülaziz zamanında içine camekânlı vitrinler yaptırılan saray, 9 Ekim 1924ʼte halkın ziyaretine açıl- mıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler; Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdat Köşküʼdür.Bu parçadan Topkapı Sarayı'yla ilgili aşağıdakilerdenhangisine ulaşılamaz? Aşağıdaki maddelerden hangisi suyu çeker? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır? Kuran-ı Kerimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. Arkadaşlarımızın ilgi ve yetenekleri farklıdır.Aşağıdakilerden hangisi, bu farklılıklarla ortaya çıkan bir etkinlik değildir? Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir? Alanında uzmanlaşmış kişilerce yazıldığından makalede bilimsel bir anlatım ağır basar. Kelimeler gerçek anlamıyla kullanılır. Terimlere yer verilir. Açıklayıcı, tartışmacı anlatım ağırlık kazanır. Yazar, söylediklerini olabildiğince öznellikten kurtarmaya çalışır.Bu metinde makalenin hangi yönü üzerinde durulmuştur? She ............ in Ankara at 7 o´clock last night. Aşağıdaki romen rakamlarından en küçüğü hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda görülen tiplerden biri değildir? I. Siyasi tartışmalarII. Güçler birliğinin uygulanmasıIII. Saltanatın kaldırılmasıIV. Diplomatik başarılarV. İsyanların bastırılmasıYukarıdakilerden hangisi TBMMnin otoritesini güçlendiren gelişmelerden biri değildir? Aşağıda verilen ürünlerden hangilerinin yetiştiği yer diğerlerinden farklıdır? Hangisi toprakta yetişir? Aşağıdaki olayların hangisinden sonra Dünyanın yuvarlak olduğu tam olarak kesinleştirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi dolu kelimesinin zıt anlamlısıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir