S:1

Kolundaki saati okuyan bir öğrenci saatin 15:30 olduğunu söylemiştir.
Bu öğrenci saate günün hangi zamanında bakmıştır?

Kolundaki saati okuyan bir öğrenci saatin 15:30 olduğunu söylemiştir.Bu öğrenci saate günün hangi zamanında bakmıştır? sorunun cevabı "öğleden sonra" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha genel bir konudur? Bir ev hanımı kilogramı 6 TL olan fasülye, 3 TL olan havuç ve litresi 8 TL olan sirkeyi karıştırarak turşu yapacak ve tanesini 1 TLden aldığı kavanozlara doldurup satacaktır.2 kg fasülye, 4 kg havuç ve 1 litre sirkeyi karıştırıp 8 kavanoz turşu yaptığına ve kavanozunu 20 TLden sattığına göre ev bütçesine kaç lira katkı sağlamış olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat-fiil değildir? 1. Efendim, Nedir bu lodosçuluk? derseniz hemen anlatayım:2. Eski bir İstanbullu olan babama sordum o bile bilmiyor. O kadar eski yani.3. Ben de bundan yıllar önce, çocukken ve şimdiki hâlime göre çok daha meraklıyken bir dergide duymuştum bu mesleğin adını.4. Eskiden lodosçuluk diye bir meslek varmış.5. Ilık ılık esen güzelim lodos rüzgârının havayı yaladığı günlerde, kıyıyı döven dalgaların denizden sahile sürüklediklerini toplamaya lodosçuluk deniyormuş.Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıdakilerden hangisi öncelikli ihtiyacımızdır? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir? Harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara olan oranına ne denir? Eksterm doğa olaylarından biri olan tsunami için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? "ki" aşağıdaki cümlelerin hangisinde aitlik eki olarak kullanılmıştır? 40 ile 50 arasındaki aşağıdaki sayılardan hangisi 7 ile tam bölünüp 2 ile tam bölünemez? Coğrafi keşiflerin nedenlerinden hangisi ekonomik gerekçelerle yapıldığını göstergesi DEĞİLDİR? Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz A < 418 – 356 işleminde A yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi hava filtresinin temizlenmesinde kullanılır? Aşağıdaki tamlamaların hangisinde tamlayan ek almamıştır? Türk yazı dilinin ilk devresi - - - - dir ve Türk adının geçtiği ilk yazılı belgeler de - - - -dir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda- kilerden hangisi getirilmelidir? Sevimin annesi 100 tane köy yumurtasının 2/5'ini sattı. Sevim'in annesi kaç yumurta satmıştır? Omzunun ağrısı geçtiğinde çoktan akşam olmuştu. cümlesinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Aşağıda verilen dört basamaklı sayılar, en yakın yüzlüğe yuvarlanmak istenmiştir. Hangisinde hata yapılmıştır? 4 saatte 200 km yol giden bir aracın aldığı yolun geçen süreye oranı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin doğrudan incelediği konulardan değildir? Karşılıklı konuşmalarda konuşanların sözlerinin başına hangi noktalama işareti konur? Aşağıdaki topluluklardan hangisi diğerlerinden önce oluşan ve Anadolucuya da memleketçiedebiyatı sürdüren bir topluluktur? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan ilk milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Bir bardak limonata için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki sözlü ve yazılı anlatım karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır? "Sekiz yüz kırk sekiz bin on" doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi nitel gözlemdir? As a teacher, I think teenagers use the Internet too much.They love being online and they spend most of their time on the Net.They use their tablets or smartphones to connect to the Internet but it is dangerous for their health and social lives. They also have problems with their families and schools because they dont have enough time to do homework or read a book or do something else. I always advise parents to pay attention to their childrens Internet habits.Which one is true according to the text? Ülkemizde gerçekleştirilen milletvekili seçim- lerinin yapılması, cumhuriyetin aşağıdaki nite- liklerinden hangisinin bir gereğidir? Bilimsel araştırma yapan bir kişi konu ile ilgili bilgiyi topladıktan sonra aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Evde, aileden biri aniden bayıldığında ne yapmalıyız? 60 mm kalınlığındaki 50 saç levha üst üste konuluyor. Bu levhaların yüksekliği kaç cm olur? Avrupa Hunları bugünkü devletlerden hangisinin temelini oluşturmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim belirtme hâl eki kullanılmıştır? 1/500 000 ölçekli bir haritada iki şehir arasındaki uzunluk 8 cm ise bu iki şehir arası uzaklık gerçekte kaç kmdir? Atatürkün milliyetçilik ilkesi ırkçılık esasına dayanmaz. Ona göre ırkı, düşüncesive inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen ve Türk hisseden her insan Türktür.Atatürkün milliyetçilik anlayışı anayasamızda Türk devletine vatandaşlık bağı ilebağlı olan herkes Türktür. şeklinde ifadesini bulmuştur.Verilen bilgiye göre, Atatürkün milliyetçilik anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Allah zat ve sıfatı ile sonradan yaratılmış olan hiçbir şeye benzemez.Bu tanım Allahın sıfatlarından hangisine aittir? ............... Maniheizm dinini kabul etmesi savaşçılık yeteneklerini zaman içinde kaybetmesine sebep oldu.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Harran hangi ilimizdedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir