S:1

1 dakikada 30 sözcük okuyan Ömer, 5 dakikada kaç kelime okur?

1 dakikada 30 sözcük okuyan Ömer, 5 dakikada kaç kelime okur? sorunun cevabı "150" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
• İyi, insanın seçimiyle değer verilendir. Özgürlük, bireyin bir baskı ve zorlama olmadan kendi seçimlerine göre isteklerini gerçekleştirmesidir. Bunlara göre özgürlük ve iyinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Allaha inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etmeye ne denir ? Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları üzerinde çalışmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımla ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir? Bir çıkarma işleminde Eksilen 30, çıkan ise 5 dir. Fark kaçtır? Yavuz Sultan Selimin Mısır Seferinin sonuçlarından olan;• Halifeliğin Osmanlılara geçmesi• Mısırdaki bilginlerin istanbula getirilmesi• Baharat Yolunun Osmanlının kontrolüne girmesigelişmelerine göre, Osmanlı Devletinin Mısır Seferi sonrasında hangi alanda daha az etkilendiği söylenebilir? İslamda bilginin kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında yaşanan gelişmelerden değildir? Hava - Toprak - SuYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en başta yer alır? Mustafa Kemal Atatürk ................. ili nüfusuna kayıtlıdır.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru olur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır? Our teacher - - - - English for more than ten years. Abim 150 tane yaprak testin 1/5 ini çözdü. Abimin çözmediği kaç yaprak testi kaldı? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? "çağrı" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir? • Merkezi Tebriz olmak üzere İranda kurulan,• Kösedağ Savaşında Anadolu Selçuklu Devletini mağlup eden,• Abbasi halifeliğine son verenMoğol devleti, aşağıdakilerden hangisidir? Harita ; yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasıdır. I- Bir ölçek dahilinde çizilmiş olması II- Dünyanın tamamını göstermesi III-Yükselti basamaklarını göstermesi IV- Kuşbakışı görünümün sağlanması Buna göre, bir haritada yukarıdaki özelliklerden hangilerinin kesinlikle bulunması gerekir? Elbiseni temiz tut. (Müddessir, 4) ayet-i kerimesi en geniş manasıyla nasıl ifade edilebilir? Aşağıdakilerden hangisi eylemin şu anda yapıldığını bildiren zamana denir? Abdest alma hangi temizliğe örnektir? Aşağıdaki cisimlerden hangisi ısıtılan bir maddeye şekil verilerek elde edilmemiştir? Şimdiye kadar cahil kalanlara fikir vermek ihtiyacı vardır. Ve bunun içinde önemli vasıta basındır. Basının önemi inkar edilemez. Memleketin medeniyet derecesi ve kamuoyunun durumu nedir? Bunu içe ve dışa anlatacak olan basındır. Basın mensuplarını korumak lazımdır.Mustafa Kemal Atatürkün bu konuşmasında, basın ile ilgili şağıdakilerden hangisi vurgulanmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir? Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, aşağıda METNİN son bölümü ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 704 x 5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir eşittir? Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için doğal çevrede meydana gelen değişikliklere uygun özellikler kazanırlar.Aşağıda verilenlerden hangisinde böyle bir durumun yaşandığı söylenemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz olmasına rağmen anlamca olumludur? Birler basamağında 0 olan iki basamaklı en büyük sayı kaçtır? 20. yüzyılın başında; Uzak Doğuda ve Orta Doğuda Pazar alanlarını genişletmek isteyen İngiltere ve Almanyanın rekabeti vardı. Almanya ve Fransa, Alsas-Loren bölgesinin kaynaklarına göz dikmişti.Balkanlarda ise Avusturya, Rusya ve Almanyanın çıkarları çatışmıştı. Verilen bilgilere dayanarak I. Dünya Savaşı öncesinde aşağıdaki nedenlerden hangisi temel sorun olarak görülebilir? Azınlık haklarıAçık denizlerin kullanımıHammadde ve Pazar alanlarıMilliyetçilik akımı Ekonomik değere sahipler.İşlenerek pek çok alanda kullanılırlar.Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir? Milli mücadele döneminde gösterdikleri çaba ve başarılardan dolayı bazı illerimize unvanlar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu illerimizden değildir? Aşağıdakilerden hangisi, uygulama biçimine göre demokrasi çeşitlerinden biridir? Where is the cinema? Ali Bey market alışverişi yaparken üçü aynı, biri farklı olacak şekilde4 paket yumurta almıştır. Farklı paketlerdeki yumurta sayıları 6 veya 10dur.Buna göre Ali Bey en çok kaç yumurta almıştır? 40 çuval nohutu beş aile paylaşırsa her aileye kaç çuval nohut düşer? Enesin yaptığı hangi davranış yanlıştır? Bir günde 2 hikaye kitabı okuyan Semra 14 günde kaç kitap okumuştur? Kişi, kendisi için istediğini başkaları için de istemedikçe olgun mümin olamaz.Bu hadiste, ibadetler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir