S:1

Bir bölme işleminde bölünen 72 bölen 9 ise bölüm kaçtır?

Bir bölme işleminde bölünen 72 bölen 9 ise bölüm kaçtır? sorunun cevabı "8" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biridir? Din dışı konularda yazmış, yaşama sevinci, insan ve doğa sevgisini dile getirmiştir. Âşık edebiyatının duygu yönünden en zengin ve güçlü şairidir. Hayatı hakkında kesin bilgilere sahip olmadığımız şairin XVII. yüzyılda Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşadığı sanılmaktadır. Şair Toroslarda, Türkmen boyları arasında yetiş- miş; göçebe bir şair olarak Anadolu içinde ve dışında gezmiştir. Geleneksel şiirin dil, anlatım, ölçü anlayışından ayrılmadan aşk, doğa, ölüm, ayrılık gibi temaları işlemiştir; özellikle koşma ve semai biçimlerinde büyük başarı kazanmıştır.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Birbiri içinde çözünmeyen, yoğunlukları farklı iki sıvıdan oluşan karışımlar ayırma hunisi ile ayrılır.Buna göre aşağıdaki karışımlardan hangisi ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılır? Aşağıdakilerden hangisi sağlığımızı olumsuz yönde etkilemez? Fiziki coğrafyanın alt dallarından biri olan jeomorfoloji, çalışmalarını hangi doğal ortamda sürdürür? Bazı oyunlar çok eskiden beri Türkler arasında oynanmaktadır. O günlerden günümüzde devam edenlere de rastlanmaktadır.Buna göre aşağıdaki oyunlardan hangisini günümüzde de SOKAKTA oynayabiliriz? 5 206 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Sesle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Karadeniz Bölgesi'nde kıyılarla iç kesimler arasındaki ulaşımı zorlaştıran temel etken aşağıdakilerden hangisidir? İlim tahsil etmek her Müslüman erkek ve kadına - - - - dır. buyurmuştur.Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Doğal afetlerin yanı sıra, insanların bazı yanlış uygulamaları da can ve mal kaybını artırmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi yanlış uygulamalardan biri değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ekten dolayı yeni bir anlam kazanmamıştır? • Paradigmaya bağlı olarak çalışılan bu dönemde kuramlar etrafında toplanan bilim insanları; evren, toplum, insan, hastalık gibi problemleri çözerler.• Bir süre sonra paradigma tarafından çözülemeyen bir takım problemler görülmeye başlanır.Verilen özellikler Thomas Kuhna göre bilimin geçtiği aşağıdaki aşamalardan hangisine aittir? Aşağıdakilerin hangisinde bir zamir, kendisinden önceki cümlenin yerini tutmuştur? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Dünya nın katmanları içten dışa doğru sıralanmıştır? "Bu" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir görevinde değildir? Tuz ve suyu karıştıran Arda tekrar tuzu elde etmek istiyor. Hangi yöntemi kullanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sanat bilgisinin özelliklerindendir? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir e-posta adresi yazımıdır ? Nurten Öğretmen, fen dersinde öğrencilere denizde yaşayan canlıların özelliklerini açıklar. Daha sonra dersinin devamında öğrencilerini çeşitli deniz canlılarının bulunduğu dev akvaryuma götürür. Öğrencilerinden 4 ya da 6 kişilik gruplar oluşturmalarını ister. Önce her grubun kendi içinde akvaryumdaki canlıların benzer ve farklı özelliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunmalarını ve daha sonra grupların belirledikleri özellikleri tüm sınıfa sunmalarını ister.Aşağıdakilerden hangisi Nurten Öğretmenin dersini işlerken kullandığı öğretme yollarından biri değildir? Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde, Müminlerin iman bakımından en üstünü, .......... ...... ............... ...........buyurmuştur. Müminlerin iman bakımından en üstünü kimdir? Hangisi farklıdır? Ortak kullanım alanlarında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? I. Yıllık sıcaklık farkının fazla olmasıII. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının 0 ºCnin altına düşmemesiIII. Her mevsimin yağışlı olmasıYukarıdakilerden hangileri Türkiyede muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi il yönetimi organları arasında yer almaz? " İyi akşamlar " kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? 1. Dolapta sadece iki kilo elma kalmış. 2. Amcası yurtdışında üç yıl kalmış. 3. Toplantı bir hafta sonraya kalmış. 4. Arabaları yolun ortasında kalmış. Kalmak sözcüğü yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır? Enlemin etkisine bağlı olarak Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranı azalır. Buna göre aşağıdaki denizlerden hangisinin tuzluluk oranı daha fazladı? Aşağıdakilerden hangisi bal kökünden türememiştir? Aşağıdakilerden hangisi haccın yapılış amaçlarından biri değildir? Hz. Âişeye iftira atılması olayını ve Onun tertemiz olduğunu bildiren ayetler hangi surededir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) her işinde gözettiği rıza türüdür? H_n_ballBoş bırakılan yere hangi harf gelmelidir? SERGÜZEŞTEsirci; küçük bir sokak, tenha bir mahallenin içinde bir evin kapısını çalıyordu. Evin kapısını açan bir hizmetçi Safa geldiniz Hacı Ömer Efendi, buyurun! dedikten ve hanımına haber verdikten sonra bunları hanımın odasına götürdü. Bir başörtüsüyle köşede duran hanım şişman, esmer, kaşlarına bir parmak genişliğinde boya sürmüştü. Kaba bir yaratılış, çirkin bir kıyafete girmişti. Odaya girip de esirci:−Git hanımının eteğini öp! dediği zaman küçük esir, gidip kadına sarılmak isteyince hanım gayet sert bir tavırla kızı geriye doğru itti. Kız mahzun mahzun geri çekilerek mindere oturdu. Hacı Ömer şiddetle:−Senin mindere oturmak haddin mi? Sen esirsin! Kalk ayakta dur! dedikten sonra hanıma doğru dönerek−Kusura bakmayın, daha acemidir. Geleli birkaç gün oldu. Siz istediğiniz gibi terbiye edersiniz.Sergüzeştromanından alınan bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 ardışık sayılarını kısa yoldan toplamı kaçtır? Sevginin kilosuyla dalga geçmişler.Bunun sonucunda Sevgi de nasıl bir duygu değişimi olmuştur? Aşağıdaki kelime dizilerinden hangisi cümle değildir? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Teknolojilerinin yararlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi dünya yüzeyinde nü- fusun yayılışına etki eden beşeri faktörlerden biri değildir? ABDİ BEY ― Vay mürekkebi döktük. (Cebinden mendili çıkarıp siler.)MÜMTAZ BEY ― (Muhsin Efendi ile beraber salona çıkarak) Aman efendim zararı yok, son- ra temizlerler.VELİ AĞA ― Efendim, yemek hazır, buyurun! MÜMTAZ BEY ― Siz bırakınız, sonra temizler- ler. Yemeğe buyurun. Baba Efendi buyurun... (Sofraya geçip otururlar.)Bir tiyatro oyunundan alınan bu diyalogda aşağıdakilerden hangisi yoktur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir