S:1

İlkay, kolye yapmak için 350 tane boncuk aldı. İlkay, 41 boncuk kullanarak 6 kolye yaptı. Buna göre geriye kaç boncuk kaldı?

İlkay, kolye yapmak için 350 tane boncuk aldı. İlkay, 41 boncuk kullanarak 6 kolye yaptı. Buna göre geriye kaç boncuk kaldı? sorunun cevabı "104" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Saf bir maddenin katı halden sıvı hale geçişi sırasında,1. Sıcaklığı2. Bağ sağlamlığı3. Erime ısısıniceliklerinden hangileri değişmez? Ani Harabeleri hangi şehrimizdedir? Bir deste eriğim var. Ablam 2 düzine kadar daha erik verdi. Bu durumda toplam kaç eriğim olmuştur? 1980-1990 yılları arasında Türk azınlığın isimlerini zorla değiştirme yoluyla asimilasyona tabi tutması, Türkçe konuşulmasını yasaklaması, camileri kapatması, arazi ve evlerine el koyması sonucunda sorunlar yaşadığımız devlet, aşağıdakilerden hangisidir? …………………..akarsular tarafından derin yarılmamış, çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? “Sınavdan düşük aldığı için………. “ cümlesinin sonuna hangisini getirmek uygun olur?  Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından bazıları şunlardır:•  Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusya’sı gibi çok uluslu imparatorluklar tarihe karıştı.•  Türkiye, Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu.Birinci Dünya Savaşı’nın bu sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Çok mutlu olduğumuzu hangi deyim ile ifade ederiz ? - Ele alınan konu açık, kesin ve inandırıcı biçimde ortaya konur.-  Özellikle millî ve manevi konularda hazırlanır.-Jest ve mimiklerden yararlanılır. Verilen özellikler aşağıdaki türlerden hangisine aittir? Kudüs’te kutsal olarak bilinen bir kaya üzerine Halife Abdülmelik tarafından yaptırılan eser aşağıdakilerden hangisidir? Tarihi ve doğal güzelliklere sahip bir bölgede hangi ekonomik faaliyet daha çok yapılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “neyi “sorusunun cevabı vardır? "Bu dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur. Sözcükte vurgu hâkimdir. Cümle içerisinde sözcükler, bulundukları yere ve başka sözcüklerle yan yana gelme durumuna göre anlam kazanır."Bu özellikler aşağıdakilerin hangisine aittir? On dört asır evvel, yine böyle bir geceydi,Kumdan, ayın on dördü, bir öksüz çıkıverdi!Lâkin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler,Kaç bin senedir hâlbuki bekleşmedelerdi!Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi 4. Sınıf öğrencisinin çok az ihtiyaç duyacağı bir nesnedir? Aşağıda verilen erkek üreme sistemine ait yapılardan hangisi spermlerin beslenmesini ve hareket etmesini sağlayan sıvıyı üretir? Aşağıdakilerden hangisi aldığı ek ile yeni bir sözcük olmamıştır? Sıcaklık değerleri hangi birim ile ifade edilir? Aşağıdakilerden hangisi  doğal çevre unsurlarından değildir ? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın kapsadığı konular arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi gazların özelliklerinden biridir?  Aşağıdaki adlardan hangisi bir çocuğa “Hayvanlar, madenler, bitkilerle ilgili adlar” verilebilecek adlardandır? Aracın hangi sistemindeki kaçak, akünün kendiliğinden boşalmasına neden olur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde başkasından duyma anlamı yoktur? Mustafa Kemal çocukluk yıllarında kargalarla başı belada olan dayısına: "... Siz gidin çiftlikteki işlerinizi yoluna koyun ben kardeşim Makbule ile gelip tarlada beklerim. Kargaların tarlanızdan bir tek tohum yemelerine izin vermeyeceğim." demişti.Bu bilgilere dayanarak Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?A) Kargaları tarladan kovamadığıB) Cesaretli olduğu ve kendine güvendiğiC) Dayısından görevi almak istemediğiD) Tarladaki kargalardan çok korktuğu Kumbaramdaki 47 liranın, 9 lirasıyla çikolata aldım. Kumbaramda kaç lira kaldı? Günde 80 TL para kazanan bir kırtasiyeci bir ayda kaç TL para kazanır?(1 ay 30 gün) Orkun merak ettiği bir konuyu aramak için yaygın kullanılan arama motorlarından birini kullanmak istemektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisini kullanamaz? T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biridir?  Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi İslam’ın bilime verdiği değere örnek oluşturmaz? “Kedi mamasını yedi.” Cümlesinde eş sesli öl olan kelime hangisidir? Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın, insanlar üzerinde bir hakkıdır.Ali İmran 97.Yukraıdaki ayette altı çizili yer ile aşağıdakilerden hangisi kasdedilmiştir? (I) Ömründe hiç olmadığı kadar bitkindi. (II) Yorgunluktan neredeyse bir adım sonra yere düşüp oracıkta uyuyacaktı. (III) Attığı her adımda düşmemek için kendisini biraz daha zorluyordu. (IV) Ama ayakları birbirine dolaşıyor, sağa sola yalpalıyordu.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Bir siyah kadındır ki kaldırımlarda geceDalgın bir hayal gibi eteğini sürüklerGözlerim onun kara gözlerine değince“Ey kaldırım çocuğu, haydi, düş peşime!” der.Bu dörtlükte aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi yoktur?  Merve Hanım, 14 aylık çocuğuna tuvalet eğitimi vermeye çalışmış ama başarılı olamamıştır. Bunun sebebini aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklayabiliriz?  “Temizlik işlerinde annesine yardımcı olurdu.”cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden          hangisidir?  Atatürk’ ün diğer ilkeleriyle birlikte “laiklik” ilkesi doğrudan anayasaya ne zaman girmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir