S:1

Ben 8 yaşındayken babamın yaşı benim yaşımın 5 katından 3 eksikti.
Bugün ben 14 yaşında olduğuma göre babam kaç yaşındadır?

Ben 8 yaşındayken babamın yaşı benim yaşımın 5 katından 3 eksikti.Bugün ben 14 yaşında olduğuma göre babam kaç yaşındadır? sorunun cevabı "43" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki hadislerden hangisi çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik değildir? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Fecriati yazarları dil konusunda Servetifünun çizgisini izledikleri için öykü ve romanda pek başarılı olamamışlar, dil ve üslupta yapmacıklığa düşmüşlerdir. Bu dönem sanatçılardan Yakup Kadri ve Refik Halit topluluktan ayrılarak Millî Edebiyat akımının ilkelerini benimsemiştir. Öykü ve roman yazarı olarak eser veren Cemil Süleyman ve İzzet Melihin eserleri teknik ve içerik olarak oldukça zayıftır. Bu yazarların eserlerinde realizm ve naturalizmin etkileri görülür.Bu parçadan fecriatinin sanat anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü açısından diğerlerinden farklıdır? Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın tarihi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüze ait değildir ? Aşağıdaki sanatçıların hangisi toplumcu gerçekçi çizgide eser verenler arasında yer almaz? .................. birlikte İstanbula gidelim. Cümlesinin anlamlı bir cümle olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi noktalı yere getirilmelidir? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinden biri değildir? Aşağıda karışık verilen Kelime–i Tevhiti doğru şekilde yazarsak rakamların doğru sıralanışı nasıl olur? 1) İllallah 2) Muhammedun 3) La ilahe 4) resulullah Mevsimler özelliklerini yitirmiş, sıcaklık artmış, yağışlar yok denecek kadar azalmıştı. Âdeta tabiatın damarlarında dolaşan kanı çekilmişti. Hayvanlar, su bulmak ümidiyle, boş yere oradan oraya göçüyor, yok olup gidiyorlardı. Parçada, asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aytaç sitesi sakinleri kış için aldıkları kömürün %20 ‘si olan 15 tonu ilk ay kullanıldıklarına göre, alınan kömürün kaç tonu kalmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yanlışlık vardır? Ankara taşı olarak da bilinen, mesken yapımında kullanılan dış püskürük kayaç aşağıdakilerden hangisidir? Kitap okumak ....... kaliteli film izlemek de önemlidir. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? İslam tarihinin ilk mescidi aşağıdakilerden hangisidir? Udela :Before you leave, I would like to ask my last question. - - - -?Wain :It is 75535443. Aşağıdaki özelliklerden hangisi, bir omurgalı canlının memeliler sınıfına ait olduğu gösteren kesin bir kanıttır? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi eş anlamlısı ile eşleştirilmiştir? Kurtuluş Savaşında TBMMnin batı cephesinde Yunanlılara karşı kazandığı başarılar ve bazı sonuçları verilmiştir:-I.İnönü-TBMMnin Londra Konferansına davet edilmesi-II.İnönü-İtalyanın Anadoluyu terk etmesi-Sakarya-Fransanın Ankara Antlaşmasını imzalamasıYukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşalıbilir? Hayat, mektebi çok sevdiğini belirtti.Cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazın(......) Türkiyenin il sınırlarını, komşularıyla olan sınırlarını gösteren haritalara siyasi haritalar denir. (......) Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı olan iklim karasal İklimdir.(......) Bilim insanının özelliği sabırsız ve aceleci davranmasıdır.(......) İnternetten indirilen dosyalar her zaman güvenlidir.(......) Yatırımlar yaparak iş alanları açan kişiye girişimci denir. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi karbonhidrat bakımından zengindir? Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi II. Meşrutiyet Döneminde kurulmuştur? Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir. (Tevbe suresi, 128. ayet)Yukarıdaki ayette Peygamberimizin ahlaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlük sıralamasında diğerlerine göre ilk sırada yer alır? Mustafa Kemal Çanakkale Savaşları sırasında düşman donanmasının nereden çıkartma yapacağını önceden sezerek gerekli önlemleri almış ve savaşın kazanılmasında etkili olmuştur.Bu durum Mustafa Kemalin;I-Sezgilerinin güçlü olduğuII-İleri görüşlü olduğuIII-Adaletli olduğuözelliklerinden hangilerine sahip olduğunu gösterir? Aşağıda bazı meslekler ve bu mesleklerin çağrıştırdıkları verilirken hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına uygulanan yasaklardan değildir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi üzerine dosyanın gönderileceği merci aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemalin İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleriyle yaşadığı fikir ayrılıkları onun 1913te ateşemiliterliğe atanmasına neden oldu.Mustafa Kemal ateşemiliterlik görevine aşağıdaki şehirlerden hangisinde başlamıştır? Yıldız Dağları ve Uludağ................ Bölgesinde yer alır. Bilimsel araştırma yapılırken izlenmesi gereken yöntemler vardır.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmanın ilk basamağıdır? Kütle için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Bir bölme işleminde bölüm 207 , bölen 9 ve kalan 7tir. Bölünen sayı kaçtır? Dişlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed (s.a.v) İslama davet amacıyla kimi topluluklara ve yabancı devlet başkanlarına elçiler ve mektuplar göndererek onları İslama davet etmiştir.Peygamberimizin bu davranışı onun hangi yönüyle ilgilidir? Hz.Muhammede hangi yıllar arasında indirilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir