S:1

Aşağıdaki hangi sayıdan 134 çıkarılırsa 193 kalır?

Aşağıdaki hangi sayıdan 134 çıkarılırsa 193 kalır? sorunun cevabı "327" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Klark : Skydiving is a dangerous sport but I want to try it. My parents didn’t let me do it last summer but I’ll try it this summer because it is my dream. I think extreme sports are exciting and challenging. My buddy, Jason, is a white - water rafting expert. Last year, he helped me try it and I liked it. Then, I read a lot about dangerous sports like rafting, bungee jumping etc. Now, I am fond of themand I want to be an expert like Jason.Klark likes extreme sports because - - - - .  Aşağıdakilerden hangisi depreme karşı almamız gereken önlemlerden biri değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın dayandığı tevhid inancına örnektir?  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde herkes tarafından aynı zamanda kutlanan özel günlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden değildir?  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y) yazınız(......)  Karışımları oluşturan maddeleri birbirinden ayırmamız mümkün değildir.(......)  Maddeler katı-sıvı-gaz halde bulunurlar.(......)  Limonata, saf bir maddedir.(......)  Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine donma denir.(......)  Gaz maddeler bulundukları kabın şeklini alırlar. "Güçlü, evsiz, tuz, yazılı" kelimelerinden hangisi basit yapılıdır? Aşağıdakilerden hangisi, hayvansal besinlerden değildir? Hangi cümlede büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük vardır? Ayşe, 30 santimetrelik bir tabureye çıktığında boyu Ali' nin boyundan 14 cm daha uzun oluyor. Ali' nin boyu 1 m 33 cm ise Ayşe'nin boyu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal etkenlerin nüfus dağılışı üzerindeki etkisine örnektir? 50 soruluk bir bilgi yarışmasında her doğru +5 puan, her yanlış -2 puandır. Ali bu yarışmaya katılarak 28 doğru, 12 yanlış yapmıştır. Ali bu yarışmadan kaç puan almıştır? Hz. Muhammed’in (sav.) ailesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “Yaşlı-genç” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki hangi sözcükler arsında vardır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam yönünden diğerlerinde farklıdır? Pardus işletim sisteminin geliştirilmesine hangi kurum katkı sağlamaktadır? Hangisi Çoban Yıldızı olarak bilinen gezegendir?  Akıl ve vicdanı ile aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Peygamber Efendimiz, Medine’ye vardığında ilk işi Mescid-i Nebevi adında bir cami yaptırmak oldu. Bu caminin yapımında bizzat kendisi de çalıştı. Mescid- i Nebevi’de beş vakit namaz kılmanın yanı sıra, sahabelerle sohbet eder, onlara Kur’an öğretir ve her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinde bulunurdu. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çıkarılamaz? Hücrenin yönetim ve kalıtım merkezi aşağıdakilerden hangisidir? I. Anadolu’nun fethini ve bu fethi gerçekleştiren kahramanların anlatıldığı bir destandır.II. 12.yy.da sözlü olarak şekillenmiş 13.yy.da yazıya geçirilmiştir.III. Anadolu coğrafyası, destanda gerçek isimleriyle yer alır.IV. Destanda adı geçen kahramanlar, gerçek Türk beyleridir.V. Bu destan uzun süre bir tarih kitabı olarak nitelendirilmiştir.VI. Eser ilk defa Anadolu Selçuklu Sultanı İkinci İzzeddin Keykavus’un emriyle İbn-i Ala tarafından derlenmiştir.Yukarıda özellikleri sıralanan eser aşağıdakilerden hangisidir?  Günlük hayatta kıldığımız beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? Aşağıda cümlelerde kısaltmaların yazımı ile bir yanlışlık yapılmıştır? Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı yalıtımı için binalarda kullanılmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır? Günlük hayatta sorun olan  bazı durumlar yaşanır. Böyle bir durumda çözüm yolu olarak yapacağımız ilk iş ne olabilir? Manda ve Himaye fikrinin tüm ulus tarafından reddi ilk defa nerede gerçekleşmiştir? 350 sayısının, birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çoğul addır? Ardışık beş çift sayının toplamı 150 ise bu sayıların en küçüğünün yarısı kaçtır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir? Peygamber Efendimizin (as) doğum ve vefat tarihleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?  Kütle ile ağırlık arasındaki farklar ile ilgili seçeneklerde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargı bildirir? Hangi sayının 3 fazlasının yarısı 4’ün karesine eşittir? Özkan bilyelerini dörder, beşer ve altışar saydığında her seferinde 3 bilyesi artmaktadır.Buna göre Özkan’ın bilye sayısı en az kaçtır? "Ali dede iyice yaşlanmıştı." cümlesinde koyu yazılan sözcük ismin hangi halindedir? Sınıfı süslerken 40 bayrağı, 5 pencereye eşit olarak astık. Her bir pencereye kaç bayrak asılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir