Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "410- 190 = 200" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

”Araba farının elektriğini…………. sağlanır.”Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? Medineli Müslümanlara verilen “Ensar” ünvanı ne anlama gelmektedir? Babasının rüyasında kendisini Allah için kurban ettiğini gördüğünü söyleyince Hz. İsmail babasına : “Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun, diyerek tam bir teslimiyet gösterdi.Yukarıdaki metne bakarak Hz. İsmail’in kişiliği hakkında özellikle aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Aşağıdaki kişilerden hangisi kuvveti çekme şeklinde uygulamıştır?   Aşağıdakilerden hangisi hayvansal veya bitkisel değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Paris barış görüşmelerinde İngiltere ve Fransa daha önce gizli antlaşmalarla İtalya’ya verdikleri İzmir ve çevresini, Paris’te Yunanistan’a vermişlerdir. İzmir ve civarının Yunanistan’a verilmesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?   • Ölçek paydasındaki sayı daha büyük• Ayrıntıyı gösterme gücü daha fazla• Haritada hata oranı daha az• Haritada iki nokta arası uzaklık daha az• Haritanın kapladığı alan daha fazlaBüyük ve küçük ölçekli haritalar karşılaştırıldığında yukarıda verilenlerden kaç tanesi büyük ölçekli haritaların özelliği olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki volkanik göllere bir örnek değildir? Microsoft Office PowerPoint programında yaptığımız slaytı izlemek için klavyeden hangi tuşu kullanırız? Alınan kararların bilimsel değer taşıması amacıyla basılı materyal hâline dönüştürüldüğü toplantı türü aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerine uymayan bir davranıştır?