Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Çıkarma işlemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Çıkarma işlemi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Eksilen ile farkın toplamı, çıkana eşittir." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Mustafa Kemal, 22 Eylül 1909’da İttihat ve Terakki Cemiyetinin ikinci kongresine katılır. Ve bu kongrede düşüncelerini şu sözlerle açıklar: “Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmayacaktır...”Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmaktadır? Bir şehrin veya ilçenin muhtarlıklara bağlı kısımlarına ne denir? Göktürk Abideleri’ni ilk defa okuyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? I. Bir akarsuyun kollarıyla beraber sularını topladığı ve boşalttığı alana akarsu havzası denirII. Birbirine komşu iki akarsu havzasını birbirinden ayıran çizgiye su bölümü çizgisi denilmektedir.III. Akarsuların akış hızlarının artış gösterdiği yerlerde akarsuyun briktirme faaliyeti artış gösterir.Yukarıda akarsularla ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? I. Varlık düşüncedirII. Varlık maddedirIII. Varlık fenomendir     Yukarıdaki iddialar aşağıdaki problemlerden hangisine yanıt oluşturur?  Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmanın sonuçlarından biri olamaz?  Aşağıdaki kelimelerin hangisinde yapım eki sayısı daha çoktur?           Mustafa Kemal Atatürk Anafartalar Kahramanı ünvanını hangi savaşta almıştır ? Aşağıdaki kelimeler bir grup oluşturursa hangisi grup dışında kalır? 82 - A = 34 işleminde "A" yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Hangi cümlenin sonuna ünlem işareti gelir?