S:1

Bir okulda 170 erkek, erkeklerden 35 fazla kız öğrenci vardır. Bu okulda kaç öğrenci bulunmaktadır?

Bir okulda 170 erkek, erkeklerden 35 fazla kız öğrenci vardır. Bu okulda kaç öğrenci bulunmaktadır? sorunun cevabı "375" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
45/100 kesrinin ondalık gösterimi aşağıdaki lerden hangisi dir? Aşağıdaki ayetlerden hangisi anlattığı konu yönüyle diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi duygusal özelliklerimiz arasında yer almaz? • Eserlerinde Anadolunun kasaba ve şehirlerini fon olarak kullanmıştır.• Romanlarında insan sorunlarını işlemiştir.• Çalıkuşu adlı eserin yazarıdır.Bu özellikler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir? A: Can I work at the animal shelter at weekends?B: - - - - . You are too young. Aşağıdakilerden hangisi ‘‘Hz. Muhammedin 622 yılında Mekkeden Medineye hicret etme nedenidir? Atatürk, bir milletin kendisini tanımakla daha da büyüyeceğine inanıyordu. Türk çocuğu, atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. diyerek bu konudaki hassasiyetini dile getirmiş ve aşağıdaki kurumlardan hangisini kurmuştur? "Kaçırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır? Kuranda adı 25 defa geçer. Babasız olarak doğmuştur. Bu özelliğiyle Dünyaya gelen ilk ve tek insan ve peygamberdir. Hz. Meryemin oğludur. Kendisine dört kutsal kitaptan üçüncüsü olan İncil indirilmiştir.Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? İnsanların, katı hâldeki hayvansal yağ gibi yavaş yanan maddeleri eriterek daha sonra eritilen bu maddeleri bir fitilin üzerine dökerek oluşturdukları ve günümüzde de kullandıkları aydınlatma aracı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü açısından diğerlerinden farklıdır? Derede bir taştan farklı yöndeki taşa doğru sıçrayıp hareket eden kurbağanın hareket şekli hangisidir? Tüketicilerin ister mesafeli alışverişlerde ister doğrudan alışverişlerde aldıkları her türlü ürün ve hizmetlere yönelik şikâyetlerini bildirebilecekleri, problem ve mağduriyetlerine çözüm arayabilecekleri hat aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam bilim insanlarından biri değildir? Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için müracaat edeceğimiz yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir? Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş seslisi (sesteş) yoktur? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine karşı alınacak önlemlerden değildir? Bileşikler ............... ile, atomik yapılı elementler ise ............ ...... ile gösterilir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Abbasi halifesi Memun tarafın- dan Bağdatta kurulan Beytül Hikme (Hikmet Evi) denilen kurumda tercüme bürosunun bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır? Aşağıdakilerden hangisi sesin soğurulması için yapılan uygulamalardan değildir? Demokrasi halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri arasında yer almaz? Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılmıştır? Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin katsayılar toplamı 4tür? Elmanın kilosunu kaça veriyorsun? cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlam değişmez? Bir toplumda zaman içinde ortaya çıkan vekuşaktan kuşağa iletilen kültürel birikimlerene ad verilir? I. Türkler yılın belli dönemlerinde kutsal sayılan sığırları avlamak için sürek avına çıkar, bunu da dinî bir tören havasında yaparlardı. (Sığır)II. Eski Türkler yılda bir defa büyük bir dinî tören yaparak totemi kurban eder, kurban edilen totemin yerine de yeni avlanmış bir başka totem koyarlardı. (Şölen)III. Ölen kişinin ardından, onun ölümünden duyulan üzüntüyü, ölen kişinin kahramanlıklarını, erdemleri- ni dile getiren şiirlerdir. (Yuğ)IV. Ölenlerin ardından düzenlenen yas törenleridir; ölen kişinin akrabaları bu törenlerde kurbanlar keserek bu kurbanları çadırın önüne koyar, sonra hep birlikte atlara biner, çadırın çevresinde yedi defa dönerlerdi. (Sagu)Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ayraç içinde verilen terimlerin yerleri değiştirilirse bilgi yanlışı giderilmiş olur? Mekkeliler Peygamberimizi öldürmek için evini kuşattılar. Peygamberimiz böyle bir durumda bile Mekkelilerin kendisine teslim ettikleri emanetleri sahiplerine ulaştırmayı düşünüyordu. Bu olay Peygamberimizin hangi erdemli davranışı ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemalin eserlerinden biri değildir? Kanadada bulunan özel bir şirket, insan gücüyle çalışan bir çamaşır makinesi üretti. Çamaşırlar hazneye yerleştirildikten sonra deterjan ve su eklenerek makinenin üzerinde bu- lunan kapak kapatılıyor. Makinenin alt kısmında bulunan pedala basılarak çamaşır haznesi döndürülüyor. Böylece çamaşırlar yıkanıyor. Bu makine sayesinde elektrik kullanmadan kısa sürede ve az miktarda çamaşır yıkanmış oluyor.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? I- Başkent İstanbul ‘a taşındı. II- Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğü sağlandı. III- Coğrafi keşiflere neden oldu.Yukarıda verilen İstanbul ‘un fethinin sonuçlarından hangisi ya da hangileri dünya tarihini etkilemiştir? "Bisiklet, kaykay kullanırken güvenliğimiz için...... kullanmalıyız."Yukarıdaki boşluk hangi kelimeler ile tamamlanabilir? Peygamberlere inanırız. Çünkü onlar ..................................................... cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmez? 5542 İl İdaresi Kanuna göre Kaymakam memura en fazla kaç gün idari izin verebilir? Klorofil a ve klorofil b moleküllerinde aşağıda verilenlerden hangisinin molekül sayısı eşit değildir? 7548 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda hangi sayıyı elde ederiz? Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir? 1.Dünya Savaşından sonra Mondros Ateşkes Antlaşması yapılmış ve hemen ardından işgaller başlamıştır.İşgallere karşı Osmanlı Hükümetinin kayıtsız kalması sonucunda halk işgallere karşı ne gibi önlemler almıştır? 34 sayısının 10 katının 100 katı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyelerine ait bir özellik değildir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biridir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir