S:1

Aşağıdaki sayılardan hangisinin 5 fazlası tek sayıdır?

Aşağıdaki sayılardan hangisinin 5 fazlası tek sayıdır? sorunun cevabı "190" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Ayşe, bahçede dolaşırken;• Çiçek açmış gülleri görmesi• Çiçeklerin kokusunu hissetmesi• Çiçekleri koparmaya çalışırken diken batmasıyla elini çekmesi• Çiçekleri kokladıktan sonra hapşırması durumları yaşanıyor.Buna göre yukarıda verilen olaylar sırasında;I. Uç beyinII. Omurilik soğanıIII. TalamusIV. Omurilikyapılarından hangileri faaliyet gösterir? (Önce) en yakın akrabanı uyar. (Şuara suresi, 214. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin, Peygamberimizden yapmasını istediği şeylerden biri değildir? My hometown was a green place a few years ago but now there - - - - . Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır? Bir lokantadaki masalardan 6 tanesi 8 kişilik, 12 tanesi 6 kişilik ve 8 tanesi 4 kişiliktir. Bir tanede 12 kişilik masa bulunan lokanta toplam kaç müşteri alır? Türkiye Cumhuriyeti nin İlk Cumhurbaşkanı kimdir? Aşağıdakilerin hangisinde virgülün görevi diğerlerinden farklıdır? Ertanın söylediği 3a7 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 18 ise a kaçtır? 1346-1353 yıllarında ticaret yolları aracılığıyla yayılan ve milyonlarca kişinin ölümüne neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir? "Araba" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Fransızlar tarafından işgalini kolaylaştırmak için Fransızların kışkırtması ile Urfa ve civarında ortaya çıkan ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde sürtünme kuvveti ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir? 1 onbinlik+5 binlik+2 yüzlük+1 onluk+7 birlik çözümlemiş sayı aşağıdakileden hangisidir? (-1) + (-4) . (-2) - (-3) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Bir olay ya da durum karşısında kendimizi karşıdaki insanın yerine koyup düşünme şekline ne ad verilir? Kırk beş milyon altı yüz doksan bir bin altmış üç doğal sayısının milyonlar basamağında hangi rakam bulunur? Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede sağlanır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tommy speaks English very - - - -. Aşağıdakilerden hangisi yoğun göç alan yerlerde gözlemlenen olumlu bir durumdur? Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede ve ne zaman açıldı? Suyun bol olduğu yer anlamındaki sözcük hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kaza ve kader konusunda İslamın öngörmediği bir tutum ve yaklaşımdır? Kokmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi Peygamber efendimiz (sav)in Kuran-ı Kerim de anlatılan özelliklerinden değildir? 48 kglık ve 60 kglık iki çuval pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyutlardaki poşetlere her poşette eşit kütlede pirinç olacak şekilde doldurulacaktır. Bu iş için en az kaç poşet gerekir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiilden fiil türeten ek almıştır? Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez? Peygamber Efendimiz ne zaman nerede vefat etmiştir? İşgallere karşı ilk direniş hangi cephede, nerede başlamıştır? Gezegenler Güneşe yakınlıklarına göre iç ve dış gezegenler olmak üzere iki gruba ayrılılar. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi iç gezegenlere ait bir özellik değildir? Mustafa Kemalin isteği ile Sivasta İrade-i Milliye adlı gazete çıkarılmaya başlanmıştır.Bu durum Mustafa Kemalin, aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir? Aşağıdaki illerimizden hangisinde petrol Rafinerisi bulunmamaktadır? Sayılar yalan söylemez ama sayılara yalan söyletilebilir. sözüyle sosyolojinin kullandığı hangi araştırma tekniği eleştirilmektedir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yurt dışı sürekli görev süresi (uzatma hariç) kaç yıldır? Aşağıdaki harflerden hangileri Türkçe bir kelimenin sonunda bulunmaz? Our teacher explains every topic - - - -. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından değildir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bilinçli bir vatandaş olarak gelişmemize katkılarından biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir