S:1

Aşağıdaki sayılardan hangisi 500 onluğuna yuvarlanmaz?

Aşağıdaki sayılardan hangisi 500 onluğuna yuvarlanmaz? sorunun cevabı "506" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
İslam dini zor doruma düşmüş olan arkadaş ve dostlarımıza yardım etmeyi teşvik eder. Gerçek dostların da bunlar olduğunu belirtir.Bu durum kültürümüzde aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile ifade edilir? Aşağıdaki olaylardan hangisinde mikroskobik canlıların etkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti İdari yapısı içindehizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları arasında yer almaktadır? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde çekim eki vardır? Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Sevinç ve hüzün birbiriyle ........ anlamlı iki sözcüktür.Yukarıda boş bırakılan yere hangi sözcük gelir? Aşağıdakilerden hangisi kemik çeşidi bakımından diğerlerinden farklıdır?  Peygamberimiz sav da sünneti olan pazartesi ,Perşembe orucu hangi oruç türüne girer? En büyük amacı bir dünya devleti kurmak olan Büyük İskender, Doğu ile Batı medeniyetini bir potada eritmiştir. Ortaya çıkan bu yeni uygarlık aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır? Çevresine göre daha yüksek ve tabandan zirveye kadar eğimli yamaçları olan yeryüzü şekillerine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi  giriş  birimidir ?  George : Are you in the mood for a movie tonight?Alex       : Yes, - - - -. Peygamberimizin “... Ey Allah’ın kulları! Hepiniz kardeş olunuz.” öğüdü dinimizin hangi özelliğini ifade etmektedir? Çevre kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmak doğru değildir? Türkiye Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisinin sonunda Moğollara bağlı olarak yönetilmişlerdir Aristoteles “dil düşünmenin elbisesidir’’ der.Bu yargı aşağıdakilerden hangisini desteklemez? Gün olur alır başımı giderim,                            1Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda     2                                          3Şu ada senin bu ada benim      4Yelkovan kuşlarının peşi sıraBu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi ayrılma (çıkma) hâli eki almıştır? Tanzimat Dönemi’nde anı gezi,söleş, gülü tarzıdaeserler veren yazarlar olmuşur. Bunlardan AhmetMithat gezi tüüde - - - - adlıeseri; Ali Bey bir gülüolan - - - - adlıeseri; Sami Paşzade anı gezi, söleşlerinitopladığı- - - - adlıeseri; Muallim Naci anıarııtopladığı- - - - adlıeseri edebiyatııa kazandımışı.Bu parçda boşbıakıan yerlere sıayla aşğıakilerden hangisi getirilmişir? 3 birlik ve 6 yüzlükten oluşan sayıyı çarparsam sonuç kaç eder? Atatürkçü düşünce sisteminde yer alan aşa- ğıdaki millî güç unsurlarından hangisi, iyi bir eğitim almış, donanımlı ve kültürel birikime sahip insanlardan oluşur? İçtihatla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Allah’ın her şeyi görmesine ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Uras yapbozun önce 1/12 ’sini, sonra 3/12’ünü yapmıştır. Geriye 80 parça kaldığına göre, yapbozun tamamı kaç sayfadır? " Kağıdı kes! " cümlesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 70 olan en küçük sayının 24 eksiği kaçtır? Bir grup etkinliğinde yer alan bireylerin üstlendikleri görevlere ............... denir. "Görme olayının gerçekleşmesi için................ şarttır." cümlesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar? 1.Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’yu işgal eden devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 2x – 5 cebirsel ifadesinin x = 7 için değeri kaçtır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' a göre merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci hangisidir? Bir spor kulübü, futbolcu seçme çalışmaları için antrenörlere bir ölçek hazırlamıştır. Fakat hazırlanan ölçek, sporcuların hangi yeteneğe ne düzeyde sahip olduklarını değil sadece yeteneğinin olup olmadığını belirlemektedir.Bu paragrafa göre spor kulübünün hazırladığı ölçek aşağıdakilerden hangisi olabilir? "Ormanda yabani ve evcil hayvanlar var." cümlesinde geçen "yabani" kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi x eksenine paralel bir doğrunun denklemidir? 70 litre meyve suyu 250 ml’ lik şişelere dolduruluyor. Kaç şişe kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi etçil bir hayvan türüdür? “Bora, boş bir kabı ölçtüğünde 330 g geldiğini gördü. Daha sonra kabın içine bir miktar su koyup ölçtüğünde bu sefer 900 g geldiğini gördü.”Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkelerinden değildir? “Büyük” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sormaktan daha çok, bilineni vurgulama amacı vardır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir