Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki işlemlerden hangisinde terimlerin yerleri değiştirildiğinde sonuç değişmez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki işlemlerden hangisinde terimlerin yerleri değiştirildiğinde sonuç değişmez? sorunun cevabı "toplama" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Sökülsün, dağların buzu sökülsünÖne insin çöl ovaya dökülsünErzurum Dağı’nın karı çekilsinAk koyunlar yürüsün de gidelim.Şairin asıl söylemek istediği nedir? Selamlaşmak insanlar arası ilişkilerde çok önemlidir. Küçük bir selamın sıcaklığı, insanlar arasındaki yabancılığı ortadan kaldırıverir ve eğer varsa soğukluğun buzdağını eritir. Selam, barış güvercinidir. Kanatlarını dilden kalbe doğru çırpar. Selamla gökyüzü genişler, bulutlar daha bir mavileşir. Bir merhaba, insandan insana ‟Seni tanıyor, varlığını kabul ediyorum.” mesajıdır.Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki olumsuz davranışlara örnektir?  I. ReflektörII. İlk yardım çantasıIII. Yangın söndürme cihazıOtomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur? Aşağıdaki akımlardan hangisi Sırp isyanında etkili olmuştur?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? I. Cemşîd ü Hurşîd, Ahmedî tarafından İranlı şair Selman-ı Sâveci’nin 1500 beyitlik eserinin genişletilmiş bir tercümesidir. II. Çin hükümdarının oğlu Cemşîd ile Rum kayserinin kızı Hurşîd arasındaki aşk macerasını anlatır.III. “Mesnevi” nazım biçimiyle yazılmış, yaklaşık beş bin beyitten oluşmuştur. IV. Cemşîd ü Hurşîd İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatı ürünlerindendir.V. Türk edebiyatındaki ilk mesnevi örneği kabul edilir.Yukarıdaki numaralanmış seçeneklerden hangisi Cemşîd ü Hurşîd için söylenemez? Bir ülkede demokrasinin olup olmadığının işaretleri vardır. İşte bu işaretlere Demokrasinin Temel İlkeleri diyebiliriz.Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biridir?  Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Aşağıdakilerden hangisi “sorumluluk” ile ilgiliverilebilecek bir örnek değildir? “Hiçbir çaba göstermeden, bir işin başına geçen” kişiyi anlatan deyim hangisidir? Kimse benim yerime ölmeyeceği gibi benim yerime de hesap vermeyecektir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenenle aynı doğrultudadır?