S:1

Kuran-Kerimin ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

Kuran-Kerimin ilk mesajı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Oku! " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi mâni için söylenemez? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinin oluşumunda mevsimlik rüzgarlar etkili olmuştur? 78 - 25 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? İnsan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. İnsan, kendisine Allah tarafından verilen - - - - sayesinde iyiyi kötüden, doğruyu da yanlıştan ayırt edebilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sosyal Bilgiler eğitimi alan bir kişinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez? (sbs-2010) 657 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluk kadrosu değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri değil­dir? Üç basamaklı rakamları farklı negatif en büyük tam sayı ile üç basamaklı en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır? İslam dini ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sosyal haklar ve yardımlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisine bir kuvvet uygulanmamaktadır? Dost kara günde belli olur. atasözü kaç sözcükten oluşmaktadır? Anadolucu ya da memleketçi edebiyat 1930lara değin egemenliğini sürdürdü. Bu şiire ilk tepki, çıkardıkları ortak kitabın adından ötürü edebiyat tarihine (...) adıyla geçen topluluktan geldi. Bu topluluğun şairlerinden bazıları: Ziya OsmanSaba, Yaşar Nabi Nayır ve Sabri Esat Siyavuşgildir. Bu paragrafta boş bırakılanyere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Mustafa araştırma ödevleri için kütüphaneye gitti. Aradığı kitabı bir türlü bulamıyordu. .................... görevli ona yardımcı oldu ve kitabı bulup ödevini tamamladı. Yukarıdaki yazıda noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olur? Onlara Âdem'in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti...Yukarıda Habil ile Kabilden bahseden bir ayet bulunmaktadır. Bu ayetin anlattığı olayın devamında ne olmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçların içerisine yazılacak olan virgül cümlenin anlamını değiştirir? Aşağıdakilerden hangisi ikişer ve dörder sayarken saydığımız ortak bir sayıdır? Aşağıdakilerden hangisi il idare kurulundan teşekkül (yer almaz) etmez? Bir müzeye 1. gün 2345 turist, ikinci gün 3435 turist, üçüncü gün ise bunların toplamı kadar turist gelmiştir. Buna göre müzeyi üç günde kaç kişi ziyaret etmiştir? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi, kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. buyurmuştur.Hadis-i şerifte vurgulanan mesaj aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir? - - - - örneğin tarımı keşfetmesiyle orman ve mera alanlarını tarlaya dönüştürmüş, eğimli arazileri basa- maklandırmış, kanallar inşa ederek tarlalara su taşımış böylece beslen- me ihtiyacını gidermeye çalışmıştır.Aşağıdakilerden hangisi verilen metnin içeriğine göre daha uygun bir giriş cümlesi olur? We - - - - steak and cheese yesterday night. 1934te kabul edilen bir kanunla herkesin bir soyadı alması kabul edilmiştir. Yine aynı gün kabul edilen başka bir kanunla da ağa, hacı, hoca, bey ,mola, paşa gibi toplumda ayrıcalık ifade eden unvan ve lakaplar yasaklanmıştır.Buna göre çıkarılan bu kanunun aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir? Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır? A: - - - - ?B: Go straight ahead and turn left. It is opposite the police station. Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biridir? Hücrede içi gerekli olan enerjiyi aşağıdaki organellerden hangisi üretir? Mekki bir süredir19 ayeti kerimeden oluşur.İlk indirilen ayetler bu surede yer alıyor.​Yukarıda özellikleri verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini yaparsak kaynaklarımızı israf etmemiş oluruz? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 4 yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerin (istisnai durumlar hariç) memuriyete giriş derece ve kademeleri aşağıdakilerden hangisidir? Şehir içinde bir yerden bir yere gitmek için, ekonomik olması açısından aşağıdaki araçlardan hangisi tercih edilmelidir? 31 Mart Olayını bastıran ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir? Allahın güzel isimlerinden biri semidir. Semi, Allah her şeyi ______ anlamına gelir.Boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden biridir? Taşıt yolunda bisiklet kullananların kaç yaşını bitirmiş olmaları zorunludur? Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yazılarla ilgili bir terim yanlış tanımlanmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) yoktur? Marketten 6,125 kg domates , 8,21 kg portakal , 1,298 kg biber aldım.Buna göre , aldığım ürünlerin toplam ağırlığını bulalım. Çıkarmak sözcüğü, hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Hangi ismin baş harfi büyük yazılmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir