S:1

Hangi cümlede birleşik sözcük vardır?

Hangi cümlede birleşik sözcük vardır? sorunun cevabı "Anıtkabir'i ziyarete gittik." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Bilgisayarda oluşturduğumuz bir belgenin bilgisayarımızı kapattığımızda silinmemesi için ne yapmamız gerekir? 1008÷16Yukarıdaki bölme işleminin sonucukaçtır? Aşağıdakilerden hangisi şairler için söylenemez? Aydınlatmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? İtilaf Devletleri Anadoluyu aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra işgal etmiştir? Düşünce iyi anlatılamazsa yapılması gereken şeyler doğru yapılamaz. Bunun sonucu olarak töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa adalet yanlış yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını bilemez. İşte bunun içindir ki...Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? Bu masalı ben de böyle okuyabilirim. cümlesindeki eylemin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir? Pamukçuk ve saç kıran gibi hastalıklara neden olan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? (1) Hayri, sabah erkenden evden çıktı. (2) Elleri cebinde, ıslık çalarak yokuştan aşağı indi. (3) Öğleden sonra bir iş görüşmesine gidecekti. (4) Bunun için hazırlıkyapmalıydı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde zaman zarfı kullanılmamıştır? "Bitirdi" kelimesi, hangi cümlede "yormak, güçsüz duruma düşürmek" anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiil1. tekil kişi ekiyle çekimlenmiştir? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır? İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir? Robert : There is a bicycle race on the weekend. Shall we join it?Alex : - - - -. I like being in races. Maaşı 2350 lira olan bir kişi kirasına 750 lira, faturalarına da kirasının yarısı kadar para ödüyor. Bu kişinin maaşından geriye kaç lira kalır? Atatürkün mezarı aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? I- Suşi II- KimonoIII- Origami IV- İkebanaYukarıda adları yazılı olan kültürel özellikler hangi ülkeye aittir? Dünya kendi ekseni etrafında bir tam dönüşünü ne kadar sürede tamamlar? Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı ve yardımcısı yapmak gereklidir.Atatürkün bu sözü doğrultusunda doğrudan yapılan en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu mimarisindeki ahşap destekli camilerden biri değildir? Erozyon en çok hangi ekonomik faaliyeti olumsuz yönde etkilemektedir? 15a = 15x1520 b = 20x20x201 c = 1x1x1Yukarıdaki verilen eşitliklere göre a+b+c kaçtır? Hangisi alkolün bireysel zararlarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudan ölçülebilen bir özelliktir? İnsanın düşünceleri geçmişe gömülü kalırsa bugünü anlamasına ve gelecekte güzel bir yaşam sürmesine imkân yoktur.Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? Mudanya Mutarekesinde ve Lozan Konferansı'nda TBMM Hükûmeti heyetine başkanlık eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? İslama çağrının ilk yıllarında, Mekkenin ileri gelenleri, Hz. Muhammedin İslama davetini pek fazla önemsemediler. Peygamberimiz ve arkadaşlarıyla alay ederek onları küçümsediler. Ancak gün geçtikçe İslamı kabul edenler çoğalmaktaydı. Bu durumdan rahatsız olan müşrikler, Hz. Muhammed ve arkadaşlarına kötü davranmaya başladılar.Bu metinden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangileri temel ihtiyaçlarımızdandır?1- yiyecek 2- tatil 3 –barınma 4- giyecek 5- sinema Sümerler ➞ MÖ 3500 yıllarında yazıyı icat ettiler.Hititler ➞ - - - - .Lidyalılar ➞ Parayı ilk defa onlar kullandılar.Frigyalılar ➞ Tarımla ilgili çok sert hukuk kurallarıoluşturdular.Hititlerle ilgili boşluğa, aşağıdaki olgulardan hangisi yazılmalıdır? Ganj Nehrinde yıkanmak aşağıdaki dinlerin hangisinde temel ibadet olarak kabul edilir? '' Mutfak '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir ? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına D, yanlış ise Y yazınız. (....) Tarihteki ilk yazılı antlaşma Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.(....) İyonlar tarihteki ilk ticaret yolu olan Kral Yolunun bir kısmını yapmışlardır.(....) Galata Kulesi ve Malabadi Köprüsü tarihî nesnelere örnektir.(....) Ülkemiz birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için çeşitli kültürel özelliklere sahiptir.(....) Zeybek, Trakya yöresine ait bir halk oyunudur. Aşağıdakilerden hangisi dinin yozlaştırılmasına karşı alınacak önlemlerden biri değildir? Kafatası içerisinde iki yarım küreden oluşan, dış yüzeyi girintili çıkıntılı ve nöron adı verilen milyarlarca sinir hücresinden oluşan olan yapı aşağıdakilerden hangisidir? 1, 0, 5, 9 ve 7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulacak beş basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? Osmanlı devletinin I.Dünya savaşına girme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? I. Ampul II. Ateş Böceği III. Halojen lambaYukarıda verilen varlıklar için Aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti siyasi alanda da birtakım yenilikler yapma yoluna gitmiştir. Ancak ne yapılırsa yapılsın çöküşten bir türlü kurtulamamıştır. Savaşlar başarısızlıklarla sonuçlanmış, yapılan barış anlaşmaları kısa süreli olmuş, devlet her geçen yıl biraz daha Batılı devletlerin boyunduruğuna girerek onların talepleri doğrultusunda hareket etmeye başlamıştır. Sonunda Balkanlarda azınlıklar birer birer bağımsızlıklarını ilan etmiş; devlet hızla parçalanmaya doğru gitmiştir. Bu olaylar Tanzimat Dönemi Edebiyatının şiirden tiyatroya kadar bütün edebi türlerinde konu edinmiştir.Bu parçaya göre Tanzimat Dönemi Edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? "3467"Yukarıda verilen sayının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir