S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı anlatım söz konusudur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı anlatım söz konusudur? sorunun cevabı "Öğretmen dağ gibi ödev vermiş." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yerleşik düzene aşağıdakiçağlardan hangisinde geçilmiştir? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlı yağışlı olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir? Çatılarda kullanılacak ısı yalıtımı malzemesinde aşağıdaki özelliklerden hangisi olmamalıdır?  K L M sayısının rakamlarının toplamı “18”olup yüzler basamağındaki rakam en küçük tek doğal sayıdır.Bu şartları taşıyan doğal sayılar toplamı kaç olur? Babilliler devletini kim yıkmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi iki hecelidir? Aşağıdakilerden hangisi laikliğin temel amaçlarından biridir?  Ülkemizde üzüm ve incir  en çok hangi bölgemizde yetişmektedir? Babam bana 12 tane, annem ise 14 tane toka aldı. Tokalarımın 10 tanesini kaybettim. Geriye kaç tokam kalmıştır? Kanıtlanabilir ve herkes tarafından kabul edilen bilgilere“olgu” denir.           Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki tanıma uymaktadır? Terimleri pozitif olan bir geometrik dizinin ilk terimi 2, beşinci terimi 32 olduğuna göre bu dizinin 8. terimi kaçtır? Aşağıda belirtilen namazların hangisinin cemaatle kılınması şarttır? Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre dizildiğinde hangisi ilk sırada yer alır? ''Akşam parkta seni gördüm.'' cümlesinde kaç tane iki heceli sözcük vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “virgül” doğru kullanılmıştır? çekim, çekiliş, çekirdek, çekirge kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi üçüncü sırada yer olur? Aşağıdaki ayetlerin hangisinde paylaşma ve yardımlaşmanın bir gereklilik olduğu vurgulanmaktadır? Kur’an’ın indirilmeye başlandığı geceye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi “ileri” kelimesinin zıt anlamlısıdır? Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı) ne zaman kutlanır? She weighs .................... every morning.A) yourselfB) himselfC) herselfD) myself I. İtalyan dostla konuşabilmemiz güç olduğundan uzunca bir süre susuyorduk.II. Ayakkabılarım boş sokakta ses çıkarmasın diye uçlarına basıyordum.III. Soruna şiirsel söylem açısından bakıldığı takdirde eser anlaşılacaktır.IV. Oğuz Atayʼın karakterlerini sevmesi, onların acıylabir ateşin içinde yanmalarındandır.V. Oyunun büyüsüne girebilseler bu kadar bunalmayacaklar.Numaralanmış cümleler anlam ilişkilerine göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Aşağıdakilerden hangisi, üçüncü basamak tedavi hizmeti veren sağlık ünitelerindendir? Okul çantamızın içine konacak araç gereçler aşağıdakilerden hangisine göre hazırlanır? Aşağıdakilerden hangisiyle yönümüzü bulamayız? Aşağıda yer alan sorulardan hangisi meslek seçiminde dikkat edilecek sorulardan değildir? Bir adam gelip Hz. Muhammed (s.a.v.)'e ; "Ey Allah'ın Rasulü! Hoş sohbet etmem, güzelce bakıp sahip çıkmam konusunda en çok hak sahibi olan kimdir?" diye sorunca Efendimiz ona 3 kere aynı cevabı vermiştir.Hz. Peygamberin bu cevabı aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almıştır? Yazının kullanılmasından sonraki dönemlere - - - - adı verilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na katılma nedenlerinden         biri  değildir?                         Hangi seçenekte maddenin üç hali de bulunur? Güneş’in hareket yönü için aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur? Arkabalarımızla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? “De ki:O Allah birdir...O,doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”Yukarıdaki İhlas suresinde Allah’ın hangi özelliğinden bahsedilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi bitkisel yağ değildir? Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisinin çarpımı -24’dür? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanında yaşanan gelişmelerden değildir? “Birlikte evden çıktılar. Okula doğru gittiler.”Yukarıdaki yazıda kaç cümle vardır? Nisan ayı 30, şubat ayı 28 gün çekiyor. İki ayın toplamı kaç gün eder? Ateşin bulunmasından sonraki aydınlatma teknolojilerinin gelişimi hangisinde doğru sıralanmıştır? Hz.Peygamberin Allah’tan getirdiği hükümlerin doğruluğunu kabul ve tastik etmektir.Yukarıdaki cümle hangi konu veya tanımı çağrıştırmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir