S:1

Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki sözcükler düzgün sıralandığında anlamlı bir cümle oluşturur?

Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki sözcükler düzgün sıralandığında anlamlı bir cümle oluşturur? sorunun cevabı "Yağmur – yağdı – çok" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi insanların doğaya verdiği zararlardan biridir? Aşağıdaki maddelerden hangisi “katı “ halinde değildir? Aşağıdakilerden  hangisi  bireyin kendi iradesi dışında katıldığı toplumsal gruplardandır? “Sürüdeki minik kuzular çok koşuyordu.” cümlesinde, kuzuların nasıl olduğunu “hangi” sözcük bildiriyor? Aşağıdakilerden hangisi kış aylarında daha çok görülen doğal afettir? Kilikyalılar Cemiyeti, Adana çevresini savunmak amacıyla kurulmuştur.--Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Ermeni sorununa tepki olarak kurulmuştur.--Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Pontus davasını güden Rumlara karşı kurulmuştur.Değişik amaçlar için kurulan bu cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?  Scratch programında tüm programın ve hareketlerin görüldüğü beyaz alana ne denir? Selin, geniş pantolonlarını  daralttı.Altı çizili kelimenin bu cümledeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Devletçilik ilkesi ekonominin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmeleri destekleyerek devlete bu alanda da görevler vermiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi gereği sosyal ve kültürel alanda yapılmış faaliyetlerden biridir? Bisiklet ,kaykay ve paten kullanırken aşağıdakilerden hangisini tercih ederiz?  Peygamberimizin son seferi nereye olmuştur? Aşağıdaki namazların hangisinde rükû ve secde yapılmaz? 23 sayısında kaç tane birlik vardır? Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların siyasi hakları arasında yer almaktadır?  Yaş sabun kurutulduğunda ağırlığının % 30’unu kaybediyor. Kilogramı 2 liraya alınan yaş sabun kuruyunca kilogramı kaç liraya satılırsa % 40 kâr edilir? ABD’nin Müttefik Devletler yanındaI.  Dünya Savaşı’na katılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 243 sayısındaki taban ile 411  sayısındaki üssün toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Yerkürenin cisimlere uyguladığı ve yerin merkezine doğru olan kuvvete ……... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir? Aşağıdaki cümlede hangisi bir duyguyu belirtmektedir? Pontuslu Rumlar’ın Karadeniz Bölgesinde Türkler’e saldırmaları,buna karşılık Türkler’in de kendilerini savunmak amacıyla karşı koyduklarını biliyoruz.itilaf devletlerinin bu karışıklıklar üzerine Osmanlı Hükümetine bölgedeki karışıklıkların bitirilmesini,aksi takdirde bölgenin işgal edileceğini bildirmesi,Mondros  Ateşkes Antlaşması’nın hangi maddesiyle ilgili olabilir?   Sabah kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? “Saçları çok uzadı…….........saçları gözünün önüne geliyor”.Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? You have got a cat. It is ___________cat. Aşağıdakilerden hangisi hem ses, hem görüntü, hem de haberleşme alanında kullanılan elektrikli araçtır? Türkiye’nin ilk renkli Türk filmi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Zebur hangi peygambere gönderilmiştir? 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 kaç eder? Uygur Devleti’nde Manihaizm dinini kabul eden Böğü Kağan, Karabalgasun şehrinde bir tapınak yaptırmıştır. Onun zamanında Mani dini devletin resmi dini haline gelmiştir.Buna göre Uygurlarda;I- Dini mimari örnekleri verildiği,II- Şehirleşme kültürünün tamamlandığı,III-Halkın din arayışıiçinde olduğu çıkarımlarından hangileri yapılabilir?  Mustafa Kemal padişah Vahdettin’in kendisini 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a görevlendirmesini onaylamamasına rağmen neden kabul etti? Babamızın kız kardeşi bizim neyimiz olur? Aşağıdaki dugulardan hangisi olumlu bir duygudur? ( I ) Peygamber Efendimiz 571 yılında doğmuştur. (II ) Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’tı. (III )Peygamberimiz doğumundan beş yaşına kadar anne ve babasıyla beraber Mekke’de yaşadı.(IV) Annesi Amine peygamberimiz altı yaşında iken vefat etti.Yukarıdaki metinde Hz. Muhammed’in ailesi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu cümlelerden hangisi yanlış bilgi vermektedir?  Bir iş yerinde çalışanların 4/9’ u 76 kişidir. Bu iş yerinde kaç kişi çalışmaktadır? İnsanların mutlulukları için Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen emir ve  yasakların tümüne ne denir? Hz. İbrahim (as) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Halkın kendi kendini yönetmesini sağlayan yönetim şekline ne ad verilir? Let’s go for a walk, - - - - ? I-Habeşistan hicreti II- Miraç III- İlk vahyin gelişi IV- Taif yolculuğuYukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir