Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gerçekleşmiş bir durum söz konusudur?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gerçekleşmiş bir durum söz konusudur? sorunun cevabı "Sınav sorularının bir kısmını çözemedi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Tarihte ilk yazılı hukuk kuralları hangi uygarlığa aittir? Aşağıdakilerden hangisi toplama işleminde yer almaz  Gelenek, görenek, dil, sanat, ahlak, ekonomi, düşünce ve felsefenin oluşturduğu kültürel dokuya bakıldığında, dinin önemi görülür. Din, toplumun sahip olduğu değerlerden insanlığa faydalı olanları devam ettirerek bunlara yeni değerler katar. Öngördüğü değer ve kurallarla bireyin sahip olduğu duygu, düşünce, istek ve davranışlarını güzelleştirip olgunlaştırmaya çalışır. İslamiyet, temel prensiplerine ters düşmeyen sosyal değerlere uyulup benimsenmesini, bunlara saygı duyulmasını istemiştir.Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Sağlıklı büyümek ve gelişmek için çalışan Aras aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? Yavuz Sultan Selim’in aşağıdaki yerlerdenhangisini fethetmesi sonrasında önemli bir ticaretyolu olan Baharat Yolu, Osmanlı egemenliğinegeçmiştir?A) SuriyeB) TebrizC) MısırD) Eflak 360 X 5 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır?  Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. maddesiyle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır.   Yediğimiz yemekteki bir besin maddesinin sindirim aşamaları,•  midede kimyasal sindirimi başlar.•  ince bağırsakta kimyasal sindirimi tamamlanır. şeklindedir.Bu besin maddesi aşağıdakilerden hangisidir? ‘’ soğuk ‘’ kelimesi aşağıdakilerden  hangisinde  mecaz anlamda  kullanılmıştır?   Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı kimdir? 1. MetinHollanda’da karaların yarıdan fazlası deniz seviyesinin altındadır. Bu durum deniz sularının zaman zaman ülkenin içlerine kadar girmesine neden oluyor. Su baskınından korunmayı sağladığı için bu ülkede, su üstünde metal direkler üzerine yapılan evlerle sıkça karşılaşırsınız.2. MetinBangladeş’in bazı bölgelerinde yağışların yoğun olduğu aylarda su taşkınları oluyor. Bunlardan korunmak amacıyla su seviyesinden yükseğe yapılan ayaklı evler bölgede çok yaygın. Bambu ve tahta ayaklar üzerine ya- pılan evlerin zeminleri de suyun evlerin içine girmesini önlemek amacıyla bambuyla veya kalaslarla kaplanıyor.Bu metinlerde sözü edilen ülkelerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bireyin sonradan kazandığı bir özelliğidir?