S:1

''Şaşkın çocuk düşüyordu.'' tümcesinde hangi sözcüğün hece sayısı diğerlerinden fazladır?

''Şaşkın çocuk düşüyordu.'' tümcesinde hangi sözcüğün hece sayısı diğerlerinden fazladır? sorunun cevabı "düşüyordu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Yarıçapının uzunluğu 20 cm olan çemberin merkezinin, aynı çembere ait 24 cm uzunluğundaki bir kirişe olan uzaklığı kaç santimetredir? I. Sanatın görevi, dünyayı olduğu gibi kabullenmek değil, ona yön vermektir.II. Sanat, dünyada olup biteni izlenimsel bir yöntemle yansıtmalıdır.III. Gerçekleri olduğu gibi sunmak, sanatı bilimden farksız kılar.IV. Sanat, dünyayı yansıtan bir ayna değil, onu şekillendiren bir çekiçtir.V. Sanat, yerel olandan hareketle dünya insanına seslenir.Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? ’’Düşündüğünü düşünmek”Bu ifade felsefi düşüncenin hangi niteliğini açıklamak için söylenmiş olabilir? Bir öğrenci karanlık ortamda el fenerinin ışığını pencere camı, buzlu cam ve metal levha gibi cisimlere tutarak deney yapıyor. Diğer öğrenci ise bu cisimlerin arka kısmında durup gözlemliyor.I.  Işık kaynağından çıkan ışınlar doğrusal yolla yayılır mı?II.   Görme olayı için ışık gerekli midir?III.   Işığı geçirme oranları maddenin cinsine bağlı mıdır?Öğrenci bu deney ile aşağıdaki soruların hangilerine cevap bulabilir? İzmir’ in işgaline karşı ilk dış tepki nedir? Aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğu bize ait değildir? İman edip salih amel işleyen takva sahibi müminlere - - - - denir. Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Peygamberimizin katıldığı son sefer aşağıdakilerden  hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı olan sorumluluklarından biridir? Bir çıkarma işleminde Fark= 2 569, çıkan sayı= 2601   ise Eksilen sayı kaçtır? Asteroitlerin parçalanması sonucu oluşan küçük parçaların bazıları, Dünya atmosferine  girdiğinde sürtünmenin etkisiyle ısınıp yanarak buharlaşır. Bu gök cisimlerine ……1…… denir. Yanmayla tükenmeyen bazı parçalar ise yeryüzüne kaya olarak düşer. Bunlara da ……2… adı verilir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan I ve II numaralı yerlere hangi kavramlar yazılmalıdır?                                                   İHTİYAR BALIKÇIİhtiyar balıkçı, o sabah balık avlamak için erkenden denize açılmıştı.Ağını denize attı.Bir süre bekledi.Sonra, yavaş yavaş ağı çekti. Ama hiç balık yakalayamamıştı. Bir kez daha attı. Yine bir şey yakalayamadı. Üçüncü defa atıp çektiğinde ise ağın içinde kırmızı bir balık olduğunu gördü.Balık avlamak için denize ne atıyor?  Aşağıdaki sorulardan hangisi sırasıyla kök+yapım eki+  çekim ekinden oluşmuştur?       Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Olay öykücülüğünün kurucusu kabul edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Hava sıcaklığı bugün 4°C dir. Hava tahminlerine göre sıcaklık her gün 2°C düşecektir. Buna göre 5 gün sonra sıcaklık ne olur? Aşağıdakilerden hangisi “temiz insanın” özelliğidir? Aşağıdaki sıfat tamlamalarının hangisinde belirtme sıfatı vardır? Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? Tesir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan bir sözcük yoktur? (–5)4 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Kromozomlarda, her karakter için ilgili genin kapladığı bir bölge bulunur.Bu bölgeye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Bir fabrika her gün 309 adet çatal ve 175 adet kaşık üretiyor. Bu fabrika 21 günde toplam kaç adet ürün üretir? Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan unsurlar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Birinci Dönem sanatçısı değildir? Aşağıdakilerden hangisi katıdır? Buket her seferinde, son yazdığı sayının 3 katının 1 fazlasını yazarak bir örüntü oluşturuyor. Buket’in ilk yazdığı sayı 1 olduğuna göre yazacağı altıncı sayı kaç olur? 6. (10 + 7) işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların müşriklerle yaptığı ilk üç büyük savaştan biri değildir? Açlık kan şekeri tahlilinde kanda yüksek şeker ve idrarda glikoz tespit edilmesi durumunda aşağıdaki hormonlardan hangisinin yetersiz salgılandığı söylenebilir? Doğa olaylarını konu alan bilim dalına Fizik adı verilir. Fizik farklı konuların incelenebilmesi için çeşitli uygulama alanlarına ayrılır.Fiziğin uygulama alanlarından biri olan mekaniğin, çalışma konuları aşağıdakiler- den hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “atlet” kelimesi “koşucu” anlamında kullanılmıştır? Türk edebiyatındaki önemli temsilcileri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı’dır. Şiirde anlam ikinci planda tutularak hissettirmek ve sezdirmek amaçlanır. Sözcükler arasındaki ahenk ön plana çıkarılır.Bu parçada sözü edilen şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? İlk insan ve ilk peygamber aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok acıkmak” anlamındır?  Birler bölüğünde 987, binler bölüğünde 476, milyonlar bölüğünde 178 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi bayramlarda yapılmaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi İ hal ekini almamıştır? Çözünebilen kayaçların yaygın olduğu bir arazi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir