S:1

"Sınıfımızda yirmi erkek öğrenci var." cümlesinde hangisi sıfat (ön ad) görevindedir?

"Sınıfımızda yirmi erkek öğrenci var." cümlesinde hangisi sıfat (ön ad) görevindedir? sorunun cevabı "yirmi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
En iyi şiirlerinden biri Elhanı Şitadır. Tâmât adlı bir şiir kitabı vardır. Birçok edebî türde eser veren, servetifünun sanatçısıdır.Sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Elektrik - elektronik ve haberleşme alanlarında kullanılan ayrıca dünyada en çok kullanılan 2. metal türü de olan madendir. Ülkemizde Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu) ve Maden (Elazığ)'de çıkartılan bu maden aşağıdakileden hangisidir? 1. İhrama girmek 2. Say yapmak3. Tavaf yapmak 4. Arafat Vakfesi5. Şeytan taşlama 6. Kurban kesmek7. Müzdelife vakfesiHaccın yapılış sıralaması aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna iki nokta (:) konmalıdır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdaki ham madde – işlenmiş madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?Ham madde İşlenmiş maddea- ) Petrol Plastik b- ) Pamuk Gömlek c- ) Şeker Pancar d- ) Süt Yoğurt Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve elektrikle çalışan aydınlatma aracı nedir? Aşağıdaki açılardan hangisi dar açıdır? Ahmet, kenarlarından ikisinin uzunluğu 17 m ve 10 m olan üçgen biçimindeki bahçesinin çevresini çit ile çevirmiştir.Ahmetin kullandığı çitin uzunluğu, metre olarak aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sayfaya filigran eklemek için hangi menü kullanılır? "25-r" cebirsel ifadesinin sözel ifadesi hangisi olamaz? Aşağıda teknolojik ürünlerle kullanım alanları eşleştirilmiştir.Hangi eşleştirme yanlıştır? • Misakımillî ile Siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olacak sınırlamalar kaldırılacaktır. kararı alınmıştır.• Büyük Millet Meclisi ise tutsaklığın her türüne karşı çıkmıştır.Misakımillînin bu kararı ile Büyük Millet Meclisinin düşüncesinin ortak amacı, aşağıdakilerden hangisidir? Satır sonuna sığmayan kelimelerden hangisi doğru ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez? Becky : - - - -?Percy : It is foggy. Aşağıdakilerden hangisi, nezaket kavramının anlamlarından biridir? Aşağıdaki maddelerden hangisi pürüzsüzdür? 88:(8+3)+6-2.2 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? kebapçılardan kelimesini tekil yapmak istersek hangi eki atmalıyız? İnsanlık ve güzel ahlakta Horasan ve Semerkant mülkünde eşsiz idi. Huy, anlayış ve debdebe bakımından bu iki ülke gençleri arasında zamanın önde gelenlerindendi. Zihni dikkat ve mana itibarıyla zengindi ve yeteneği de tarife ihtiyaç göstermezdi.Bu parça aşağıdaki edebî metinlerin hangisinden alınmıştır? Tâğuttan (Şeytan, insanları azdıran saptıran, Allaha ibadetten uzaklaştıran her şey), ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allaha yönelenler için müjde vardır... (Zümer suresi, 17. ayet)De ki: Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir. (Enâm suresi, 162. ayet)Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıda verilen sayılardan hangisi 2 ile bölünebilir? Aşağıdakilerden hangisinin dört köşesi yoktur? He never goes out at nights,..........? Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir? Aşağıdakilerden hangisi anlatım türlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi ürünün geçirdiği aşamalardan birisi değildir? "235" sayısını oluşturan rakamların kareleri ile küplerinin toplamı kaçtır? Kitaplığımda 9 öykü kitabı vardı. 7 kitap da halam aldı. Kaç kitabım oldu? Görme olayının gerçekleştiği bölge gözün hangi kısmıdır? Coğrafi keşifler Amerika Kıtasında var olan medeniyetlerin kültürel ve etnik yapısını daha fazla etkilemiştir.I. Mezopotamya medeniyetiII. Maya medeniyetiIII. Aztek medeniyetiBuna göre, yukarıdaki medeniyetlerden hangileri coğrafi keşiflerden daha fazla etkilenmiştir? 27 cm kaç milimetredir? Peygamberimizin doğduğu çevrede müşrikler nelere tapıyorlardı ? Aşağıdaki hadislerden hangisi çevrenin ve ekolojik dengenin korunmasına yönelik değildir? Allah her şeyi ..... cümlesi hangisi ile tamamlanabilir? Oruç ne zaman başlar? Bilgisayarda yazı yazabilmek için aşağıdaki hangi program kullanılamaz? Çevremizdeki cisimleri görebilmemiz için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir