S:1

Aşağıdakilerden hangisinde soru eki -mi nin yazımında hata vardır?

Aşağıdakilerden hangisinde soru eki -mi nin yazımında hata vardır? sorunun cevabı "Okuldan sonra Mehmet dışarıya gelecekmi?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Ey Şems! Bizi bedbahtlığa ve düşmanlığa karşı koru. Ey Rab! Milletine lütufkâr ol, onu müreffeh kıl, neslimizi koru. Şahidimiz Melek Tâvusun ismidir.Sabah ve akşam vakitlerinde güneşe dönerek bu sözlerle dua eden bir kimse aşağıdaki inançlardan hangisine sahiptir? Çıkarlarına uygun olması nedeniyle İtalyanın Trablusgarpı işgal etmesine göz yuman devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü (ses) düşmesine uğrayan bir sözcük yoktur? Meslek seçmek durumunda olan bir kişi aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat etmelidir? Denizin derinliklerine inildikçe görme olayının zorlaşmasının nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir? Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir? Aşağıda peygamber ve Kutsal kitapları verilmiştir. Hangi eşleştirmede yanlış yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi, toprağın kirlenmesinin nedenlerindendir? Hangi ışık yandığında hazır olmalıyız? 1m 25 cm kaç cm dir? acı kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlıdır? Ciddi sayılan bir eserin bir bölümünü veya tamamını alaya alarak biçimini bozmadan gülünç etki yaratmayı amaçlayan oyun türüne ne ad verilir? Akşam yemeğinde masada tavuk, yoğurt, su, pilav ve salata vardır. Ahmet ile annesi konuşurlar.Ahmet: Ben sadece tavuk yiyeceğim.Anne : Vücudunun sağlıklı olması için tüm besinlerden yeteri kadar yemelisin.Ahmetin annesi neyin önemini anlatmak istemiştir? T.C. Anayasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisince, Bakanlar Kuruluna verilen kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisini denetleyemez? Hangi sözcük grubunun söyleyeni bellidir? Ülkemizi üç tarafı denizlerle çevrili diye tarif etmemize rağmen denizlere hep sırtımızı dönerek yaşamışız. Bu yüzden denizlerimizden yeterince yararlanmakamacıyla çocuklarımıza denizdeki canlılar ve ekosistem hakkında daha çok bilgi vermemiz gerekiyor.Bu parçada geçen altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi divan şiiri geleneğinin özelliklerinden değildir? Hangi ulaşım aracı daha çok ses çıkarır? 1 onluk 5 birlik kaç birlik eder? Aşağıdaki sayılardan sayı değerleri toplamı en büyük olan sayı hangisidir? 83-37-72-27Yukarıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralarsak, baştan 3. sayı hangisi olur? Her yıl bir önceki yıldan 1800 kg fazla buğday satan bir çiftçi, ilk yıl 2250 kg buğday satmıştır.Çiftçinin 3 yılda sattığı buğday toplam kaç kilogramdır? Doktorların işlerini yapmalarına yardım eden ve hastaların tedavilerini düzenleyen kişi hangi mesleği yapmaktadır? Verilen gruplamalardan hangisi doğrudur? "Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır." atasözüne en yakın anlam aşağıdakilerden hangisidir? Sübhaneke, Allâhümme ve bihamdik. Ve tebârekesmük. ..................... (Ve cellesenâük). Ve lâilâhegayrük. Duadaki boşluğa ne gelmelidir? Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır? Anakaya üstündeki toprak parçasının bir yamaç boyunca ve eğim doğrultusunda yer değiştirmesi toprak kayması, toprak tabakasının ana kaya ile birlikte yer değiştirmesi ile de heyelan olayları görülür. Buna göre heyelan oluşumu üzerinde I. yamaç eğiminin fazla olması II. tabakaların yamaç doğrultusunda uzanması III. eğimin fazla olduğu yerlerde yapılan beşeri faaliyetler verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? (Şavaşta) Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, kendisini ibadete vermiş ruhbanlara (din adamları) ve mabetlere ilişmeyiniz! Ağaçları yakmayınız! Hayvanlara dokunmayınız! Ve servetleri yok etmeyiniz!Bu hadiste aşağıdaki savaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, komşumuzdur,müttefikimizdir. Bu dostluğa ihtiyacımızvardır. Fakat yarın ne olacağını kimse bugündenkestiremez. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya -Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Bugünelinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarındankaçabilirler...Atatürk, 29 Ekim 1933Takvimler 1991i gösterdiğinde Atatürkün buöngörüsü gerçekleşmiştir.Paragraftan Atatürkü hangi kişlik öelliğ çıarıabilir? Bir buluşun veya uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belgeye ....................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Akut solunum yolu enfeksiyonu olan bireyde öksürüğe hızlı solunum eşlik ediyorsa nasıl bir vaka olarak adlandırılır? Altı onluk üç birlik Yanda belirtilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Ay, Dünya ve Güneşin büyüklükleri aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?Dünya - Güneş -Ay I. AyçiçeğiII. ÜzümIII. ZeytinIV. MısırBitkisel yağ üreticisi hammadde olarak hangisine ihtiyaç duyar? Kuvvetle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ulaşım türünü seçerken hangisine dikkat edilmez? Su içerisinde eriyik halde bulunan kalsiyum karbonatın, suyun buharlaşması sonucunda çökmesine bağlı olarak karstik birikim şekilleri oluşmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu şekilde oluşmuş yer şekillerine örnek olarak gösterilemez? 3 ton balık avlayan bir balıkçı grubu avladıkları balığı kilosu; 4 TL den balık haline satmak­tadır. Ellerinde hiç balık kalmayan balıkçılar, halden kaç TL almıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir