S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışlığı vardır? sorunun cevabı "Dün okulda neler oldu biliyormusun?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Hangi geometrik cisimde çembersel bölge şeklinde yüz yoktur? Aşağıdakilerden hangisi iç salgı bezi değildir? XVII. yüzyıl ıslahatlarını zorunlu kılan nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Hz. Muhammedin doğduğu toplum için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? Bulut - gökyüzü kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde yoktur? Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına "D" yanlış olanlara, "Y" yazınız. (......) Hızlı treni kullanan kişilere pilot denir.(......) Trafik polisi trafiğin denetlenmesini sağlar.(......) Trafik kurallarına sadece şoförler uymak zorundadır.(......) Otobüs, metro, dolmuş gibi taşıtlara toplu taşıma araçları denir.(......) Kara yollarında karşıya geçmek için: alt geçitler, üst geçitler ve ışıklı trafik cihazlarının olduğu güvenli yerler tercih edilmelidir. 1699 yılında Karlofça Antlaşmasının imzalanmasına aracılık yapan devletler aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, paten, kaykay ve kızak gibi araçlarda kullanmamız gereken uygun kıyafetlerden değildir? "Sen şunu parkta mı buldun?" cümlesinde altı çizili olan kelimelerin çeşidi hangisidir? Akkor lambamızı floresan lamba ile değiştirirsek ne sağlayabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi evde kullanılabilecek teknolojik bir ürün değildir? Peygamberimizden sonra gelen 4 halife sırasıyla kimlerdir? Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı çift sayıların toplamıdır? 198˃AYukarıdaki karşılaştırmada A yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Selin, sabahları spor yapar. 1 2 3Hangi numaralı sözcük özel isimdir? Gizli ve hızlı söz, işaret, ilham anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde hava olaylarını inceleyen ve bilgi veren kurum aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Bir arazide heyelan bölgesi olarak adlan- dırılan bir bölge vardır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu bölgenin özelliklerinden biridir? Aşağıdaki tarihlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Otomobil, otobüs, kamyon, minibüs, ve taksileri kullananlara ne denir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 5x + 3 - (-4x - 1) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki en yakın yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi yanlıştır? Two friends, a turtle and a rabbit lived in a forest. One day they wanted to havea race. They decided to run to the new bridge. They started running together. Afew minutes later the rabbit sat down under a tree. He thought : Im younger and I can run faster than the turtle. He started to sleep. The turtle saw the rabbit while he was sleeping. The turtle was tired but he didnt stop. After some time the rabbit woke up and started running. When he came to the bridge the turtle was already there. The turtle became the champion. Why couldnt the rabbit become the champion? Lauren - - - - to the local authority about the noises and smells from his neighbors farm. Aşağıdakilerin hangisi vahyin gönderiliş amaçlarından biri değildir? "Kahverengi" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? DNA ikili sarmalında, karşılıklı dizilerde yer alan nükleotitlerin doğru eşlemesiaşağıdakilerden hangisidir? `Realizm´ kavramının kelime anlamı hangisidir? Türkiye, Lozan Antlaşması gereği, aşağıdaki devletlerden hangisiyle nüfus mübadelesi yapmıştır? 1. Mustafa Kemalin doğum yeri olan Selanik; Müslüman, Musevi, Rum, Ermeni, Bulgar nüfusu barındırmakta idi. diyen bir tarih öğretmeni Selanikin hangi özelliğinden bahsetmiştir? Hayat düğümü olarak bilinen yapı aşağıdakilerden hangisidir? Kış mevsimi için hangi hazırlıkları yaparız? Aşağıdaki sayıların büyükten küçüğe sıralaması doğru olarak verilen seçenek hangisidir? Bir basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? Aşağıdakilerden cümlelerden hangisi eksiltili cümledir? Peygamberimiz çocukları, yetimleri- yoksulları gözetir, onlara ayrı bir değer verirdi. Bu husus peygamberimizin hangi özelliğini belirtir? Araçlarda emniyet kemeri takılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D yanlış ise Y yazınız.(....) Sanayi kuruluşları ham maddeye yakın yerlerde kurulur.(....) Buğday, Karadeniz Bölgesi kıyı kesiminde yaygın olarak yetiştirilir.(....) Ülkemizde ekonomik faaliyetlerin dağılımı dengelidir.(....) Bor rezervlerinin %73üne sahip olan ülkemiz, bor rezervi bakımından dünyada birinci sıradadır.(....) Ülkemizde en yaygın görülen ekonomik faaliyet sanayidir Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir