S:1

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "Maddeler ışığı aynı oranda geçirir " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlerinden değildir? Edebiyat, estetik zevk duygusunu aşağıdakilerden  hangisi aracılığıyla ortaya koyar?       Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçük görmezler, yargılamaya değil;anlamaya çalışırlar.... Buna inandık mı yazarın rolü ister istemez zorlaşır. Dünyanın bütün sorumluluklarını üstleniverir.Aşağıdakilerin hangisi gerçek sanatçının özelliklerinden değildir?  “Adalet terazisi“ olarak bilinen, öbür dünyada insanların amellerinin tartılacağı teraziye ne denir? Ülkemiz akarsularından faydalanılmasında, aşağıdakilerden hangisinin olumsuz bir etki yaratmadığı kabul edilebilir? Aşağıdakilerden hangisinde eş sesli (sesteş) bir kelime yoktur?  Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye’nin sınır komşularından biri değildir?  Vücudumuzdaki en güçlü kas aşağıdakilerden hangisidir? Penisilin gibi antibiyotik ilaçların üretiminde kullanılan mantar çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Çiftçilikle uğraşan bir aile, işlerin daha kolay olmasını sağlamak için aşağıdaki ürünlerden hangisini tasarlamaz? “Parayı veren ……………………” atasözü aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? (1) Ormanlar kralı aslan kendisine gösterişli mi gösterişli bir saray yaptırmış. (2) ‟Acaba ormandaki hayvanlar sarayımı beğenecekler mi?” diye merak etmiş.(3) Aslan, leoparın suyu kirlettiğini düşünür, leopar ise aslanın çok su içtiğinden yakınırmış. (4) Bunu anlamak için bir parti düzenlemeye karar vermiş. (5) Meğer akıllı eşek tehlikeyi fark edince hemen köye dönmüş. (6) Aslanın parti vereceği haberi ormanda kısa sürede yayılmış.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri aynı masala aittir? Sesin şiddetini artırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Aşağıdaki ikilemelerden hangisi zarf görevinde kullanılmıştır? Kutup Yıldızı’na yüzümüzü döndüğümüzde sağ kolumuz hangi yönü gösterir?  “Kuyruk” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıra beklemek için art arda durarak oluşturulan dizi” anlamında kullanılmıştır? “Allah’ın adıyla” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? A: - - - - does your sister go abroad?B: Three times a year. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?  I. Dün akşam halı sahada dirseğini incitmiş.II. İşleri yoluna koyunca herkese dirsek çevirdi.III. Sobanın dirseğini boruya güçlükle taktık.‘‘Dirsek’’ sözcüğünün bu cümlelerdeki anlamsal kullanımları sırasıyla Aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? İnsanlar ekonomik ve toplumsal olmak üzere farklı nedenlerle bir yerden diğer bir yere göç ederler. İnsanlar istedikleri yere gitme ve burada yaşama özgürlüğüne sahiplerdir. Bu bilgide aşağıdaki temel haklardan hangisine değinilmiştir? Dua ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Matt : Hello, this is Matt..Daniel : Hello, could I speak to Mrs.Yılmaz, please?Matt : I’m sorry, she isn’t available now.Daniel : Could you ask her to call me back?Matt : Yes, sure. - - - - ?Daniel : Daniel Bank and it is 555 23 89.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir olgudur? Aşağıdaki Selçuklu hükümdarlarından hangisinin ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti’nin “Fetret Devri’ne” girdiği kabul edilir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarından biri değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  “de” (da) doğru yazılmıştır? Ülkemize hizmet edecek bilim insanlarının yetişmesi için aşağıdakilerden hangisine daha çok önem verilmelidir? Simyacılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki durumların hangisi elektrik enerjisinin güvenli kullanımına örnektir? Aşağıdakilerden hangisi doğal mıknatıslara bir örnektir? Birler basamağı 4, onlar basamağı 3, yüzler basamağı 6 olan sayının en yakın  onluğa yuvarlanışı hangisidir? X ile Y element atomlarının izotop olduğu bilinmektedir. Buna göre, X ve Y atomları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?  Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatıdır. Kufi, sülüs, nesih gibi çeşit- leri vardır. Bu sanat daha çok camilerin iç süslemelerinde ve Kur’an-ı Kerim yazımında kullanılmıştır.Hakkında bilgi verilen İslam sanatı aşağıdakilerden hangisidir? "koyun ile kuzu" arasında bir ilişki vardır.Aşağıdakilerden hangisi arasında benzer ilişki yoktur? Atomla ilgili;I. Atomda pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.II. Atomdaki pozitif yüklü tanecikler küçük bir hacimde toplanmıştır.III. Atomdaki negatif yüklü tanecikler çekirdeğin etrafında belli enerjili katmanlarında yer alır.görüşlerinden hangileri ilk kez Rutherdford atom modelinde ortaya atılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi “ibadetin” kelime anlamlarından değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili olan kelime düşüncenin yönünü değiştirmemiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir