Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
"Özgür günde üç kez dişlerini fırçalar." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
"Özgür günde üç kez dişlerini fırçalar." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Fırçalar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi temel insan hakları arasında yer almaz? Fiziksel yakınlıklarına rağmen aralarında karşılıklı bir ilişki bulunmayan yüzeysel ve geçici bir etkileşim içinde bulunan insan birliktelikleridir.Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde varlıkların rengini durumunu biçimini belirten ön adlar kullanılmıştır? I. Madeni paraII. Kemikten süs eşyalarıIII. Parlatılmış toprak kaplarIV. Kil tabletlerYukarıda verilen buluntulardan hangilerinin Tarih Öncesi Çağlara ait olması beklenemez? Yazarın herhangi bir konuda görüşlerini sanki karşısındakiyle konuşuyormuş gibi senli benli bir ifadeyle anlattığı yazı türü hangisidir?  • Pakistan’ın, Hint Okyanusu kıyısında bulunan eyaletininadıdır.• En büyük kenti Karaçi’dir.• Bu eyaletin yerel adı“Mehran”dır.• Eyalet adını İndus Nehri’ndenalmaktadır.• Halife Muaviye zamanında bölgedekişehirler fethedilmiştir.Yukarıdaki bilgide hangi bölgeden bahsedilmektedir?  "Herkes akşamki kavganın sebebini soruyor." cümlesinde altı çizili olan kelime ne tür bir zamirdir? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?81 ÷ 3 = 9 x .... Aşağıdakilerden hangisiHz. Muhammed’in (sav.) yönetim anlayışı hakkında önemli bir belge niteliği taşır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi yoktur? İlker Öğretmen: Kışın buzlanmayı önlemek için yollar tuzlanır.İlker öğretmenin verdiği örnek ile aşağıdaki durumlardan hangisi farklı ilkeye dayanır?  Türklerin ilk ana yurdu olan Orta Asya’nın kuzeyinde bulunan coğrafi bölge, aşağıdakilerden hangisidir?