S:1

" -de " durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir?

" -de " durumunda olmayan isim aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "kitaba" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerin hangisi hem somut hem de tekildir? İnsanların geçmiş yaşantılarını yer ve zaman belirterek inceleyen sosyal bilim dalı hangisidir? ABCD paralelkenarının köşe koordinatlarından üçü A(3, -1), B(0, 2) ve C(1, 4) olduğuna göre A(ABCD) kaç birimkaredir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Kur´an-ı Kerim´in anlaşılmasını sağlayan ve içerik olarak tercüme ile tefsir arasında yer alan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ailenin devamına zarar veren tutum ve davranışlardandır? İnternete bağlanmayı sağlayan donanım nedir? Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi hangi ilimizdedir? Amasya Genelgesi ile ilk kez hangi kavramdan bahsedilmiştir? -Hiçbir şey yoktur.- Bir şey olsa bile onu bilemezdik.- O şeyi bilsek bile, başkalarına aktarmazdık.Yukarıdaki ifadelerin sahibi olan Gorgias hangi soruya cevap vermiştir? I. ValilerII. MüsteşarlarIII. KaymakamlarIV. Cumhurbaşkanlığı Genel SekreteriV. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yukarıdakilerden hangileri için yetkili ve görevli mahkeme, Yargıtayın ilgili ceza dairesidir? Hazırladığı proje ödevi için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesini ziyaret eden bir öğrencinin, aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili araştırma yaptığı söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi Güneş için söylenemez? The sky is getting darker. It - - - - soon. Aşağıdaki iç salgı bezlerinden hangisi büyüme hormonu salgılar? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur? Temsil Heyetinin ilk defa seçildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir? Tuna 170 lirasının % 30unu harcadıktan sonra geri kalanını kumbarasına atıyor. Tuna' nın kumbarasında kaç lirası vardır? I. Mavri-Mira Cemiyeti II. İngiliz Muhipleri Cemiyeti III. Pontus Rum Cemiyeti IV. Kilikyalılar Cemiyeti Yukarıdakilerden hangileri azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerden değildir ? China, India, the U.S.A, Indonesia, Brazil and Pakistan nearly constitute the half of world population with the rate of 46%. And China is - - - - country of the world with 1.3 billion people. Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin bölgelere göre farklılık göstermesinde, aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? 100 m2 lik bir tarlanın 19,258 m2 sine patates, 26,148 m2 sine domates geri kalanına biber ekilecektir?Biber ekilen alan kaç m2' dir? Ufuk Öğretmen, fen dersinde öğrencilerine hayvanlarla ilgili belgesel izletmiştir. Öğrenciler belgeselde, dişi yılanların yumurtalarını sıcak kuma gömdüklerini ve oraya bir daha gelmemek üzere gittiklerini, dişi penguenlerin ise yumurtalarının üzerinde oturup beklediklerini ve yumurtadan çıkan yavru penguenlere bir süre baktıklarını görmüşlerdir.Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? Aşağıdaki fiillerin hangisine –yor eki eklendiğinde ünlü daralması gerçekleşmez? İslamiyetten önce Türk toplumunda kadın ata binme, silah kullanma ve savaşabilme özelliklerine sahip olmuştur. Dede Korkut Hikayelerinde de Türk kadınından saygıyla bahsedilmiştir.Yalnız bu bilgiye dayanarak; I. Kadının toplumdan soyutlanmadığıII. Kadına değer verildiğiIII. Erkek nüfusun yetersiz olduğudurumlarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde, Yunan ilerleyişine karşı alınan tedbirler arasında yer almaz? A: May I borrow your gloves ? B: L ................................. :( İslamiyet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi Kitle İletişim Araçlarının özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi krokilerin özelliklerinden değildir? Kutsal bir hikâyenin anlatımıdır. Konusunu olup bitmiş gerçek olaylardan alır. Olmuş olayları mecazî bir dil ve semboller kullanarak insanların anlayabileceği şekilde anlatır.Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kurumların hangisinde çalışan personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir? Yalancının..........yatsıya ....................yanar. Atasözünde boş bırakılan yerlere hangi sözcükler gelmelidir? Mustafa Kemal aşağıdaki illerden hangisinde toplantı yapmamıştır? İçlerinde, geçmişten bilgiler taşıyan bitki ve hayvan kalıntıları olan fosilleri barındıran kayaçlar aşağıdakilerden hangisidir? Medineye hicret sürecini hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir? Tane kelimesinin eş anlamlısı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir